(KarriereStart.no):

4 av 10 har et inntrykk av at seniorer over 55 år blir ekskludert fra arbeidslivet. I tillegg oppgir 1 av 3 seniorer selv at de i løpet av arbeidslivet har følt at de har måttet vike for yngre krefter. Dette kommer frem av en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort på oppdrag for Mental Helse.

 

– Norge trenger et mer aldersvennlig og dynamisk samfunn for å takle fremtidens utfordringer. Vi kan ikke lenger avskrive seniorer i arbeidslivet etter at de har fylt en viss alder. Vi må gå bort fra tall og kategorisering og over til en samfunnsmodell der alle er med etter evne – uavhengig av alder, sier tidligere helse- og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen.

 

Beregninger viser at vi vil mangle arbeidskraft tilsvarende 212.000 årsverk i Norge innen 2030, og at seniorer kan dekke store deler av gapet.

 

– Det er store ressurser å hente ved å utnytte alle aldersgrupper i samfunnet bedre. Jeg er heldig som får lov til å «herje» langt over pensjonsalder. Men det er fordi jeg er god på noe. Og det er mange eldre som er gode på noe, sier Johan Kaggestad.


 

LES OGSÅ: Folk over 50 blir stengt ute fra arbeidslivet

 

Han har vært med i rådet for FRI-prosjektet, som inviterer aktører innen norsk samfunns- og næringsliv til å utvikle konkrete tiltak som vil bidra til at samfunnet bedre kan utnytte den kompetansen som seniorene besitter.

 

– Jeg har jobbet mye med organisasjonsutvikling, og hører ledere snakke om at de må holde ut med eldre arbeidstakere til de blir pensjonister. Man glemmer å se på eldre som ressurs. Det er noe med å utnytte den erfaringen som har lagt grunnlaget for samfunnet vårt, og slippe å finne opp hjulet på nytt igjen. Spør de eldre, som har lykkes før, om hva de har lagt vekt på og hvordan de har tenkt. Ikke vær historieløs, sier Kaggestad.

 

Også Bjarne Håkon Hanssen, Odd Einar Dørum, Ingrid Stange, Astrid Nøklebye Heiberg, Sven Mollekleiv, Victor Normann og Gunn Marit Helgesen har vært med på å utforme sertifiseringsordningen for prosjektet. Denne ordningen vil forplikte alliansepartnere til å jobbe kontinuerlig med utfordringene og legge til rette for å drive utviklingen fremover.


 

En rekke bedrifter og organisasjoner ønsker å ta del i prosjektet, blant annet Telia, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Elkjøp, Fretex, Selvaag Bolig, Aleris og Frivillighet Norge.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger