Bransje

Fagområde

Søkeresultat 13 yrker
Sorter
Audiopedagoger er lærere eller barnehagelærere med spesialpedagogikkutdanning i undervisning av døve og tunghørte.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger skole og fritid for barn og unge i alderen 0 – 18 år.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en barnehage eller oppvekstsenter.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning av dans.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ordning hvor student og nyutdannet jobber med relevante oppgaver i en bedrift i en kort periode. Vanligvis ubetalt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En karriereveileder gir informasjon om utdannings- og yrkesveier til voksne og ungdom.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Pedagogen arbeider med å lære bort ulike former for kunnskap og å legge forholdene til rette for hvordan læring best skal oppnås.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En Professor er en ekspert innenfor sitt fagfelt, og er ansatt ved et universitet eller høyskole.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Spesialpedagogen forsøker å gjøre læring enklere for dem som har behov for ekstra hjelp.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Trafikklærere driver profesjonell kjøreopplæring på personbil.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om