I privat sektor opplever 70 prosent at jobben er en viktig del av livet, mot hele 80 prosent i det offentlige. Dette kommer frem av en ny undersøkelse som Opinion har gjennomført for ManpowerGroup, hvor de har spurt om hva som er meningen med arbeid for folk flest.

 

I det private sier 60 prosent at jobben har formet dem som person, mot nesten 80 prosent i det offentlige. 73 prosent av ansatte i privat sektor er også stolte av jobben sin, mens hele 88 prosent svarer det samme i det offentlige.

 

– Det er interessant at det er så pass stor forskjell på private og offentlig ansatte når vi spør om arbeidets mening for folk. Noe av forklaringen kan være at det i det offentlige arbeider mange som har profesjonsutdannelse. De velger yrke først og fremst fordi det er faget de er interessert i. Det gjelder for eksempel helsearbeidere, lærere og prester, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath i en pressemelding.

 

LES OGSÅ: Yrkene hvor vi er minst og mest lykkelige på jobben

 

Sosialt og faglig like viktig

Sju av ti arbeidstakere er opptatt av godt arbeidsmiljø og syns det sosiale er like viktig som det faglige. Seks av ti anser kollegaene sine som venner og er enige i at jobben er en viktig del av deres sosiale nettverk, viser undersøkelsen.


 

– Rundt dette tema er opplevelsen ganske lik mellom private og offentlig ansatte. Å ha hyggelige kolleger er viktig for alle. Mens det er arbeidsgiverens ansvar å legge grunnlaget for å kunne være en god kollega, er det arbeidstakerens jobb å være det, sier Brath.

 

Viktig å være nyttig

For nordmenn er det også viktig å føle at jobben de gjør er nyttig. Også dette gjelder særlig ansatte i offentlig sektor. Nær 60 prosent i det private sier at det viktigste med jobben er at de føler seg nyttig i samfunnet, mens 76 prosent av de offentlig ansatte svarer det samme.

 

– Jobben ansees av mange å være en arena for både utfordringer og mestring. Den gir oss opplevelsen av å være til nytte og er også ofte en del av vårt sosiale nettverk. Hvordan vi har det på jobben har derfor mye å si for hvordan vi har det ellers i livet. Å forstå og svare på forventningene medarbeidere har til arbeidslivet er en viktig oppgave for dagens ledere, sier Brath.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger