Bransje

Fagområde

Søkeresultat 861 yrker
Sorter
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Utstillingsdesigneren sørger for eksponering av produkter og tjenester og profilering av bedrifter og arrangementer.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som driftstekniker eller vaktmester er det din oppgave å se til at bygningen og de tekniske installasjoner som tilhører bygget til en hver tid er i en tilfredsstillende stand og at tekniske installasjoner fungerer.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Varemeglere handler varer på vegne av meglerhuset man er ansatt ved eller på vegne av meglerhusets kunder.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Vaskerioperatører skal gjennom sin kompetanse bidra til å redusere risikoen for spredning av smitte og forlenge tekstilers levetid.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Vedlikeholdsingeniører er ansvarlig for den løpende driften av utstyr og maskiner. De bruker datastyrte systemer for å overvåke rutinemessig vedlikehold og organisere reparasjoner.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En vei- og anleggsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Vekteren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En verktøymaker produserer verktøy til industrien. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om