<  
>  

Trainee sykepleier

Traineeordningen gir nye sykepleiere trygge ramme
Stillingstype
Sted
Ikke oppgitt
Yrke

Nyutdannede sykepleiere starter sitt løp som traineesykepleiere, og vil i løpet av to år være innom tre forskjellige avdelinger ved Vestre Viken.

​Traineeordningen gir god kompetanse og bred erfaring. De nyansatte traineesykepleierne er fast ansatte i bemanningssenteret, men de hører til forskjellige sykehus.

Fagfeltet innenfor sykepleie er bredt, og det er mange karrieremuligheter. Som nyutdannet sykepleier kan det være vanskelig å vite hvilken vei man ønsker å gå. Da er traineeordningen gull verdt. 

Overgangen fra å være student til å ha fast jobb kan for mange komme som et sjokk. Det er en helt ny hverdag å forholde seg til, og i tillegg kan det være utfordrende å være ny på en avdeling hvor man ikke kjenner noen. For å være traineesykepleier kreves det en viss grad av robusthet og omstillingsevne. Traineeordningen skal sørge for å gi trygge rammer i overgangen og ved bytte av avdelinger. 

Traineesykepleierne følges opp med samtaler og veiledning underveis, så de får tryggere rammer i overgangen fra å være student til å ha skiltet med sykepleier på seg. Det å kunne ha noen ekstra rammer og veiledning, og ikke minst det å lage et fellesskap med erfaringsutveksling underveis er viktig for en god og trygg start.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Ledige stillinger trainee
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Vestre Viken HF
logo
Psykologspesialist/Psykolog Fact Ung Hallingdal
Liker du nybrottsarbeid sammen med andre, er fleksibel, kan tenke alternativt og er trygg på din faglige identitet ? Da trenger vi deg til å være med på å videreutvikle FACT Ung i Hallingdal. Vi ønsker å ha med deg som har lyst til å jobbe i et tverrfaglig, oppsøkende team som gir langvarig oppfølging på ungdommens premisser. FACT ung Hallingdal har vært i drift siden september 2022 og er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 6 kommunene i Hallingdal -Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal og Flå. Høsten 2022 startet det opp seks FACT Ung-team på  lokasjonene Ringerike, Hallingdal, Drammen, Kongsberg, Asker og Bærum. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 21 kommunene i opptaksområdet. FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarig og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå. Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.     FACT Ung skal være tverrfaglige team bestående av lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell (eks. sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, barnevernsfaglig) og erfaringskonsulent. FACT Ung skal yte fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende utover kontortid. I hovedsak vil det være ambulant arbeid etter FACT modellen, for å møte ungdommene der de bor eller oppholder seg. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot skole/arbeid, familie, fritid og bolig. Med andre ord en variert og spennende arbeidshverdag.  Hos oss kan du bidra med din verdifulle fagkompetanse som en del av løsningen på de utfordringer våre ungdommer strever med. Teamet står samlet i å hjelpe alle våre ungdommer og vi ser etter deg som liker å jobbe på lag med andre, samtidig som du kan ta ansvar for faglige vurderinger.  Du kommer til å sitte sammen med teamleder, kontorfaglig og erfaringsspesialist ved lokalene til BUP på Hallingdal sjukestugu, Ål.  Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. FACT ung satsingen innebærer kompetanseheving og opplæring, både nasjonalt, regionalt og internt.  Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035   Arbeidsoppgaver Sikre ungdommers medvirkning i sin egen utvikling og behandling Bidra i utvikling og evaluering av teamets arbeid Rapportering og samhandle med teamleder Samarbeide med pårørende og øvrige tjenesteinstanser  Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter Ivareta dokumentasjon i DIPS og andre fagsystemer i henhold til journalforskriften Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister Utføre arbeidsoppgaver som er relevant for din utdannelse og stilling   Kvalifikasjoner Psykologspesialist, fortrinnsvis i klinisk barne- og ungdomspsykologi Psykolog under spesialisering God muntlig og skriftlig formidlingsevne Søkere må ha førerkort da FACT-arbeidet utføres primært ambulant   Personlige egenskaper God relasjonell kompetanse og gode samarbeidsevne Trives med å jobbe i utviklingsarbeid Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team Allsidighet og fleksibilitet Orientert mot å finne løsninger, noen ganger utenfor ordinære rammer Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø Godt humør Personlige egenskaper tillegges stor vekt   Vi tilbyr Å delta i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere Interessante arbeidsoppgaver Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer Veiledning Fleksitidsordning Gode tilbud via Velferdsforeningen  Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling. Som nyansatt vil du få opplæring og bli godt ivaretatt Leasingbil i arbeidstid   SEND INN SØKNAD HER
16.06.2024 Ål
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Vestre Viken HF
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Vestre Viken HF

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Velkommen som søker!