(KarriereStart.no):

Det er Teknisk – naturvitenskapelig forening (Tekna) som har utført lønnsstatistikken 2013 for sine medlemmer, som kartlegger hvor mye de tjener årlig i løpet av sin arbeidskarriere.

Undersøkelsen ble utført blant over 30.000 medlemmer i Tekna. Mens oljeindustrien og privat sektor hadde en lønnsvekst på henholdsvis 2,8 og 3,3 prosent fra i fjor, fikk medlemmer i kommunal sektor en lønnsøkning på 3,9 prosent. Den statlige sektoren derimot, hadde en vekst på «bare» 2,6 prosent, og kom dermed lavest ut i årets lønnsstatistikk.

Forskjellige lønnsmodeller i de ulike sektorene

- Det er en moderat vekst, og det kan jo forklares med at det er et mer usikkert arbeidsmarked rundt om kring, forteller informasjonsrådgiver i Tekna, Haakon Bruusgaard.

Bruusgaard forteller at dette er den laveste lønnsveksten siden finanskrisen, og at vi ikke har sett så lave veksttall siden 2008.

De syv siste årene er det kommunal sektor som totalt har hatt den høyeste lønnsveksten, og Bruusgaard forklarer at dette kommer av det kommunale lønnssystemet som ble innført i 2002. Mens staten, som taper i årets statistikk, har sentrale lønnsoppgjør, har kommunen og de private sektorene et lønnssystem der lønnsdannelsen skjer lokalt i virksomhetene.  

- Tekna jobber for at vi skal få et lønnssystem som det er i kommunen, også over i statlig sektor. Vi får ikke det enda, men det er noe vi ønsker for å gjøre statlig sektor mer konkurransedyktig i forhold til å sikre seg den kompetansen de trenger, forklarer Bruusgaard.

Fortsatt bedre lønn i privat sektor

Selv om det offentlige har høyest lønnsvekst, er begynnerlønnen i de private fortsatt en del høyere. I følge tallene fra Tekna skiller det så mye som 60.000 kroner i startlønn mellom stat og oljeindustri og den private sektoren. Bare i det offentlige, er spriket på 40.000 kroner mellom den statlige og kommunale sektoren.

Bruusgaard forteller at de private bedriftene er generelt mer konkurransedyktige på lønn, og det er dermed lønnsveksten i løpet av karrieren vi bør fokusere på.

- Det er ikke så stor forskjell på begynnerlønnen mellom kommunal og privat sektor, men forskjellen lønnsmessig øker jo veldig etterhvert. Midt i karrieren, kan du fort regne med at du har et par hundre tusen kroner ekstra i årslønn fra privat sektor, enn i offentlig sektor, forteller Bruusgaard.

I følge tallene fra Tekna, kan du dermed tjene så mye som 230.000 kroner mer i årslønn hvis du jobber i oljesektoren, fremfor i statlig sektor. Hvor den gjennomsnittlige årslønnen innen olje og petroleumsbransjen er på 816.000 kroner, og 586.000 kroner i statlig sektor.

Lønnen for sivilingeniører og de med teknisk og naturvitenskapelig kompetanse, holder seg dermed på et høyt nivå. Grunnen til dette er den store etterspørselen etter arbeidskraft i denne næringen, som også ser ut til å øke over de neste årene. Bruusgaard forteller at flere av deres medlemmer opplever å bli rekruttert inn i arbeid til og med før de er ferdige med studiene.

- Fire av fem har fått tilbud om jobb mens de er studenter. Det er kjempebra, men det viser også at det er hard konkurranse om dem, og da ser også at begynnerlønnen reflekterer dette. At de er villige til å betale mye for å sikre seg den kompetansen allerede fra starten av. Og vi ser også at i offentlig sektor, selv om de ikke klarer å matche den private sektoren, har de en relativ høy begynnerlønn, avslutter Bruusgaard.