<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 24 yrker
Sorter
Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner og har som oppgave å ivareta norske interesser i utlandet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Hjelpearbeid er alt fra første respons i en krise, som krig og konflikt eller naturkatastrofe, til å jobbe med mer langsiktige prosjekter som utdanning og juridisk rådgivning.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som diplomat er man offisiell representant for Norge i utlandet, og skal ivareta og fremme Norges interesser i forhold til utlandet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ordning hvor student og nyutdannet jobber med relevante oppgaver i en bedrift i en kort periode. Vanligvis ubetalt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om