Bransje

Fagområde

Søkeresultat 130 yrker
Sorter
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Før du får advokatbevilling må du ha minst to års godkjent juridisk praksis. De fleste tar praksisperioden som advokatfullmektig, men du kan også få godkjent annen praksis – for eksempel som...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning. Advokatsekretærens hovedoppgave er å lette...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjonsselskaper.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Arkivarer har som arbeidsoppgave å ta vare på dokumentasjonen i offentlige etater og private bedrifter sine arkiver.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En Bu\id Manager er ansvarlig for å administrere bud som svar på ønsket forslag fra kundene.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En controller, også kalt økonomiconsulent, er en økonom som har kontroll samt oversikt over en bedrifts regnskapsmessige aktiviteter.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Driftsingeniør, yrkesutøver som leder den daglige virksomhet i en bedriftsenhet innenfor industri- eller anleggsvirksomhet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om