(KarriereStart.no):

Et jobbintervju er din sjanse til å presentere deg for arbeidsgiveren, til å overbevise om at du er rett person til jobben. Forskning har vist at arbeidsgivere ofte bytter ut det kompliserte spørsmålet om hvem som er best kvalifisert til jobben, med «hvem liker jeg best?».

 

I konkurransen om å bli godt likt, kan de ekstroverte ha et fortrinn.

 

– Personlig liker jeg folk som er offensive, som kommer inn som et friskt pust og tør å utfordre litt, men uten å bli eplekjekke. For vi liker folk som tør å være litt høyt på banen uten å bli arrogante. Og som har litt energi. Det gjør hverdagen for oss som er rundt dem mye enklere, sier rekrutteringssjef i Manpower, Jon Paulsen.

 

LES OGSÅ: Slik takler du nervene under jobbintervjuet

 

Uanstrengt

Karriererådgiver og forfatter Wendy Gelberg driver karriereveiledningssenteret Gentle Job Search i Boston, USA, og har skrevet boka «The Successful Introvert: How to Enhance Your Job Search and Advance Your Carreer». Hun forteller at visse aspekter av jobbsøkingen passer godt til de utadvendtes styrker.

 

EKSTROVERSJON OG INTROVERSJON
 
Ekstroversjon er et av de fem store personlighetstrekkene ekstroversjon, samvittighetsfullhet, nevrotisisme (følelsesmessig stabilitet), medmenneskelighet, og åpenhet (i motsetning til tradisjonell og konservativ). Disse er ikke trekk man enten har eller ikke har, men man plasserer seg langs et kontinuum fra høyt til lavt. Er man introvert er man med andre ord lavt på skalaen for ekstroversjon.

Personlighetstrekk holder seg rimelig stabile fra tidlig barneskolealder og inn i voksenlivet. Noen undersøkelser mener at de holder seg stabile allerede fra fireårsalderen.

En populær personlighetstest blant karriererådgivere er Myers-Briggs personlighetstest, men denne regnes ikke innenfor psykologiske fagkretser som særlig god.

Typiske jobber som passer for introverte, er de som tillater en å jobbe alene, og jobber der man arbeider med informasjon, data og tall, heller enn med mennesker, eller hvor menneskekontakten er mer en-til-en og med pauser, enn en jevn strøm.

Yrkesgrupper hvor man finner mange introverte er finans, regnskap, forskning, IT, ingeniørfaget, rådgivning, og kunst.
 

– De trives i sosiale situasjoner, og har evnen til å snakke sammenhengende og uanstrengt i de fleste situasjoner, forklarer Gelberg.


 

Hun forteller at jobbsøkingssuksess er sterkt knyttet til nettverksbygging og det å finne tonen under et intervju. Siden dette er typiske ekstrovert-evner, kan det gi dem en fordel i jobbsøkingen.

 

Disse typiske ekstrovert-evnene Gelberg snakker om, kan være det man i personlighetspsykologien kaller sosiabilitet. Å være ekstrovert er ikke én ting, forteller Olav Vassend, psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo.

 

Ekstroversjon er et trekk mennesker har i varierende grad, og det består av flere fasetter, hvor noen av disse er sosiabilitet, positive emosjoner, spenningssøking og aktivitetsnivå.

 

– Hvis man snakker om sosiabilitet, så er det nok sånn at hvis du er lav på dette, så vil du ha visse problemer i et jobbintervju, sier Vassend.

 

LES OGSÅ: 15 ting du ikke bør si under jobbintervjuet

 

Introverte tenker før de snakker

En vanlig misforståelse er at innadvendthet er det samme som å være sjenert. Det behøver det ikke være. Og man har ikke dårlig selvtillit hvis man er innadvendt. I følge Wendy Gelberg er introversjon kjennetegnet ved at man blir fortere stimulert av sosial interaksjon og mange mennesker, og at man lader opp ved å være alene. I motsetning får ekstroverte energi fra å være sammen med andre.


 

Dette, i kombinasjon med å skulle svare på spørsmål på strak arm, utgjør ofte en utfordring for introverte personer på jobbintervju.

 

– Den største ulempen jeg hører om fra introverte i forbindelse med jobbintervjuer er deres behov for å prosessere og tenke grundig over et spørsmål før de svarer, forteller Gelberg.


– I motsetning til ekstroverte, som typisk foretrekker å tenke høyt mens de formulerer et svar, foretrekker introverte typisk å tenke igjennom ting i hodet, og komme med et fult formulert svar - deres endelige konklusjon. Dette kan føre til lange og ubehagelige stillheter, som gjør intervjuet keitete, sier karriererådgiveren.

 

LES OGSÅ: Åtte typer jobbintervju - Slik takler du dem

 

Markere seg selv

Psykologiprofessor ved UiO, Olav Vassend, har ikke hørt om at introverte generelt skulle ha lengre responstid enn ekstroverte, men forteller at mennesker som skårer høyt på fasetten aktivitet i mange situasjoner vil fremstå som kvikke og energiske.


