(KarriereStart.no):

I Norge var gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte 41 000 kroner per 3. kvartal 2013. Det er 1 400 kroner, eller 3,5 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).


Heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 500 kroner, noe som tilsvarer en økning på 1 500 kroner, eller 3,7 prosent, fra samme tidspunkt i 2012. Til sammenligning utgjorde månedslønna for deltidsansatte 33 800 kroner, som innebærer en økning på 700 kroner, eller 2,1 prosent, i samme periode.


Beregnet gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i både offentlig og privat sektor, utgjorde 489 200 kroner i 2013. Dette er 18 300 kroner, eller 3,9 prosent mer enn i 2012.

 

Gjennomsnittslønn for 2013

Tallene er beregnet ut fra et gjennomsnittlig lønnsnivå uten overtidsbetaling, og det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.

 

Privat sektor

Administrasjonssjef/adm. leder 609 239
Amanuensis 528 756
Arkeolog 478 020
Arkivar 471 940
Avdelingsdirektør 705 986
Avdelingsingeniør 466 219
Avdelingsleder 549 167
Bibliotekar 436 156
Biostatistiker/bioingeniør 508 410
Daglig leder/generalsekretær 653 013
Direktør 715 466
Ernæringsrådgiver 495 001
Fagansvarlig/fagleder 544 833
Fagkonsulent 449 857
Formidlingskonsulent 446 750
Formidlingsleder 407 365
Forsker I (seniorforsker; toppstilling) 686 374
Forsker II (førstestilling) 582 617
Forsker III (grunnstilling) 514 725
Forskningsassistent 415 305
Forskningskoordinator 564 322
Forskningssjef/-leder 751 760
Førsteamanuensis 608 171
Førstekonservator 539 487
Førstekonsulent 433 843
Førstelektor 592 117
Hovedbibliotekar 507 157
Høyskolelektor 504 002
Ingeniør 540 907
Jurist 900 490
Klinisk ernæringsfysiolog 496 389
Kommunikasjons-/informasjonsansvarlig 493 859
Konservator 469 414
Konsulent 422 624
Kontorsjef 503 020
Kurator 503 530
Laboratoriesjef 724 381
Logoped 435 491
Mellomleder/gruppeleder o.l. 604 689
Museumsbestyrer 540 710
Museumskonsulent 396 463
Museumspedagog 427 377
Overingeniør 516 357
Postdoktor 524 828
Professor 708 208
Prosjektleder 506 436
Prosjektmedarbeider 552 832
Psykolog/spesialist 618 033
Redaktør 539 377
Rektor/prorektor/dekan 717 651
Rådgiver 499 492
Samlingsforvalter 478 833
Seksjonsleder 625 429
Senioringeniør/spesialingeniør 505 425
Seniorrådgiver 596 630
Sjefkonservator 636 300
Spesial-/avdelingsbibliotekar 480 278
Spesial-/seniorkonsulent 489 198
Spesialfysioterapeut 535 083
Spesialrådgiver 647 511
Stipendiat 437 693
Studieleder 508 455
Utstillingsarkitekt 452 400
Utvikler/planlegger/designer 526 740
Økonomisjef 588 440

(Kilder: Forskerforbundet, Econa, Tekna, Statistisk Sentralbyrå, Juristforbundet) 

 

Kommunal sektor

Antikvar 508 800
Arkeolog 494 575
Arkivar 463 194
Daglig leder/etatsjef/direktør 665 625
Fagkonsulent 428 450
Fagleder 518 333
Forfatter 529 813
Fylkeskonservator 633 001
Førstekonservator 560 000
Jurist 598 268
Klinisk ernæringsfysolog 516 400
Kommunalsjef 746 333
Konservator 497 987
Konsulent 465 610
Koordinator 515 000
Lektor 559 480
Mellomleder/avdelingsleder 607 832
Museumsbestyrer 491 750
PP-rådgiver 540 433
Rådgiver 504 254
Seniorrådgiver 557 750
Spesialkonsulent 484 642
Spesialrådgiver 530 791

(Kilder: Forskerforbundet, Econa, Tekna, Statistisk Sentralbyrå, Juristforbundet) 


 

Statlig sektor

Administrasjonssjef 569 147
Amanuensis 534 270
Arkivleder 548 914
Assisterende direktør 827 500
Avdelingsdirektør 755 184
Avdelingsingeniør 479 274
Avdelingsleder 598 561
Bibliotekar 412 981
Dekan (tilsatt) 848 288
Dosent 638 045
Fagdirektør 861 578
Forsker 574 890
Forskningssjef 705 744
Førsteamanuensis 568 316
Førstebibliotekar 551 100
Førstekonsulent 428 659
Førstelektor 574 563
Hovedbibliotekar 498 566
Høgskolelektor  530 340
Høyskolelærer  497 064
Instituttleder (tilsatt) 762 340
Jurist 603 257
Konsulent 385 583
Kontorsjef 573 226
Overingeniør 480 152
Personal-, Økonomi-,Informasjonssjef 621 667
Postdoktor 502 013
Professor 706 275
Professor (for faglig lederskap) 755 875
Prosjektleder 566 297
Rådgiver 480 491
Rådgiver (Dep) 473 971
Seksjonssjef 627 933
Senioringeniør 532 754
Seniorkonsulent 474 454
Seniorrådgiver 562 619
Seniorrådgiver (Dep) 588 176
Sjefingeniør 716 525
Spesialbibliotekar 449 672
Statsmeteorolog 487 654
Stipendiat 434 835
Stipendiat (særskilt) 470 167
Studieleder (tilsatt) 626 279
Underdirektør 638 872
Universitetsbibliotekar 503 688
Universitetslektor  514 961
Vitenskapelig assistent 393 989

(Kilder: Forskerforbundet, Econa, Tekna, Statistisk Sentralbyrå, Juristforbundet) 

LES OGSÅ: Lønnstrinn 2014: Komplett oversikt over alle lønnstrinn for 2014

 

Etter næringsområde

Fiskeoppdrett  472 400
Olje og gassutvinning  764 400
Industri  489 600
Kraftforsyning  589 300
Vann, avløp og renovasjon  458 200
Bygge- og anleggsvirksomhet  457 200
Varehandel  433 800
Samferdsel  477 900
Hotell og restaurant  339 700
Informasjon og kommunikasjon  624 500
Finanstjenester  681 700
Omsetning og drift av fast eiendom  589 200
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting  627 700
Forretningsmessig tjenesteyting  409 500
Undervisning  467 700
Helse- og sosialtjenester  424 800
Kultur, underholdning og fritid  440 400
Personlige tjenester  437 500
Staten  509 700
Kommune og fylkeskommune  452 200
Helseforetak  507 200

(Kilde: Statistisk Sentralbyrå)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger