(KarriereStart.no):

I 2013 fikk kvinnelige mellomledere i gjennomsnitt 87,3 prosent av lønnsutbetalingen til en mannlig mellomleder. I kroner og øre dreier dette seg om en gjennomsnittlig årslønn på 518 000 kroner for kvinnelige mellomledere utenfor oljesektoren. Mannlige mellomledere tjener i snitt 76 000 kroner mer, ifølge viser Norsk Ledelsesbarometer 2014.


Til tross for at det enda er store forskjeller, har lønnsnivået hos kvinnelige mellomledere økt med 1,3 prosentpoeng fra året før.


– Kvinnelønn er et tema vi har jobbet med de siste årene. Det er tilfredsstillende å se at utviklingen nå er positiv, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke i en pressemelding.


Samtidig understreker han at det fremdeles er en vei å gå.


 Det blir stadig vanligere med individuell lønnsfastsettelse. Menn er gjerne flinke til å prate seg opp og understreke hvor uunnværlige de er for bedriften, mens en del kvinner er litt mer tilbakeholdne. Dette er noe arbeidsgivere bør være bevisste på under lønnsforhandlinger, råder Brekke.


 

LES OGSÅ: Se gjennomsnittslønnen for ditt yrke i 2013


Rådgiver Stein Stugu ved kunnskapssenteret De Facto understreker at markedslønn og individuelle ordninger favoriserer menn.


– Fortsatt er mange toppledere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst belønner de som ligner på seg selv. Dessuten er mange menn rett og slett bedre selgere av egne fortrinn i en forhandlingssituasjon, påpeker han.


I tillegg er menn overrepresentert i bransjer som er lønnsledende.


– Ikke minst gjelder dette oljesektor, der lønningene ligger langt over de fleste andre bransjer, sier Stugu.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger