<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 45 yrker
Sorter
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En infrastrukturarkitekt kan ha et bredt spekter av ulike oppgaver, avhengig av hvem man jobber for, og hvilke prosjekter man er involvert i.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En infrastruktur-konsulent designer og implementerer løsningen innen IT-infrastruktur.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Interaksjonsdesign handler om å forstå en brukers behov og mål og designe verktøy som disse kan benytte seg av for å oppnå målene.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ordning hvor student og nyutdannet jobber med relevante oppgaver i en bedrift i en kort periode. Vanligvis ubetalt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Felles for de fleste IT-konsulenter er at man har bred IT-kompetanse og jobber med å kartlegge kundens/klientens behov og hvordan dette behovet best kan oppfylles.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et konsulentfirma eller en større virksomhet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som ferdig utdannet ingeniør i Industriteknikk (tidligere allmennmaskin) har du tilegnet deg en allsidig bakgrunn innen maskinrelaterte fagområder, og du har derfor mange muligheter for utfordrende og spennende stillinger i yrkeslivet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om