<  
>  

Fagområde

Bransje

Søkeresultat 909 yrker
Sorter
Befalsyrket er både psykisk og fysisk krevende, det stilles krav til både mental og fysisk kapasitet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som bestyrer kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En betongfagarbeider produserer betong til store byggverk, som høyhus, broer og damanlegg.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En bibliotekar arbeider med flere ting enn bare å låne ut bøker. En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En bid manager er ansvarlig for å administrere bud som svar på ønsket forslag fra kundene.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En billedkunstner er en kunstner som uttrykker sin kunst gjennom bilder. Som kunstner produserer eller utøver du kunst av estetisk verdi.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En sentral tanke i billedterapi er at hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, har mulighet til å gi tanker og følelser et visuelt uttrykk.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En bilmekaniker reparerer og vedlikeholder biler og andre kjøretøy.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som bilskadeoperatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Bilskadereparatør går også under tittelen biloppretter.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som bilselger formidler du biler, både nye biler og bruktbiler.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som bilskadeoperatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Bioingeniørens hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre analyse av biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om