<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 105 yrker
Sorter
Aktivitører bruker målrettede aktiviteter for å vedlikeholde eller bedre brukerens funksjoner og for å skape opplevelse av mestring, trivsel og glede.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin med en historie på mer enn 3000 år. Metoden, utført av en akupunktør, er å sette tynne nåler i spesifikke punkter på huden for å rette ubalansen i kroppens energi.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, man skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fremme rehabilitering.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Audiografen måler hørsel, kartlegger den hørselshemmedes situasjon og behov for hjelp, og bidrar til planlegging og iverksetting av helhetlige tiltak for å bedre den enkeltes kommunikasjon.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge og deres familier innen kommunalt, statlig og privat barnevern.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om