– Det er dokumentert at introverte generelt foretrekker å ha det stille rundt seg, og kanskje spesielt når de skal arbeide og konsentrere seg. Ekstroverte derimot, vil ofte foretrekke mer støy og aktivitet, uten at dette går utover prestasjonen, sier han.

 

Det er heller ikke ubetinget bra å være ekstrovert. Ifølge Gelberg kan èn fallgruve for de ekstroverte være at de ikke får tenkt seg om før de gir et svar, noe som kan føre til at de uforvarende snakker dårlig om sin tidligere sjef, eller sier noe som setter dem selv i et dårlig lys.

 

Olav Vassend forteller likeledes at selvmarkering er noe som empirisk henger sammen med ekstroversjon.


– Dette kan være fint å markere seg i et jobbintervju, men gjør du for mye av det, kan du jo bli irriterende å jobbe med.

 

LES OGSÅ: Spørsmålene DU bør stille under jobbintervjuet

 

De innadvendtes sterke sider

Jobbintervjuer handler ikke bare om å snakke, og om å presentere seg selv, men også om å lytte. Og på dette punktet kan introverte ha en fordel, forteller Wendy Gelberg.

 

– Introverte er ofte gode til å lytte, er sannsynligvis mer tålmodige mens intervjueren stiller spørsmål, og kan dermed gi bedre og mer tilpassede svar.


 

– De kan bruke sin naturlige nysgjerrighet og tilbøyelighet til å gå i dybden på ting, til å virkelig forstå hva arbeidsplassen gjør, og de spesifikke utfordringene som er i stillingen de intervjues til. Å fatte en dyp interesse, og å vise en grundig forståelse for disse tingene, kan gjøre at de utmerker seg fra konkurrentene på en positiv måte, sier den amerikanske karriererådgiveren.

 

Det samme gjelder, ifølge introvertjobbeksperten, evnen til å lese seg opp og forberede seg i forkant av jobbintervjuet. Dette er en evne hun mener er blant de introvertes styrker: jo mer forberedt, desto bedre inntrykk på jobbintervjuet.

 

LES OGSÅ: Slik forbereder du deg til jobbintervjuet

 

De fleste befinner seg rundt midten

De introverte og de ekstroverte. Det høres ut som to folkeslag som bor på hver sin planet, og fungerer helt forskjellig. Men det trenger ikke være sånn at du passer helt inn i en av disse boksene.

 

– Veldig mange mennesker har litt av begge deler, forteller professor i psykologi, Olav Vassend.

 

– Man kan trives godt med andre mennesker, og i andre sammenhenger trives godt alene. Det er på et kontinuum, og de fleste ligger rundt midten, mens langt færre er ute i ekstremene. Men noen er jo ekstreme – ekstremt ekstroverte eller introverte, forteller han.

 

Ifølge Vassend vil det å være ekstremt introvert by på problemer utover bare pinlige pauser i jobbintervjuer, mens det å bare være litt over middels ikke nødvendigvis er noe handicap.

 

Dessuten er det flere ting enn ekstroversjon som har betydning for jobbsuksess, forteller psykologiprofessoren:

 

– Det trekket som har størst betydning for positive utfall i yrkesliv er samvittighetsfullhet, sammen med generell intelligens, sier han.

 

Wendy Gelberg understreker også at introversjon ikke er den eneste personlighetsfaktoren som bidrar til jobbtilfredshet og suksess:

 

– Mange introverte har lykkelige og fremgangsrike karrierer som spiller imot deres type.

 

LES OGSÅ: 80 spørsmål du kan få under jobbintervjuet

 

Råd til introverte på jobbintervju:

1. Husk at jobbintervjuet er en samtale og ikke et forhør. Bruk dine gode lytteevner til å forstå utfordringene arbeidsgiveren står overfor, slik at du kan skreddersy svarene dine. Vis hvordan du har løst liknende oppgaver tidligere, eller hvordan du har kompetanser til å løse slike problemer.

2. Bruk de samme evnene til å fullt ut forstå spørsmålet før du begynner å svare.

 

3. Beslutt deg på forhånd for hva som er det overordnede du vil kommunisere til arbeidsgiveren. Det eneste du kan kontrollere ved intervjuet er om du får kommunisert dette budskapet.

 

4. Gode steder å gjøre dette på, er som respons på "fortell meg om deg selv", "fortell meg om dine styrker og svakheter", eller i den siste avslutningen av intervjuet, hvor du kan oppsummere din interesse i stillingen.

 

5. Hvis du må tenke over et spørsmål før du svarer, kan du slippe unna med en eller to lange pauser ved å si "Godt spørsmål. Jeg kan komme på flere eksempler på det. La meg tenke meg om et øyeblikk om hvilket som best illustrerer X". Men dette kan du ikke bruke for hvert spørsmål.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger