(KarriereStart.no):

Guri Larsen har lang fartstid innenfor rekrutteringsbransjen og har lest tusenvis av CVer. Hun har sett alt fra kreative påfunn  med powerpoint-presentasjoner, filmer og en CV laget som en tegnserie. Overraskende nok fikk ingen av disse jobben. Slike CVer gir fort preg av useriøstitet, poengterer hun.

Sammen med de kreative påfunnene har Larsen fått med seg mange dårlige CVer, hun vet derfor godt hva som skiller en god CV fra en dårlig.

– CV og søknad er inngangsporten din til et jobbintervju, derfor må du gjøre en grundig jobb. Du kan ikke stille opp på startsstreken uforberedt. Du må bruke tid og jobbe godt med søknadsbrevet og CVen, sier Larsen.  

 

En god CV

CV og søknaden skal være profesjonelle uansett hvilken stilling du søker. Felles for begge er å kommunisere frem et tydelig og klart budskap. Det er viktig å tenke på hvem du skriver CVen og søknaden til.

– Du er nødt til å tenke på mottakeren. Hvem er mottaker for din CV og søknad? En CV handler om hva du har av innhold og hvordan du presenterer deg selv. Hva du har gjort, hvem du er og hva du har bidratt med. Dette må du skrive ned når du lager en god CV, sier hun.

Larsen forteller at godt innhold og en ryddig CV-mal, gjør deg synlig i bunken av CVer. Hun viser til et forsøk, der to CVer med forskjellig mal, men likt innhold har blitt behandlet forskjellig. CVer med for mye innhold kan ødelegge for kandidaten.

- Når arbeidsgiver leser din CV, fokuserer de på personalia, nøkkelkompetanse og nåværende stilling. Er ikke dette klart og tydelig blir CVen lagt i «nei-bunken». Kandidater som i tillegg forteller hva de har oppnådd i alle jobber, mister arbeidsgivers interesse. Slik skal det ikke gjøres, sier hun videre. 

Derfor har du ikke med bilde

Innenfor kognitiv psykologi er det forsket på «halo-effekten», som handler om at du tillegger noen egenskaper til ting eller handlinger basert på hva du har opplevd før eller basert på skjemaer opparbeidet i hjernen.

Forskningen viser at man foretrekker mennesker med et attraktivt utseende bedre enn de som ikke har det. Personens subjektive mening kan derfor være skadelig for personen som søker jobb.

Vi oppfatter de pene som snille, hyggelige, kloke og flinke, men det er ikke sikkert at det er slik.

- Det er sjeldent utseende og egenskaper har noe med hverandre å gjøre, forteller Guri Larsen. Hun er ikke tilhenger av bildebruk i CVen og mener dette kan ha en negativ effekt.

- Bilde på CV kan være direkte skadelig for deg. Hvis du ikke blir bedt om det, så dropp det. Bilde på CV har ingenting å gjøre med hvem du er, hva du kan og hva du ønsker å utrette i din jobb.

LES OGSÅ: Cv-er leses på 30 sekunder

 

CV-regler

Her er Larsens to hovedregler når du skal skrive CV:

Regel nummer en: Gi mottaker oversikt ved første blikk.

Start med personalia og din nøkkelkompetanse. Nøkkelkompetansen er ikke bare den faglige bakgrunnen, men skal også beskrive hva du har opparbeidet deg av kompetanse gjennom studier, foreninger og jobb. Få inn hvem du er som person.

Du skal alltid sette opp CVen din i omvendt kronologisk rekkefølge. Det du har gjort sist skal komme øverst. Aller helst bør din nåværende jobb stå øverst. Men er du nyutdannet tar du den siste fullførte graden.

En CV skal ikke være på mange sider. En side er nok, to sider er akseptabelt, men en CV på åtte sider blir ikke lest.

 
Regel nummer to: Du må skille deg ut, men du må ikke bli luket ut.

I CVen din må du få frem resultater og relevante erfaringer. Få frem hva du har arbeidet med og resultatene du har oppnådd. Ikke ta med alt, men ta med det som er viktig for akkurat den jobben du nå skal søke på.

En felle er å smøre på for tykt. Her kan du fort bli avslørt. Vær presis og objektiv. Få noen til å lese over teksten for deg. Det er viktig at du har et godt språk. Sørg for å være kortfattet, og få bort alle skrivefeil.

Farget papir, border eller tegninger skaper støy, styr unna dette. Dropp også bilde hvis du kan.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger