(KarriereStart.no): 

Kurset er et ledd i et større samarbeidsprosjekt der partene i arbeidslivet har gått sammen i arbeidet med å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen.

 

– Seksuell trakassering er ikke en utfordring som løses med en enkelt kampanje. Et bredt samarbeid der alle parter i arbeidslivet jobber sammen, er helt nødvendig for å hindre og forebygge at seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen. Vi sitter på ulik kompetanse, og vi oppnår mer om vi samarbeider, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

 

– Jeg synes det er flott at NHO Reiseliv går foran som et godt eksempel. Jeg er glad for at vi kan bidra til at arbeidsgivere får på plass gode systemer for å forhindre og håndtere seksuell trakassering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som skal åpne kurset sammen med Krohn Devold.

 

Les også: Hver krone investert i arbeidsmiljø gir to kroner tilbake

 

«Hvor går grensen?»

Kurset «Hvor går grensen» er ett av flere tiltak NHO Reiseliv har tatt initiativ til i samarbeid med Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

– Vi ønsker å bidra til å skape gode og trygge arbeidsforhold i reiselivsnæringen. En felles front mot seksuell trakassering sender et signal om at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i vår bransje, sier Krohn Devold. Hun legger til at reiseliv er en stor sysselsetter med over 160.000 årsverk, og at det er mange unge som jobber i bransjen:

 

– Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet i en jobb på et hotell eller et serveringssted, og det gjør det ekstra viktig å skape trygge rammer rundt dem, fortsetter Krohn Devold.

 

Strømmes direkte

Over 40 ledere og HR-ansvarlige innen hotell og servering vil delta på kurset, som varer fra klokken 10.00 til 13.00 24. januar i Næringslivets Hus i Oslo. Kurset gir informasjon om hva lovverket sier, råd om forebyggende tiltak og veiledning knyttet til varslingsrutiner.

 

– Det er mange påmeldte på kurset, og det synes vi er utrolig bra. Det viser at de tar dette på alvor, og tar grep for å hindre og forebygge seksuell trakassering. Dette er et kurs vi vil kjøre flere ganger, og jeg oppfordrer alle ledere til å melde seg på, sier Krohn Devold.

 

Les også: Humor på arbeidsplassen er lønnsomt

 

– Kursene er laget for å gi mest mulig praktisk og konkret opplæring. Jeg er helt sikker på at alle arbeidsgivere og fagforeninger trenger opplæring i hvordan de skal håndtere seksuell trakassering for å skape trygge arbeidsplasser, sier Bjurstrøm.

 

Utvikler maler for forebygging

Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber NHO Reiseliv nå med å utvikle en veileder for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

 

– Målet er at alle bedrifter har klare retningslinjer, maler for varslingsrutiner og en verktøykasse som hjelper dem med å gjøre forebygging og håndtering av seksuell trakassering til en del av personalpolitikken, avslutter Krohn Devold.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger