<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 872 yrker
Sorter
Varemeglere handler varer på vegne av meglerhuset man er ansatt ved eller på vegne av meglerhusets kunder.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Vaskerioperatører skal gjennom sin kompetanse bidra til å redusere risikoen for spredning av smitte og forlenge tekstilers levetid.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Vedlikeholdsingeniører er ansvarlig for den løpende driften av utstyr og maskiner. De bruker datastyrte systemer for å overvåke rutinemessig vedlikehold og organisere reparasjoner.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En vei- og anleggsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Vekteren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En verktøymaker produserer verktøy til industrien. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder, med eller uten lyd.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En vikler- og transformatormontør er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om