<  
>  

Fagområde

Attributt

Bransje

Søkeresultat 916 yrker
Sorter
En lærer for døve er kvalifisert for arbeid som allmennlærer i skoler som gir tilpasset opplæring for døve barn og unge.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner og har som oppgave å ivareta norske interesser i utlandet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade. En ambulansearbeider har flere utdanningsnivåer å velge mellom: VGS - Studier innen ambulansefag Universitet og høgskole - Studier innen paramedisin
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjonsselskaper.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til data-skapte grafiske objekter og figurer. En animatør har flere utdanningsnivåer å velge mellom: Fagskole - Studier innen animasjon, spill og 3D-design Universitet og høgskole - Studier innen medieproduksjon
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En anleggsleder eller byggleder har planen, koordineringen og kontrollen på et prosjekt fra begynnelse til slutt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En anleggsmaskinfører kjører maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver m.fl. og arbeider innen bygg- og anlegg.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som anleggsmaskinmekaniker er du mekaniker med spesialisering på masseforflytningsmaskiner som brukes på anleggs- og byggeplasser. Dette inkluderer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastere, anleggsdumpere, dosere, veihøvler og traktorgravere/gravelastere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En apotektekniker skal kunne gi råd og veileding, yte god service og vise respekt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. Det er teknisk sett ingen spesiell utdanning, men arbeidsgivere pleier å kreve bachelor- eller mastergard.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En arkeolog driver med utgravninger og analyse av materiell kultur og naturlandskap, og sporer kulturell og historisk utvikling av menneskelige samfunn.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om