<  
>  

Fagområde

Attributt

Bransje

Ingen resultater
Profesjonelle fotballtrenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag. Det er ingen utdanningskrav til denne jobben utenom treners lisens, men det finnes flere anbefalte sportsvitenskap og pedagogiske utdanningsretninger og nivåer man kan studere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private. Det er ingen konkret utdanningskrav til denne jobben, men det er generelt ønskelig at man har en relevant faglig bakgrunn. Det finnes flere anbefalte utdanningsretninger og nivåer man kan studere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En idrettstrener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrettutøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse. Det er ingen utdanningskrav til denne jobben, men det finnes flere anbefalte utdanningsretninger og nivåer man kan studere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ordning hvor student og nyutdannet jobber med relevante oppgaver i en bedrift i en kort periode. Vanligvis ubetalt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Profesjonelle idrettsutøvere trener ofte og mye, og for å nå til toppen kreves gjerne et stort talent for idretten de bedriver. Det er ingen utdanningskrav til denne jobben, men det finnes flere anbefalte utdanningsretninger og nivåer man kan studere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En personlig trener, vanlig omtalt som PT, er en sertifisert fitnessfagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Minst et årsstudium eller mer innen relevant utdanning er ønskelig blant mange arbeidsgivere, selv om yrket ikke har foreløpig noen formell krav om dette.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om