<  
>  

Bransje

Fagområde

Søkeresultat 34 yrker
Sorter
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold og storfedrift.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som dyrepleier består din hverdag i alt fra å sette opp pasientens time og ta i mot pasient og eier når de kommer, til å ta del i hele undersøkelses- og behandlingsregimet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat).
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser, foreskriver behandling og skriver ut resept på medisin når fisken er syk.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En fylkesjordsjef er ansatt hos Fylkesmannen, med ansvar for jordbrukspørsmål. Fylkesjordsjefen har mange administrative oppgaver, spesielt knyttet til forvaltning av de lover og regler som gjelder for driften av jordbruket i fylket.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Fylkesskogmesteren er ansatt hos fylkesmannen og jobber med forvaltning, administrasjon og rådgivning innen skogbruk i landets fylker.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
En fylkesskogsjef har mange administrative oppgaver knyttet til driften av skogbruket i fylket og de lover og regler som regulerer slik virksomhet.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om
I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken arbeidsplass du tilhører.
Stillingsannonser Arbeidsgivere
Utdannelse Les mer om