<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 910 yrker
Sorter
Det finnes ingen yrkestittel ”astronom”, vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Audiografen måler hørsel, kartlegger den hørselshemmedes situasjon og behov for hjelp, og bidrar til planlegging og iverksetting av helhetlige tiltak for å bedre den enkeltes kommunikasjon.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Audiopedagoger er lærere eller barnehagelærere med spesialpedagogikkutdanning i undervisning av døve og tunghørte.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Automatiseringsingeniøren kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer - det vil si systemer som henter data fra sensorer, overvåker, styrer og regulerer prosesser etter bestemte regler og mål.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som avdelingsingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i mange bransjer.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som avioniker kan du få arbeid både innenfor både sivil og militær luftfart.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Avisbud leverer aviser til abonnentene.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som baker lager du gjærdeiger til forskjellige brød- og kakeprodukter. Dette kan være blant annet brød, boller, baguetter, pizzabunner og så videre.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Kundebehandlere (banktjenester) utfører arbeidsoppgaver innen innskudd, utlån, kredittrådgivning, betalingsformidling og lignende.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om