<  
>  

Energi-Trainee

I samarbeid med åtte partnere har vi etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

SINTEF Energi AS, BKK Nett AS, Lnett AS, Statnett SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. De tre oppholdene inkludere et opphold hos Sintef Energi, et opphold hos et nettselskap (BKK nett, Lnett eller Statnett), og et opphold hos et forvaltningsorgan eller bransjeorganisasjon (NVE, DSB eller Energi Norge).

Som EnergiTrainee oppfordres man til å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne medarbeidere gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra perspektivet til ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse og forståelse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTrainee opparbeider seg også et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende energibedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir en god startrampe for videre karriereutvikling. Hvert år engasjeres en til tre nye EnergiTraineer med oppstart i august. EnergiTraineene er nyutdannede med mastergrad innen energi/elkraft som har interesse for nettvirksomheten.

BKK Nett eies i sin helhet av Eviny, som igjen er eid av Statkraft og 17 kommuner i nærområdet. Hovedvirksomheten er driften av nettet mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden, men BKK Nett har også en del prosjekter mot eksterne kunder.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sitt ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Energi Norge er energibransjens interesseorganisasjon, underlagt NHO. Organisasjonen arbeider for en utvikling av energibransjen, og for å skape muligheter for Norge som energinasjon.

Lnett er en del av Lyse-konsernet, som eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lnett har som hovedvirksomhet å drifte nettet i Sør-Rogaland og Midtre Ryfylke, men har også en del prosjektaktivitet mot eksterne kunder.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) er en statlig etat underlagt Olje- og Energidepartementet, som har som formål å forvalte Norges vann- og energiressurser miljøvennlig og effektivt. Energiavdelingen, som er mest aktuell for traineeopphold, legger rammer for landets energisystem, både når det gjelder produksjon, overføring og forbruk.

SINTEF Energi er delt inn i fire avdelinger; Energisystemer, Elkraftteknologi, Gassteknologi og Termisk energi, hvorav den førstnevnte er mest aktuell i denne sammenheng. Her drives det forskning og utvikling innenfor alle deler av energisystemet. 

Statnett er et statlig foretak som har som ansvar å eie, utvikle og drifte det norske sentralnettet, samt overføringer til andre land. I tillegg har Statnett et ansvar for å opprettholde balanse mellom produksjon og forbruk.

For mer info om EnergiTrainee-ordningen, besøk EnergiTrainee sin nettside

Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Vis alle 176 arbeidsgivere
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Koordinator
Om EnergiTrainee

SINTEF Energi AS, BKK Nett AS, Lnett AS, Statnett SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. De tre oppholdene inkludere et opphold hos Sintef Energi, et opphold hos et nettselskap (BKK nett, Lnett eller Statnett), og et opphold hos et forvaltningsorgan eller bransjeorganisasjon (NVE, DSB eller Energi Norge).

Som EnergiTrainee oppfordres man til å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne medarbeidere gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra perspektivet til ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse og forståelse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTrainee opparbeider seg også et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende energibedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir en god startrampe for videre karriereutvikling. Hvert år engasjeres en til tre nye EnergiTraineer med oppstart i august. EnergiTraineene er nyutdannede med mastergrad innen energi/elkraft som har interesse for nettvirksomheten.

BKK Nett eies i sin helhet av Eviny, som igjen er eid av Statkraft og 17 kommuner i nærområdet. Hovedvirksomheten er driften av nettet mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden, men BKK Nett har også en del prosjekter mot eksterne kunder.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sitt ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Energi Norge er energibransjens interesseorganisasjon, underlagt NHO. Organisasjonen arbeider for en utvikling av energibransjen, og for å skape muligheter for Norge som energinasjon.

Lnett er en del av Lyse-konsernet, som eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Lnett har som hovedvirksomhet å drifte nettet i Sør-Rogaland og Midtre Ryfylke, men har også en del prosjektaktivitet mot eksterne kunder.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) er en statlig etat underlagt Olje- og Energidepartementet, som har som formål å forvalte Norges vann- og energiressurser miljøvennlig og effektivt. Energiavdelingen, som er mest aktuell for traineeopphold, legger rammer for landets energisystem, både når det gjelder produksjon, overføring og forbruk.

SINTEF Energi er delt inn i fire avdelinger; Energisystemer, Elkraftteknologi, Gassteknologi og Termisk energi, hvorav den førstnevnte er mest aktuell i denne sammenheng. Her drives det forskning og utvikling innenfor alle deler av energisystemet. 

Statnett er et statlig foretak som har som ansvar å eie, utvikle og drifte det norske sentralnettet, samt overføringer til andre land. I tillegg har Statnett et ansvar for å opprettholde balanse mellom produksjon og forbruk.

For mer info om EnergiTrainee-ordningen, besøk EnergiTrainee sin nettside