<  
>  

Fagområde

Attributt

Bransje

Søkeresultat 1011 yrker
Sorter
Som teknisk tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning, eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. I dag er det ikke så vanlig å få tittelen adjunkt, fordi lærerutdanningene er nå femårige og da får du vanligvis tittelen lektor.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Advokatassistenten har gode kunnskaper om lover og forskrifter, og avlaster advokater med praktiske og jusrelaterte kontoroppgaver. Advokatassistent DNA er en beskyttet tittel som kan bare brukes av de som har gjennomført advokatforeningens advokatassistentutdanning og har jobbet som advokatsekretær i tre år.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Før du får advokatbevilling må du ha minst to års godkjent juridisk praksis. De fleste tar praksisperioden som advokatfullmektig, men du kan også få godkjent annen praksis – for eksempel som...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
The AFIS officer (abbreviated AFISO) provides flight information service including, traffic, meteorological, runway state and other information useful for the safe and efficient conduct of flight.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
AFIS-fullmektige sikrer flyinformasjonstjeneste inkludert trafikk, meteorologisk, rullebanetilstand og annen nyttig informasjon for en sikker og effektiv flyging.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold og storfedrift.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som akkompagnatør lærer du å tilpasse akkompagnement til sentrale stiluttrykk og sjangere for ulike soloinstrumenter og kombinasjoner av instrumenter.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Aksjemeglere handler aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer på vegne av meglerhuset man er ansatt ved eller på vegne av meglerhusets kunder.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Aktivitører bruker målrettede aktiviteter for å vedlikeholde eller bedre brukerens funksjoner og for å skape opplevelse av mestring, trivsel og glede.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
I Norge er en aktuar er person som arbeider med forsikringsmatematikk, det vil si analysering av finansiell risiko.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin med en historie på mer enn 3000 år. Metoden, utført av en akupunktør, er å sette tynne nåler i spesifikke punkter på huden for å rette ubalansen i kroppens energi.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Akustikk - lydlære - omfatter vibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, man skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fremme rehabilitering.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om