(KarriereStart.no):

 

Å gjøre et godt inntrykk av seg selv på jobbintervjuet er viktig for å utkonkurrere andre kvalifiserte søkere.

Men hvordan kan du vite hva arbeidsgiver vil spørre deg om?

Vi har samlet inn en rekke velbrukte spørsmål som de fleste arbeidsgivere benytter seg av, og kategorisert de i fire ulike grupper; utdanning, karriere, personlige spørsmål og spørsmål om virksomheten/stillingen.

Leser du disse og tenker gjennom hva du skal svare, så er du godt forberedt til å møte de utfordringene som måtte komme.

 

Spørsmål om utdanningen din

1. Hvorfor valgte du den utdanningen du har?

2. Hvorfor valgte du den skolen du gikk på?

3. Hvordan taklet du overgangen fra vidergående til høyere utdanning?

4. På hvilken måte føler du at studiene har forberedt deg til arbeidslivet?

5. Hvis du kunne lagt om studieløpet ditt, hva ville du ha gjort annerledes?

6. Hvis du kunne ha forandret på noe ved skolen du gikk på, hva ville det ha vært?

7. Hvilke fag likte du best/verst – hvorfor?

8. Føler du at karakterene du har gjenspeiler studietiden din?


9. Hvordan har studiene forandret deg som person?

10. Hva gjorde du for å strukturere studietiden din best mulig?

LES OGSÅ: Derfor fikk du ikke jobben

 

Spørsmål om karrieren din

11. Fortell om ting som har påvirket deg til valg av karriere?

12. På hvilket tidspunkt valgte du denne karrieren?

13. Hvilke mål har du satt for karrieren din?

14. Hva mener du er viktig for å bli suksessrik innen dette karrierevalget?

15. Hvilken egenskap vil du si er din sterkeste for å bygge en karriere?

16. Mener du selv å ha kvalifikasjonene for å bli suksessrik i din karriere?

17. Fortell om ting som har motivert deg til å bygge opp karrieren?

18. Hvilke risikoer har du tatt for å oppnå dine karrieremål?

19. Fortell om noe som gjorde at du tvilte på om du har valgt riktig karriere?

20. Fortell om en person som har inspirert deg til å velge denne karrieren.

LES OGSÅ: Hvordan følge opp jobbintervjuet? Disse feilene må du unngå

 

 

Personlige spørsmål

21. Hva er dine sterke sider?

22. Hva er dine svake sider?

23. Hvordan vil du beskrive deg selv?

24. Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?

25. Ser du på deg selv som målrettet?


26. Hvilke mål har du satt deg for deg selv i livet?

27.Hvordan definerer du suksess, og kan du gi meg et eksempel på noen du kjenner som du mener har hatt suksess?

28. Hva ser du på som din største bragd i livet?

29. Hva motiverer deg til å yte ditt beste?

30. Hvilke situasjoner ser du på som de vanskeligste?

31. Hvordan takler du en konfliktssituasjon?

32. Hvordan takler du å være underlagt autoriteter?

33. Har du noengang vært i konflikt med en overordnet, hvordan løste du i tilfelle denne situasjonen?

34. Hvordan takler du stress og press?

35. Fortell om en stresset situasjon, og hvordan du gikk frem for å løse den best mulig?

36. Fortell om et problem du har hatt og hvordan du løste det?

37. Ser du på deg selv som en ledertype?

38. Hva er den tøffeste utfordringen du har møtt hittil?

39. Hvis du kunne forandre noe ved deg selv, hva ville det ha vært?

40. Hvor godt takler du å få kritikk?

41. Fortell om en opplevelse i livet hvor du føler at det ikke gikk som det skulle, hva lærte du av dette?

42. Beskriv en situasjon hvor du inngikk et vellykket kompromiss?

43. Hvor god er du til å lytte?

44. Fortell om en situasjon hvor du mislyktes i å lytte og utfallet ble fatalt?

45. Hvor flink vil du si at du er til å motivere andre til å jobbe?

46. Gi et eksempel på hvor du lyktes i å motivere andre?

47. Hva er den største feilen du noen gang har gjort?

48. Ser du på deg selv som et konkurransemenneske?

49. Hvordan takler du å få dine prestasjoner målt?

50. Fortell om en situasjon hvor din troverdighet ble satt på prøve.


 

Spørsmål om virksomheten og stillingen du har søkt på

51. Hvorfor valgte du å søke på denne jobben?

52. I hvilken grad tror du at du vil trenge opplæring for å jobbe hos oss?

53. Hvor ser du deg selv om fem år?

54. Hvor ser du deg selv om 10 år?

55. Hvordan ser du på det å reise mye i jobben?

56. Ville du ha flyttet bolig for å få denne jobben?

57. Hva vet du om denne jobben?

58. Hva ser du på som den største utfordringen ved denne stillingen?

59. Hvilke forslag har du til forbedringer ved denne arbeidsplassen?

60. Fortell om en person du synes det var vanskelig å arbeide med, og hva som gjorde vedkommende vanskelig?

61. Fortell om hva du gjør for å samarbeide med noen du misliker på jobben?

62. Hvordan ville du ha taklet følelsen av å være mislikt på jobben?

63. Hvilke egenskaper har du som vil gjøre deg suksessrik i denne stillingen?

64. Hva er viktigst mener du, effektivitet eller kreativitet?

65. Fortell om erfaringer du har som gjør deg kvalifisert til jobben?

66. Hvordan imøtekommer du en viktig arbeidsoppgave?

67. Fortell om en tidligere jobbsituasjon hvor du viste god dømmekraft?

68. Gi et eksempel på en situasjon hvor du viste god presentasjonsevne foran en større forsamling

69. Trives du best å arbeide på egenhånd eller i team?

70. Hvor godt vil du si at du arbeider i team?

71. Fortell om en utfordring i arbeidslivet som du ikke taklet?

72. Fortell om en idé eller et forslag som du la frem som ble brukt og ble en suksess?

73. Fortell om en situasjon hvor du var nødt til å gjøre flere ting på en gang – hvordan ble resultatet?

74. Fortell om en tidligere arbeidssituasjon hvor du hadde en misfornøyd kunde, hvordan taklet du denne situasjonen og hva ble utfallet?

75. Fortell om en gang du ikke klarte å overholde en tidsfrist? Hva ble utfallet for deg og for de som laget tidsfristen?

76. Gi et eksempel på en situasjon hvor din dårlige dømmekraft gav negative resultater?

77. Nevn tre ting som er viktig for deg ved denne jobben?

78. Hva er viktigst for deg lønna eller jobben?

79. Hvilket lønnsnivå forventer du av denne stillingen?

80. Hvorfor bør vi ansette deg fremfor andre kvalifiserte søkere?

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger