(KarriereStart.no):

1. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2017 for de fleste aller yrker. Den gjennomsnittlige månedslønna utgjorde 44 310 kroner, hvilket tilsvarte en vekst på vel 1 000 kroner fra 2016. Med unntak av i fjor er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt siden år 2000.

 

Både for kommuneansatte og ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn på 2,3 prosent. Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 40 400 kroner i kommunene og 44 800 kroner i privat sektor. Blant ansatte i statsforvaltningen var den gjennomsnittlige månedslønna 48 000 kroner, noe som tilsvarte en økning på 3,3 prosent fra september 2016 til september 2017.

 

En av årsakene til den relativt høye veksten for statsansatte ligger i at deler av lønnsoppgjøret i 2016 fikk virkning så seint at det først vises i tallene for 2017. Dermed er det to lønnsoppgjør som påvirker lønnsveksten i årets lønnsstatikk, skriver SSB.

 

Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industrien utgjorde 45 460 kroner i september 2016, hvilket tilsvarte en lønnsvekst på 2,4 prosent fra 2016. Til sammenligning hadde ledere i industrien en månedslønn på 73 150 kroner, som også tilsvarte en lønnsvekst på 2,7 prosent.


 

Nederst i saken kan du se lønnsgjennomsnittet for over 300 yrker. Du finner ditt yrke ved å trykke ctrl+f, og skrive inn yrket ditt.

 

Lærerne er lønnstapere

Samlet lønnsvekst innen utdanningssektoren var 1,7 prosent fra 2016 til 2017. Til sammenligning hadde ansatte i barnehagene en lønnsvekst på 3,2 prosent. Veksten innenfor disse områdene er litt høyere i privat sektor enn i offentlig sektor siste år, men ser vi på perioden 2015 til 2017 er det tilnærmet lik utvikling.

 

Kommunalt ansatte grunnskolelærere hadde gjennomsnittlig 43 550 kroner i månedslønn i 2017, en årlig vekst på 1,5 prosent. Tilsvarende for grunnskolelære i private virksomheter var 41 090 kroner og 2,2 prosent.

 

Les også: Meningsfylte jobber med høy lønn

 

Blant vinnerne på lønsstigen finner vi blant annet finansmeglere, som til tross for et inntektsfall på 2000 kroner sammenlignet med i fjor kan innkassere 93 200 kroner i gjennomsnitt. Med det er finansmeglerne det tredje best lønnede yrket her til lands. På andreplass kommer handels- og skipsmeglere som hopper opp fra fjerdeplass i 2016, som følge av en kollektivt lønnsvekst på over 10.000 kroner i 2017.


 

De største lønnsvinnerne av dem alle er imidlertid ledere i olje- og gassutvinning, som topper listen med en snittlønn på over 100.000 i måneden. Denne gruppen gikk for øvrig også av med seieren i fjorårets statistikk. 

 

Gjennomsnittslønnen i over 300 yrker

1. Ledere av olje- og gassutvinning mv. 

kr 104 360,00

2. Handels- og skipsmeglere 

kr 96 450,00

3. Finansmeglere 

kr 93 200,00

4. Toppledere i offentlig administrasjon 

kr 92 410,00

5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet

kr 88 300,00

6. Flygere

kr 85 390,00

7. Geologer og geofysikere

kr 80 930,00

8. Legespesialister

kr 80 820,00

9. Flygeledere

kr 80 420,00

10. Finans- og økonomisjefer

kr 80 080,00

11. Dommere

kr 77 690,00

12. Forsknings- og utviklingsledere

kr 77 180,00

13. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)

kr 76 910,00

14. Administrerende direktører

kr 75 680,00

15. Personalsjefer

kr 75 390,00

16. Ledere av IKT-enheter

kr 73 180,00

17. Salgs- og markedssjefer

kr 71 360,00

18. Sivilingeniører (elkraftteknikk)

kr 68 260,00

19. Ledere av industriproduksjon mv.

kr 67 580,00

20. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi

kr 67 170,00

21. Allmennpraktiserende leger

kr 66 940,00

22. Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)

kr 65 620,00

23. Jurister og advokater

kr 65 290,00

24. Politikere

kr 65 160,00

25. Andre ledere av produksjon og tjenesteyting


kr 65 010,00

26. Ledere innen akvakultur mv.

kr 64 830,00

27. Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)

