(KarriereStart.no):

Hvert år forhandler staten med LO Stat, YS Stat og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Under disse forhandlingene fastsettes det også nye satser for de statlige lønnstrinnene som alle statsansatte har i sin arbeidskontrakt.

 

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. 

 

Slik brukes lønnstrinnene

Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn. Lønnstrinnene henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. I tabellene vises lønnstrinnene i bruttolønn per år.

 

For noen statlige stillinger gjelder det lønnsrammer hvor det er avtalt at arbeidstakeren skal avlønnes med et bestemt lønnstrinn ut i fra sin ansiennitet. For andre stillinger er stillingen lyst ut med avlønning i et bestemt intervall som betegnes som stillingens lønnsspenn. I forbindelse med ansettelsen blir lønnen fastsatt innenfor dette spennet gjennom en individuell forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 


 

Hovedlønnstabell 2019

Lønnstrinn Årslønn
19 300 300
20 303 800
21 307 600
22 311 200
23 315 100
24 319 000
25 323 200
26 327 400
27 331 300
28 335 300
29 339 000
30 343 000
31 346 600
32 350 700
33 354 500
34 358 700
35 362 800
36 367 100
37 371 800
38 376 500
39 381 200
40 386 200
41 391 300
42 397 100
43 402 600
44 408 600
45 414 600
46 420 700
47 428 200
48 435 100
49 442 300
50 449 300
51 456 400
52 464 000
53 472 000
54 479 600
55 488 000
56 496 100
57 504 700
58 513 600
59 523 200
60 532 300
61 542 400
62 552 800
63 563 700
64 573 100
65 583 900
66 594 400
67 605 500
68 615 900
69 627 700
70 640 200
71 655 400
72 667 200
73 679 000
74 691 400
75 704 900
76 723 200
77 741 300
78 765 100
79 789 200
80 813 400
81 837 200
82 860 300
83 883 100
84 906 000
85 934 800
86 963 200
87 992 200
88 1 014 900
89 1 037 800
90 1 060 700
91 1 083 900
92 1 106 600
93 1 129 600
94 1 152 500
95 1 175 600
96 1 198 000
97 1 220 500
98 1 243 000
99 1 264 500
100 1 285 900
101 1 307 400

 

(Kilde: Regjeringen.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger