<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 30 yrker
Sorter
Som teknisk tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning i dans.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Filmfotografer håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Franchising er en forretningsmodell hvor en person med en forretningsidé (franchisor) lisensierer varemerker, produkter og forretningsmetoder til en forretningsutøver (franchisee, «franchisetaker») mot en avtalefestet avgift.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En idrettstrener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrettutøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Instruktør, er en som gir instruksjon. Instruktør kan være yrkesbetegnelse, f.eks. i forsvaret, i industrien, ved skoler (f.eks. landbruksskoler) og i annen opplæring (idrettsinstruktør, musikkinstruktør).
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ordning hvor student og nyutdannet jobber med relevante oppgaver i en bedrift i en kort periode. Vanligvis ubetalt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om