kr 64 750,00

28. Sivilingeniører (elektronikk)

kr 64 580,00

29. Andre administrative ledere

kr 64 470,00

30. PR- og informasjonssjefer

kr 63 790,00

31. Kontr lloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg

kr 63 360,00

32. Kjemikere

kr 63 290,00

33. Ledere av logistikk og transport mv.

kr 62 220,00

34. Tannleger

kr 62 010,00

35. Skipsmaskinister

kr 61 620,00

36. Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi

kr 61 390,00

37. Sivilingeniører (bygg og anlegg)

kr 61 360,00

38. Sivilingeniører (kjemi)

kr 61 320,00

39. Andre juridiske yrker

kr 61 130,00

40. Eiendomsmeglere og - forvaltere

kr 61 100,00

41. Finans- og investeringsrådgivere

kr 60 690,00

42. Finansanalytikere

kr 60 400,00

43. Dekksoffiserer og loser

kr 60 220,00

44. Toppledere i interesseorganisasjoner

kr 59 740,00

45. Salgskonsulenter innen IKT-produkter

kr 59 650,00

46. Systemanalytikere/-arkitekter

kr 59 540,00

47. Fysikere og astronomer

kr 59 440,00

48. Offiserer fra fenrik og høyere grad

kr 59 370,00

49. Strategi- og planleggingssjefer

kr 59 340,00

50. Ledere av helsetjenester

kr 59 150,00

51. Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter

kr 58 920,00

52. Sikkerhetsanalytikere mv.

kr 58 810,00


53. Operatører innen boring mv.

kr 58 020,00

54. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet

kr 58 010,00

55. Sivilarkitekter

kr 57 400,00

56. Farmasøyter

kr 56 820,00

57. Sivilingeniører (telekommunikasjon)

kr 56 680,00

58. Andre programvare- og applikasjonsutviklere

kr 56 250,00

59. Programvareutviklere

kr 56 230,00

60. Ledere av utdanning og undervisning

kr 56 180,00

61. Elkraftingeniører

kr 56 130,00

62. Landskapsarkitekter

kr 56 070,00

63. Lokomotiv og T-baneførere

kr 55 970,00

64. Sivilingeniører (industri og produksjon)

kr 55 540,00

65. Kjemiingeniører

kr 55 240,00

66. Revisorer, regnskapsrådgivere

kr 55 220,00

67. Biologer, botanikere, zoologer mv.

kr 55 180,00

68. Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap

kr 55 180,00

69. Helse- og miljøkontrollører

kr 55 000,00

70. Databasedesignere og -administratorer

kr 54 880,00

71. Elektronikkingeniører

kr 54 870,00

72. Ledere av eldreomsorg

kr 54 750,00

73. Systemadministratorer

kr 53 660,00

74. Mekanikere innen flytekniske fag

kr 53 630,00

75. Ledere i skogbruk, gartnerier mv.

kr 53 620,00

76. Programledere i TV og radio

kr 53 390,00

77. Andre ingeniører

kr 53 270,00

78. Forsikringsagenter

kr 53 100,00

79. Nettverks- og systemteknikere, IKT

kr 53 090,00

80. Ledere av sosialomsorg

kr 52 920,00

81. Matematikere, statistikere mv.

kr 52 670,00

82. Rådgivere innen kompetanseutvikling

kr 52 590,00

83. Arealplanleggere

kr 52 460,00

84. Personal- og karriererådgivere

kr 52 420,00

85. Arbeidsledere for kontorpersonell

kr 52 290,00

86. Miljøvernrådgivere

kr 52 260,00

87. Forfattere mv.

kr 51 850,00

88. Skytebaser og sprengningsarbeidere

kr 51 790,00

89. Psykologer

kr 51 540,00

90. Bygningsingeniører

kr 51 540,00

91. Organisasjonsrådgivere mv.

kr 51 330,00

92. Regissører

kr 51 310,00

93. Maskiningeniører

kr 51 300,00

94. Jordmødre

kr 50 620,00

95. Meteorologer

kr 50 610,00

96. Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri

kr 50 460,00

97. Arbeidsleder, bygg og anlegg

kr 50 430,00

98. Sivilagronomer mv.

kr 50 410,00

99. Innkjøpere

kr 50 400,00

100. Veterinærer

kr 50 270,00

101. Selgere (engros)

kr 49 890,00

102. Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere

kr 49 860,00

103. Ledere av omsorgstjenester for barn

kr 49 850,00

104. Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter

kr 49 800,00

105. Internett-teknikere

kr 49 780,00

106. Kundebehandlere lån og kreditt

kr 49 320,00

107. Driftsteknikere, IKT

kr 49 240,00

108. Reklame- og markedsføringsrådgivere

kr 49 060,00

109. Geistlige yrker

kr 49 050,00

110. Universitets- og høyskolelektorer/-lærere

kr 48 960,00

111. Landmålere, kartografer mv.


kr 48 760,00

112. Energikontrolloperatører

kr 48 710,00

113. Informasjonsrådgivere

kr 48 690,00

114. Journalister

kr 48 510,00

115. Ernæringsfysiologer

kr 48 470,00

116. Konduktører

kr 48 470,00

117. Spesialister i pedagogikk

kr 47 840,00

118. Politibetjenter mv.

kr 47 700,00

119.  Produkt- og klesdesignere

kr 47 650,00

120. Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.

kr 47 620,00

121. Regnskapsførere

kr 47 540,00

122. Hotellsjefer

kr 47 490,00

123. Yrkesdykkere

kr 47 320,00

124. Tekniske tegnere

kr 47 180,00

125. Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet

kr 47 020,00

126. Lektorer mv. (videregående skole)

kr 46 810,00

127. Varehandelssjefer

kr 46 770,00

128. Spesialsykepleiere

kr 46 730,00

129. Brannkonstabler

kr 46 480,00

130. Takstmenn

kr 46 070,00

131. Automatikere

kr 45 700,00

132. Andre lærere

kr 45 330,00

133. Arbeidsleder, industri

kr 45 160,00

134. Dirigenter, komponister, musikere og sangere

kr 45 130,00

135. Speditører og befraktere

kr 44 840,00

136. Optikere

kr 44 600,00

137. I alt

kr 44 310,00

138. Personalkontormedarbeidere

kr 44 220,00

139. Yrkesfaglærere

kr 43 900,00

140. Logistikkmedarbeidere

kr 43 690,00

141. Grafiske- og multimediadesignere

kr 43 630,00

142. Kontrolloperatører innen metallproduksjon

kr 43 560,00

143. Grunnskolelærere

kr 43 440,00

144. Skogteknikere

kr 43 400,00

145. Spesiallærere / spesialpedagoger

kr 43 330,00

146. Sjefssekretærer

kr 43 290,00

147. Sykepleiere

kr 43 160,00

148. Lønningsmedarbeidere

kr 42 660,00

149. Arkivarer og kuratorer

kr 42 650,00

150. Agroteknikere

kr 42 640,00

151. Andre musikklærere

kr 42 550,00

152. Koreografer og dansere

kr 42 430,00

153. Teknikere innen radio og tv

kr 42 340,00

154. Protese- og tannteknikere

kr 42 230,00

155. Vernepleiere

kr 42 150,00

156. Reseptarer

kr 42 150,00

157. Brukerstøtte, IKT

kr 42 030,00

158. Havbruksarbeidere

kr 42 030,00

159. Skuespillere

kr 42 020,00

160. Operatører innen kjemisk industri

kr 41 950,00

161. Radiografer mv.

kr 41 870,00

162. Riggere og spleisere

kr 41 830,00

163. Rådgivere/forskere, humanistiske fag

kr 41 670,00

164. Regnskapsmedarbeidere

kr 41 620,00

165. Kjøreskolelærere

kr 41 600,00

166. Forsikrings- og finansmedarbeidere

kr 41 470,00

167. Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører

kr 41 390,00

168. Kuldemontører mv.

kr 41 360,00

169. Rådgivere innen sosiale fagfelt

kr 41 350,00

170. Fotografer og filmfotografer

kr 41 150,00

171. Bioingeniører

kr 41 040,00

172. Ambulansepersonell

kr 40 960,00

173. Teknikere innen telekom

kr 40 930,00

174. Dekks- og maskinmannskap (skip)

kr 40 890,00

175. Kran- og heisførere mv.

kr 40 740,00

176. Bergfagarbeidere

kr 40 630,00

177. Idrettsutøvere

kr 40 560,00

178. Energimontører

kr 40 450,00

179. Advokatsekretær

kr 40 360,00

180. Trenere og idrettsdommere

kr 40 250,00

181. Audiografer og logopeder

kr 40 200,00

182. Fysioterapeuter

kr 40 160,00

183. Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere

kr 40 160,00

184. Fyrkjele- og turbinoperatører

kr 40 140,00

185. Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere

kr 40 120,00

186. Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt

kr 39 950,00

187. Dataregistrere

kr 39 910,00

188. Befal med sersjant grad

kr 39 840,00

189. Elektrikere

kr 39 840,00

190. Fengselsbetjenter

kr 39 820,00

191. Serviceelektronikere

kr 39 790,00

192. Transportfunksjonærer

kr 39 690,00

