<  
>  

Lærling i Betonmast

Lærlinger er en viktig ressurs for byggebransjen, og flere av Betonmast sine selskaper er foregangsbedrifter på området
Stillingstype
Antall lærlinger
5 (flere)
Utdanningsnivå
Yrkesskole / videregående skole
Om lærlingordningen

Lærlinger er en viktig ressurs for byggebransjen, og flere av Betonmast sine selskaper er foregangsbedrifter på området:

Betonmast Selvaagbygg (Oslo)
Betonmast Toten (Toten)
Betonmast Trøndelag (Trondheim)
Byggmester Asle Thorsen (Arendal)
Byggmester Rotstigen (Gjøvik)
Betonmast Røsand (Kristiansund)

Interessert? Ta kontakt med det enkelte selskap.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Betonmast
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Les mer om muligheter hos Betonmast
logo
Sommerjobb
Sommerjobb i Betonmast er en fin mulighet for deg som student til å få erfaring fra det kommende arbeidslivet, og ikke minst bli kjent med Betonmast som en mulig arbeidsgiver. For oss er det også en verdifullmåte å bli kjent med fremtidige verdifulle arbeidstagere på. Vi har et eget sommerjobbprogram med tilpassede arbeidsoppgaver og oppfølging underveis. 1-2-årsstudenter er mest ute på byggeplassene, mens 3-4 årsstudenter får mer ansvar og inneoppgaver. Mot slutten evaluerer vi erfaringene, og finner ut om det er muligheter for videre samarbeid.
Om Betonmast

STERKT KONSERN. LOKALT FOKUS.
I en bransje som stadig konsoliderer mot større enheter, er vi absolutt med og leder an utviklingen. Betonmast har styrket sin stilling som et solid konsern.

Vår grunntanke er at all entreprenørvirksomhet er lokal business. Vår styrke er at vi kan hente kompetanse fra hverandre, samtidig som vårt fokus alltid vil være lokalt. Vi mener at all verdiskapning i Betonmast er skapt ute i prosjektene. Det er våre medarbeidere med sin drive, sin entusiasme og sin stolthet som har gjort Betonmast til et sterkt konsern. Alltid med lokalt fokus.