(KarriereStart.no):

Hvert år forhandler staten med LO Stat, YS Stat og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Under disse forhandlingene fastsettes det også nye satser for de statlige lønnstrinnene som alle statsansatte har i sin arbeidskontrakt.

 

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. 

 

Frem til 1. mai 2019 vil dermed statens lønnstrinn for 2018 være gjeldende.

 

Slik brukes lønnstrinnene

Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn. Lønnstrinnene henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. I tabellene vises lønnstrinnene i bruttolønn per år.

 

For noen statlige stillinger gjelder det lønnsrammer hvor det er avtalt at arbeidstakeren skal avlønnes med et bestemt lønnstrinn ut i fra sin ansiennitet. For andre stillinger er stillingen lyst ut med avlønning i et bestemt intervall som betegnes som stillingens lønnsspenn. I forbindelse med ansettelsen blir lønnen fastsatt innenfor dette spennet gjennom en individuell forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Timelønnen er beregnet ut fra 37,5 timers uke, noe som tilsvarer 1 950 timer i løpet av et år.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger