<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 45 yrker
Sorter
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En apotektekniker skal kunne gi råd og veileding, yte god service og vise respekt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Astrofysikeren bruker fysikken som et redskap for å studere de fysiske egenskapene til astronomiske objekter og på hvilke måter disse kan påvirke hverandre.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Det finnes ingen yrkestittel ”astronom”, vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Bioingeniørens hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre analyse av biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Fysikk danner basis for mange andre naturvitenskaper, og kan defineres som studiet av materiens oppbygning og de grunnleggende lovene for prosessene i naturen.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som geofysiker forsker du på jordens kjerne, lag og plater.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om