(KarriereStart.no):

En mengde yrkesgruppe finner jobben sin svært meningsfylt, og noen får i tillegg rikelig betalt for det meningsfylte arbeidet. Gjennom en nettbasert kvantitativ undersøkelse har Payscale.com spurt hele 454 yrkesgrupper om jobben deres gjør verden til et bedre sted.

De over 2500 deltakerne i undersøkelsen kunne velge mellom følgende svar: ”I stor grad”, ”Ja”, ”Kanskje litt”, ”Nei” og ”Nei, jobben min gjør verden til et dårligere sted”.

Den best betalte jobben med høyest skåre på meningsfullgraden er nevrokirurgi. Ifølge Payscale.com mener hele 94 prosent av de spurte at jobben som nevrokirurg i stor grad er meningsfull.

I tillegg har denne gruppen yrkesutøvere en gjennomsnittslønn på hele 787 200 kroner i offentlig sektor, og 903 600 kroner i privat sektor.

LES OGSÅ: Gjennomsnittslønnen for 156 ulike yrker

 

Ikke overraskende følger relaterte yrker i helsevesenet høyt på listen over meningsfylte jobber med høy gjennomsnittslønn. Og mange ville nok sagt seg enig i at det ikke blir stort mer humanitært enn å redde liv og pleie syke mennesker.

Andre yrkesgrupper som også skårer høyt på meningsfullgraden er yrker som sosialrådgiver, lærer, og andre offentlige tjenestepersonell. I nevnte yrker ligger argumentet i deres bidrag til storsamfunnet.

I motsetning til de øvrige på listen befinner ikke disse seg på samme lønnsnivå, og er derfor heller ikke med her.


(Lønnsnivået gjelder det norske arbeidsmarkedet. Kilde: SSB.no)

 

Kirurg
Meningsfullgrad: 94 %
Gjennomsnittslønn:
787 200 kroner i offentlig sektor
903 600 kroner i privat sektor

 

Rektor
Meningsfullgrad: 93 %
Gjennomsnittslønn:
613 200 kroner i offentlig sektor
Høyere i privat sektor

 

Anestesilege 
Meningsfullgrad: 91 %
Gjennomsnittslønn:
787 200 kroner i offentlig sektor
903 600 kroner i privat sektor

 

Psykiater 
Meningsfullgrad: 89 %
Gjennomsnittslønn:
787 200 kroner i offentlig sektor
903 600 kroner i privat sektor


 

Psykolog
Meningsfullgrad: 89 %
Gjennomsnittslønn:
559 200 kroner i offentlig sektor
Privatpraktiserende psykologer tjener som regel mer

 

Veterinær
Meningsfullgrad: 88 %
Gjennomsnittslønn:
478 677 kroner, reguleres etter Tariffavtale

 

Tannlege
Meningsfullgrad: 86 %
Gjennomsnittslønn:
465 300 til 1 018 600 kroner, ifølge statens hovedtariffavtale 2012-2014.
Privatpraktiserende tannleger tjener som regel mer

 

Optiker
Meningsfullgrad: 86 %
Gjennomsnittslønn:
300 000 til 500 000 kroner, ifølge Norges Optikerforbund

 

Barnelege
Meningsfullgrad: 85 %
Gjennomsnittslønn:
787 200 kroner i offentlig sektor
903 600 kroner i privat sektor

 

Lensmann
Meningsfull-grad: 84 %
Gjennomsnittslønn:
628 800 kroner

 

Jordmor
Meningsfullgrad: 81 %
Gjennomsnittslønn:
510 000 kroner i offentlig sektor
532 800 kroner i privat sektor

 

Gynekolog
Meningsfullgrad: 81 %
Gjennomsnittslønn:
787 200 kroner i offentlig sektor
903 600 kroner i privat sektor

 

Sivilingeniør
Meningsfull-grad: 81 %
Gjennomsnittslønn:
610 975 kroner for Tekna-medlemmer i kommunen
776 947 kroner for Tekna-medlemmer i privat sektor

 

Fysiker
Meningsfullgrad: 81 %
Gjennomsnittslønn:
514 800 kroner for undervisning
753 600 kroner for forskning og utviklingsarbeid


 

Etterforsker
Meningsfullgrad: 79 %
Gjennomsnittsinntekt:
508 800 til 608 400 kroner, avhengig av tittel

 

Farmasøyt
Meningsfullgrad: 76 %
Gjennomsnittslønn:
645 500 kroner i offentlig sektor


Fem høytlønnede jobber med "mindre mening"

Når Payscale.com har sett på hvem som tjener mest, samtidig som de gjøre mest godt, har de også bemerket seg hvilke yrkesgrupper som drar inn høye lønninger uten større betydning for storsamfunnet. Nedenfor finner du fem yrker hvor de yrkesaktive selv sier at jobben er av mindre betydning i et større samfunnsperspektiv.


Reklamekonsulent

Selv om vi alle elsker Mad Men, viser undersøkelsen at det ikke er særlig meningsbærende for yrkesutøverne i reklamebransjen å selge folkemassen produkter de kanskje egentlig ikke trenger. Kun 30 prosent finner jobben meningsfull.

 

Regnskapsfører
Regnskapsførerens jobb anses nok som en uhyre viktig oppgave fra arbeidsgiverens side. Selv virker det til at regnskapsføreren mener jobben mangler dypere mening. Kun 37 prosent finner jobben meningsfull.

 

Advokat
Advokatene er blant topptjenerne i undersøkelsen fra Payscale. Men det virker ikke til at alle i bransjen synes jobben deres er særlig meningsfull. Av de advokatene som deltok på undersøkelsen mener hele 60 prosent at jobben deres ikke bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

 

Aktuar
En aktuar jobber som regel som analytiker for et forsikringsselskap. Gjerne som en tallknuser i forhold til overtakelsen av risikoen forsikringsselskapet påtar seg. Ikke særlig meningsfullt, ifølge 56 prosent av deltakerne i undersøkelsen innefor denne yrkesgruppen.

 

Data-analytiker
Selv om jobben bidrar til en god inntekt, finner ikke data-analytikeren jobben særlig betydningsfull – heller nøytral. 53 prosent av analytikerne mener jobben de gjør ikke skaper noen større forskjell verken fra eller til.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger