<  
>  

Trainee-program (EnergiTrainee)

Vi er på jakt etter deg med Mastergrad innen energi/elkraft med interesse for kraftnett og nettvirksomhet.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten

EnergiTraineene er ansatt i 2 år som er delt opp i 3 opphold, hvert på 8 måneder, hos de 7 bedriftene i Energitraineeordningen. Disse tre oppholdene gir innblikk i nettbransjen fra tre ulike sider; forskning, nettselskap og myndighetsorgan/bransjeorganisasjon. Ett av oppholdene vil være hos SINTEF Energi (forskningsorganisasjon), ett hos Statnett, Lnett eller BKK (nettselskaper) og ett hos NVE, Fornybar Norge eller DSB (myndighetsorganer/bransjeorganisasjon).

Vi ønsker deg som er nyutdannet med mastergrad innen energi/elkraft.

EnergiTrainee-ordningen gir en unik mulighet til å utvikle seg faglig. I SINTEF Energi kan det være mulig å jobbe videre med temaer fra masteroppgaven. Det er viktig å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne kollegaer gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTraineene opparbeider seg et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende bedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir et god utgangspunkt for videre karriereutvikling. Hvert år engasjeres en/to/tre nye EnergiTraineer med oppstart i begynnelsen av august.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Koordinator
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos EnergiTrainee
logo
Kraftsystemanalytiker
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Kraftsystemanalytiker. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Forsker innen tekniske fag
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Forsker innen tekniske fag. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Trainee - Ingeniør / Teknisk
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Trainee - Ingeniør / Teknisk. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Energi- og miljøingeniør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Energi- og miljøingeniør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Elkraftingeniør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Elkraftingeniør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Elektroingeniør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Elektroingeniør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Forsker
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Forsker. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Trainee
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Trainee. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Teknologi og ingeniørfag
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger knyttet til fagområdet Teknologi og ingeniørfag. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Øvrige / andre fagretninger
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger knyttet til fagområdet Øvrige / andre fagretninger. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Oslo
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Oslo. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
logo
Trondheim
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger i Trondheim. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos EnergiTrainee.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om EnergiTrainee

SINTEF Energi AS, BKK Nett AS, Lnett AS, Statnett SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. De tre oppholdene inkludere et opphold hos Sintef Energi, et opphold hos et nettselskap (BKK nett, Lnett eller Statnett), og et opphold hos et forvaltningsorgan eller bransjeorganisasjon (NVE, DSB eller Energi Norge).

Som EnergiTrainee oppfordres man til å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne medarbeidere gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra perspektivet til ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse og forståelse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTrainee opparbeider seg også et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende energibedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir en god startrampe for videre karriereutvikling. Hvert år engasjeres en til tre nye EnergiTraineer med oppstart i august. EnergiTraineene er nyutdannede med mastergrad innen energi/elkraft som har interesse for nettvirksomheten.

BKK Nett eies i sin helhet av Eviny, som igjen er eid av Statkraft og 17 kommuner i nærområdet. Hovedvirksomheten er driften av nettet mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden, men BKK Nett har også en del prosjekter mot eksterne kunder.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sitt ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Energi Norge er energibransjens interesseorganisasjon, underlagt NHO. Organisasjonen arbeider for en utvikling av energibransjen, og for å skape muligheter for Norge som energinasjon.

Lnett er en del av Lyse-konsernet, som eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lnett har som hovedvirksomhet å drifte nettet i Sør-Rogaland og Midtre Ryfylke, men har også en del prosjektaktivitet mot eksterne kunder.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) er en statlig etat underlagt Olje- og Energidepartementet, som har som formål å forvalte Norges vann- og energiressurser miljøvennlig og effektivt. Energiavdelingen, som er mest aktuell for traineeopphold, legger rammer for landets energisystem, både når det gjelder produksjon, overføring og forbruk.

SINTEF Energi er delt inn i fire avdelinger; Energisystemer, Elkraftteknologi, Gassteknologi og Termisk energi, hvorav den førstnevnte er mest aktuell i denne sammenheng. Her drives det forskning og utvikling innenfor alle deler av energisystemet. 

Statnett er et statlig foretak som har som ansvar å eie, utvikle og drifte det norske sentralnettet, samt overføringer til andre land. I tillegg har Statnett et ansvar for å opprettholde balanse mellom produksjon og forbruk.

For mer info om EnergiTrainee-ordningen, besøk EnergiTrainee sin nettside