<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 22 yrker
Sorter
Kriminologi er studiet av de ulike sidene av kriminalitet, samt strafferett og kriminell atferd. Det er også studiet av sosiale og kulturelle reaksjoner på kriminalitet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Den grunnleggende oppgaven til en politibetjent er å skape trygghet for alle i samfunnet. Han/hun hindrer folk i å begå kriminelle handlinger, etterforsker slike handlinger og tar de kriminelle. Politiet...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Sorenskriver (også kalt tingskriver) er betegnelsen på en dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene. Sorenskriveren er offentlig embetsmann. Tidligere...
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Statsadvokaten er en del av påtalemyndigheten, det vil si den øvrighet som har rett til å reise tiltale i straffesaker, som innleder og leder etterforskning ved mistanke om lovbrudd, og fører aktoratet (er anklager) i straffesaker.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Tingrettsdommeren har flere oppgaver, som saker i forbindelse med oppgjør av dødsbo, separasjons- og skilsmissebo og konkursbo og straffesaker.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som trainee blir du tatt opp i en bedrift for å tilegne deg spesialopplæring.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om