<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 18 yrker
Sorter
En arkeolog driver med utgravninger og analyse av materiell kultur og naturlandskap, og sporer kulturell og historisk utvikling av menneskelige samfunn.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Antikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser. Det vil si at antikvaren har mye kunnskap om disse temaene, og styrer arbeidet med å bevare og verne bygg, landskap og annet miljø.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En diakon er opprinnelig en ordinert person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Etnologen studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En eurytmist er en bevegelseskunstner som forsøker å uttrykke det vesentlige ved språket eller musikken, gjennom kroppens og scenerommets mangfoldige muligheter.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Filosofers oppgave er å stille de store, abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmålene, og forsøke å finne en universell løsning på spørsmålene.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Kunnskap om hvordan livet har variert i ulike tider og i forskjellige samfunn gjør det lettere å forstå vår tid. Å studere historie er å forstå hvordan verden har blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Idehistorie er læren om utviklingen i menneskets måte å forholde seg til verden på. Med dette menes utviklingen i menneskets forestillinger om naturen, andre mennesker og om seg selv opp gjennom historien.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ordning hvor student og nyutdannet jobber med relevante oppgaver i en bedrift i en kort periode. Vanligvis ubetalt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Kateketer har ansvaret for undervisningsarbeid i menighet. Man jobber også med holdningsskapende arbeid for å formidle kristen tro.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En kirketjener jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Kunsthistorikere har kunnskap om ulike former for kunst fra oldtiden og frem til i dag. Kunsthistorie innebærer alle de tradisjonelle kunstformene maleri, arkitektur og skulptur.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om