<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 30 yrker
Sorter
Adjunkt er stillingsbetegnelsen for en lærer eller førskolelærer i det norske skolesystemet som har bestått eksamen av en lavere grad fra universitetet eller høgskole med praktisk-pedagogisk påbygning.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som allmennlærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En lærer for døve er kvalifisert for arbeid som allmennlærer i skoler som gir tilpasset opplæring for døve barn og unge.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, der du sammen med annet personale er med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Barnehagelærere jobber i barnehage og er utdannede pedagoger.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En dekan er leder for et fakultet ved et universitet eller høgskole, og kan enten velges av og blant vitenskapelig ansatte, eller tilsettes etter utlyst stilling.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. Målet for ansatte i stipendiatstillinger er i de aller fleste tilfeller å ta en doktorgrad.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En faglærer i drama og teaterkommunikasjon underviser i dette på videregående skoler.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Flyinstruktører lærer fremtidige piloter å fly privatfly og trafikkfly.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om