<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 13 yrker
Sorter
Betegnelsen filolog brukes om en person som har utdannelse og interesser innenfor språk og litteratur, men spesielt om de som studerer eldre tekster på originalspråket.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forfattere deles vanligvis inn i to hovedgrupper: skjønnlitterære og faglitterære forfattere.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ordning hvor student og nyutdannet jobber med relevante oppgaver i en bedrift i en kort periode. Vanligvis ubetalt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
I disse dager jobber korrekturleseren i forlagsbransjen, hvor mange benytter frilansere for å korrekturlese artikler, bøker og rapporter.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer språk.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Arbeidsoppgavene til en oversetter består av å oversette tekster fra ett språk til et annet. Dette kan være skjønnlitteratur, fagtekster eller annen type tekst.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En skriftgransker jobber med skriftanalyse og undersøkelser av skriftstykker. Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som tegnspråktolk er du det språklige bindeleddet mellom hørende og døve, døvblinde eller hørselshemmede.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om