(KarriereStart.no):

Et internship/praksisopphold er mer enn en mulighet for å prøve seg frem i arbeidslivet – det kan også være tungen på vektskålen som gjør at du får jobben du har søkt på. Internhips gir deg nemlig verdifull bransje- og arbeidserfaring, så vis frem kunnskapen og erfaringen du sitter på i CV-en din! Dette gjelder særlig hvis du er nyutdannet eller har lite relevant arbeidserfaring å vise til.

 

Derfor bør heller ikke internshipet gjemmes nederst på CV-en, blant kurs og sertifikater, eller bare nevnes i en bisetning i søknaden. Tvert imot bør internshipet fremheves, slik at du belyser hva slags verdifull erfaring du kan skilte med. Men hvor på CV-en skal det føres opp? Hva slags oppsett skal man bruke? Og er det noen tilfeller hvor det ikke trenger å nevnes i det hele tatt?

 

Den amerikanske karriereeksperten Alison Doyle har skrevet en artikkel på Thebalance.com, hvor hun kommer med sine tips til når, hvor og hvordan internships bør føres opp på CV-en:

 

LES OGSÅ: Slik lager du en CV som blir lagt merke til

 

Når bør det utelates fra CV-en?

Tommelfingerregelen er at internships/praksis hører hjemme på CV-en, uavhengig hvor du er i karrieren. Men etter rundt fem år (eller to-tre jobber) i bransjen, kan du flytte hovedfokuset over på annen arbeidserfaring. Eventuelt kan du fjerne internshipet helt hvis du føler at dette ikke lenger er relevant.


 

NB: Hvis internshipet var hos en av de ledende aktørene i din bransje, kan det være lurt å ikke fjerne internshipet. Det er alltid positivt å få frem at man har hatt en fot innenfor hos A-laget i bransjen.

 

LES OGSÅ: Hva gjør du med hullet i CV-en?

 

Hvor på CV-en bør det stå?

Siden internships/praksis gir deg verdifull arbeidserfaring, bør det også føres opp under avsnittet «Arbeidserfaring» sammen med andre jobber du eventuelt har hatt. Hvis ikke jobbene er mer relevante for stillingen du skal søke på, bør internshipet stå øverst.

 

Hvis du har hatt mer enn ett internship, bør du derimot føre opp et eget avsnitt for internshipene. Dette avsnittet bør plasseres over «Arbeidserfaring».

 

Pass på å ikke føre opp internshipet under «Utdanning», «Kurs» eller andre punkter lenger ned på CV-en. Internships gir deg en høyst reell arbeidserfaring, og bør derfor vektlegges like mye som en ordinær stilling.


 

LES OGSÅ: Internships – en døråpner til arbeidslivet

 

Slik bør det føres opp

Når du fører opp et internship eller et praksisopphold på CV-en, skal du ta med den samme informasjonen som føres opp for andre jobber.

 

Først, finn ut om internshipet ditt har en tittel. Dersom dette ikke er spesifisert, kan du definere fagområdet slik at oppføringen sier noe om hva slags internship det dreier seg om. For eksempel «DNBs Sales and Marketing Internship» eller «Internship – salg og markedsføring». Få også med virksomhetens navn, adresse og dato/varighet. Du kan føre opp datoen som måned og år (Januar – juli 2018), eller årstid og år (Høst 2018). Du kan se et eksempel på dette nederst i artikkelen. 

 

Under denne informasjonen kan du føre opp et par linjer om hva slags ansvar og oppgaver du hadde, samt hva du eventuelt oppnådde av resultater. Fokuser på det som er mest relevant for stillingen du skal søke på. Hvis du for eksempel skal søke på en stilling som journalist eller tekstforfatter, bør du nevne at du skrev og publiserte x antall artikler iløpet av internshipet. Du trenger ikke å inkludere mindre relevante oppgaver, som å koke kaffe, svare på telefonhenvendelser og påfylling av papir i kopimaskinen.

 

Hvis du er i tvil om hvilke arbeidsoppgaver, ansvarsområder og resultater du skal ta med, kan du starte med å skrive en liste med alt du gjorde, lærte og oppnådde iløpet av internshipet. Så kan du ta en titt på stillingsannonsen til jobben du skal søke på. Tegn en sirkel rundt alle punktene på listen som matcher egenskapene eller kunnskapen de etterlyser i annonsen. Dette er punktene du bør ta med på CV-en.

 

Her er et eksempel på hvordan et internship/praksisopphold kan føres opp på CV-en:


ARBEIDSERFARING

Naturhistorisk museum
Sars' gate 1, 0562 Oslo
Internship – Naturhistorisk museums akademiske program
Januar – mai 2018

  • Utviklet og driftet aktivitetsprogram for skolebesøk av elever i alderen 6-15 år
  • Forsket på pensumlisten for skolefaget Biologi 1 og 2 i videregående skole og rapporterte funnene til Kunnskapsdepartementet
  • Skrev 11 artikler for museets månedlige nyhetsbrev med 5000 lesere

 

Hvis du bruker en CV-mal med en annen utforming enn dette, kan du tilpasse deretter. Det viktigste er at det overnevnte innholdet kommer med der internshipet føres opp. Lykke til!

 

Klikk her for å se alle internships i Norge