<  
>  

Fagområde

Bransje

Søkeresultat 913 yrker
Sorter
En arkeolog driver med utgravninger og analyse av materiell kultur og naturlandskap, og sporer kulturell og historisk utvikling av menneskelige samfunn.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Arkivarer har som arbeidsoppgave å ta vare på dokumentasjonen i offentlige etater og private bedrifter sine arkiver.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som art director er du med på å visualisere dine ideer og sette ditt preg på innhold, design og form innen forskjellige mediekanaler.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En generell betegnelse på en utøver som jobber med å profilere seg selv og sine evner innenfor forskjellige estetiske fag.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En asfaltør jobber med asfaltering av veier og uteområder.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Astrofysikeren bruker fysikken som et redskap for å studere de fysiske egenskapene til astronomiske objekter og på hvilke måter disse kan påvirke hverandre.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En romfarer (eller astronaut/kosmonaut) er betegnelsen på en person som reiser utenfor jordas atmosfære (foretar romferd).
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Det finnes ingen yrkestittel ”astronom”, vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Audiografen måler hørsel, kartlegger den hørselshemmedes situasjon og behov for hjelp, og bidrar til planlegging og iverksetting av helhetlige tiltak for å bedre den enkeltes kommunikasjon.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Audiopedagoger er lærere eller barnehagelærere med spesialpedagogikkutdanning i undervisning av døve og tunghørte.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Automatiseringsingeniøren kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer - det vil si systemer som henter data fra sensorer, overvåker, styrer og regulerer prosesser etter bestemte regler og mål.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som avdelingsingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i mange bransjer.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om