193. Andre yrker innen offentlig forvaltning

kr 39 450,00

194. Restaurantsjefer

kr 39 360,00

195. Tannpleiere

kr 39 350,00

196. Anleggsmaskin- og industrimekanikere

kr 39 340,00

197. Inkassomedarbeidere mv.

kr 39 070,00

198. Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere

kr 38 980,00

199. Interiørdesignere og dekoratører

kr 38 900,00

200. Ergoterapeuter

kr 38 860,00

201. Oversettere, tolker mv.

kr 38 860,00

202.

Betongarbeidere

kr 38 780,00

203.

Rørleggere og VVS-montører

kr 38 750,00

204.

Andre helseyrker

kr 38 720,00

205.

Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)

kr 38 700,00

206.

Andre yrker innen estetiske fag

kr 38 660,00

207.

Tollere

kr 38 650,00

208.

Arkivassistenter

kr 38 630,00

209.

Førskolelærere

kr 38 590,00

210.

Torghandlere

kr 38 540,00

211.

Skattefunksjonærer

kr 38 460,00

212.

Førtrykkere

kr 38 310,00

213.

Montører av elektriske og elektroniske produkter

kr 38 190,00

214.

Anleggsmaskinførere

kr 38 180,00

215.

Andre personlige tjenesteytere

kr 38 080,00

216.

Helsefagarbeidere

kr 38 050,00

217.

Religiøse yrker

kr 37 990,00

218.

Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører

kr 37 970,00

219.

Verktøymaker, låsesmeder mv.

kr 37 940,00

220.

Steinhoggere mv.

kr 37 680,00

221.

Butikkavdelingssjefer

kr 37 520,00

222.

Reisebyråmedarbeidere mv.

kr 37 490,00

223.

Trykkere

kr 37 410,00

224.

Kontormedarbeidere

kr 37 370,00

225.

Andre opplysningsmedarbeidere

kr 37 320,00

226.

Arbeidsformidlere

kr 37 190,00

227.

Isolatører mv.

kr 36 930,00


228.

Husholdere

kr 36 920,00

229.

Sveisere

kr 36 870,00

230.

Saksbehandlere innen sosiale ytelser

kr 36 850,00

231.

Lagermedarbeidere og material-forvaltere

kr 36 840,00

232.

Fiskere

kr 36 750,00

233.

Kundesentermedarbeidere

kr 36 740,00

234.

Montører av mekaniske produkter

kr 36 610,00

235.

Kundebehandlere, bank og postkontor

kr 36 460,00

236.

Kopper- og blikkenslagere

kr 36 380,00

237.

Operatører innen metallurgiske prosessfag

kr 36 310,00

238.

Vaktmestre

kr 36 280,00

239.

Operatører innen produksjon av betong mv.

kr 36 240,00

240.

Billettselgere

kr 36 220,00

241.

Sjefskokker

kr 36 150,00

242.

Skreddere, buntmakere mv.

kr 36 020,00

243.

Operatører innen produksjon av gummiprodukter

kr 36 010,00

244.

Informasjonsskrankemedarbeidere

kr 36 000,00

245.

Gulv- og flisleggere

kr 35 760,00

246.

Taktekkere

kr 35 690,00

247.

Murere

kr 35 670,00

248.

Metalldreiere mv.

kr 35 650,00

249.

Renholdsledere i virksomheter

kr 35 620,00

250.

Telefon- og nettselgere

kr 35 620,00

251.

Lastebil- og trailersjåfører

kr 35 620,00

252.

Bilmekanikere

kr 35 490,00

253.

Bussjåfører og trikkeførere

kr 35 400,00

254.

Feiere, fasaderenholdere mv.

kr 35 390,00

255.

Platearbeidere

kr 35 320,00

256.

Bibliotekassistenter

kr 35 310,00

257.

Glassarbeidere

kr 35 250,00

258.

Sports- og aktivitetsinstruktører

kr 35 230,00

259.

Flyverter, båtverter mv.

kr 35 220,00

260.

Truckførere

kr 35 170,00

261.

Andre salgsmedarbeidere

kr 35 020,00

262.

Gull- og sølvsmeder, gravører mv.

kr 35 020,00

263.

Hjelpearbeidere i anlegg

kr 35 000,00

264.

Overflatebehandlere og lakkerere

kr 34 960,00

265.

Møbeltapetserere mv.

kr 34 920,00

266.

Støpere

kr 34 820,00

267.

Tømrere og snekkere

kr 34 690,00

268.

Renovasjonsarbeidere

kr 34 650,00

269.

Sentralbordoperatører

kr 34 480,00

270.

Operatører innen glass- og keramisk produksjon

kr 34 440,00

271.

Andre hjelpearbeidere i industri

kr 34 420,00

272.

Resepsjonister (ekskl. hotell)

kr 34 400,00

273.

Malere og byggtapetserere

kr 34 370,00

274.

Postbud og postsorterere

kr 34 300,00

275.

Andre bygningsarbeidere

kr 34 300,00

276.

Operatører innen plastprodukter

kr 34 300,00

277.

Tele- og IKT-installatører

kr 34 250,00

278.

Operatører innen treforedling

kr 34 130,00

279.

Laste- og lossearbeidere

kr 34 060,00

280.

Operatører innen næringsmiddelproduksjon

kr 34 040,00

281.

Slaktere, fiskehandlere mv.

kr 33 990,00

282.

Reklamedistributører mv.

kr 33 990,00

283.

Helsesekretærer

kr 33 950,00

284.

Operatører innen tekstilproduksjon mv.

kr 33 840,00

285.

Demonstrasjonsselgere

kr 33 790,00

286.

Jordbruks- og skogbruksmaskinførere

kr 33 790,00

287.

Andre pleiemedarbeidere

kr 33 680,00

288.

Vektere

kr 33 650,00

289.

Møbelsnekkere

kr 33 650,00

290.

Håndpakkere mv.

kr 32 870,00

291.

Hjemmehjelper

kr 32 850,00

292.

Operatører innen trelastproduksjon

kr 32 780,00

293.

Skogbrukere

kr 32 550,00

294.

Operatører innen papirprodukter

kr 32 550,00

295.

Bil-, drosje- og varebilførere

kr 32 480,00

296.

Bakere, konditorer mv.

kr 32 340,00

297.

Kosmetologer mv.

kr 32 210,00

298.

Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)

kr 32 080,00

299.

Kokker

kr 31 950,00

300.

Andre hjelpearbeidere

kr 31 940,00

301.

Gjenvinningsarbeidere

kr 31 810,00

302.

Hjelpearbeidere i bygg

kr 31 750,00

303.

Industrisyere

kr 31 660,00

304.

Andre sikkerhetsarbeidere

kr 31 270,00

305.

Altmuligmann

kr 31 270,00

306.

Renholdere i virksomheter

kr 31 250,00

307.

Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.

kr 31 190,00

308.

Skoleassistenter

kr 31 190,00

309.

Gartnere

kr 31 130,00

310.

Bud mv.

kr 31 100,00

311.

Egg- og fjærfeprodusenter

kr 30 980,00

312.

Bilvaskere

kr 30 830,00

313.

Butikkmedarbeidere

kr 30 740,00

314.

Renseri- og vaskerimaskinoperatører

kr 30 620,00

315.

Reiseledere og guider

kr 30 600,00

316.

Innbindere mv.

kr 30 590,00

317.

Dyrepleiere

kr 30 440,00

318.

Hjelpearbeidere i gartneri mv.

kr 29 950,00

319.

Renholdere i private hjem

kr 29 800,00

320.

Andre håndverkere

kr 29 700,00

321.

Dyrepassere og - trenere mv.

kr 29 660,00

322.

Frisører

kr 29 600,00

323.

Bingoverter, bookmakere mv.

kr 29 270,00

324.

Hotellresepsjonister

kr 28 800,00

325.

Varepåfyllere

kr 28 590,00

326.

Melke- og husdyrprodusenter

kr 28 570,00

327.

Kjøkkenassistenter

kr 28 030,00

328.

Servicemedarbeidere (bensinstasjon)

kr 27 530,00

329.

Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)

kr 27 430,00

330.

Servitører

kr 27 280,00

331.

Bartendere

kr 27 120,00

332.

Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.

kr 26 890,00

333.

Intervjuere

kr 25 910,00

334.

Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon

kr 25 640,00

335.

Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk

kr 25 630,00

336.

Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon

kr 25 560,001. 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger