Debatten om eldres plass i arbeidslivet ender ofte opp med formaninger om at arbeidsgiverne må være sitt ansvar bevisst og beholde eller ansette eldre, nærmest som en dugnad til beste for samfunnet.

 

Vi lever lenger og lenger, og det er opplest og vedtatt at vi må stå lenger i jobb. Så det er lett å være enig i oppfordringen. Men begrunnelsen burde være en annen.

 

Kommersielt selvmål

Arbeidstakere bør ikke primært ha eldre i staben for å være greie eller ta samfunnsansvar, men fordi det å ikke ha eldre ansatte er kommersielt selvmål. Vi hører stadig hvor viktig det er å kommunisere med «millenials», eller generasjon Y. Men hvor er det viktigste vekstmarkedet i modne økonomier som Norge? Eldrebølgen kommer nå for alvor med de store etterkrigskullene. Antallet nordmenn over 67 år er ventet å øke fra 600.000 nå til 1,5 millioner i 2060.

 

Les også: Eldre og arbeidsledig? Her er fem grunner til at du ikke lykkes med jobbsøkingen

 

De eldre blir ikke bare flere, god økonomi har de også. Tall fra SSB viser at eldre de senere årene har hatt den klart sterkeste inntektsveksten i landet. De har lenge hatt de klart største formuene, og 53 prosent av de private aksjonærene på Oslo Børs er over 60 år. Men de bruker også pengene på en helt annen måte enn tidligere tiders eldre. De reiser ofte, prøver nye ting og bruker så mye penger at mange også låner på huset for å holde oppe forbruket. Faktisk er snittalderen for nybilkjøpere nå oppe i 54 år.


 

Bildet av eldre med svak økonomi, nøysomt forbruk og stivnede vaner er rett og slett helt utdatert.

 

Eldrekanalen er vinneren

å kan du spørre deg: Hvem er best til å snakke til denne gruppen? Hvilket firma vil treffe best blant de eldre? Er det et firma med ansatte i ulike aldre, eller et firma med 25-årige hipstere fra Løkka? Vet hipsterne særlig mye mer om de eldre og hvordan man når gjennom til dem enn de eldre gjør om Skam og Snap? Jeg tror ikke det.

 

Jeg er for eksempel villig til å påstå at den jevne hipsteren ikke klarer å identifisere den store vinneren i det norske radiomarkedet de seneste årene: NRK P1+. Dette er en kanal rettet mot eldre lyttere. Og veksten har kommet selv om dette er en ren digitalkanal, som ikke har vært tilgjengelig på FM. Gamlisene har rett og slett kastet seg over en digitalkanal. Målt i minutter per dag, er det bare flaggskipet P1 som er større enn P1+ og P1 er dessuten også en kanal som står sterkest blant godt voksne.


 

Bildet er selvsagt ikke sort-hvitt. Mange godt voksne ser på Skam og bruker Snap, og mange 25-åringer snakker godt med eldre. Det handler mer om mentalitet enn årstall på fødselsattesten. Men jeg er likevel overbevist om at mangfold i staben – også når det gjelder alder – gjør det lettere å se og utnytte markedsmuligheter i fremtiden.

 

Det er ikke dugnadsånd som skal holde de eldre i arbeid. Den bedriftslederen som i årene som kommer ignorerer det mest ressurssterke og raskest voksende segmentet i markedet vil få et alvorlig forklaringsproblem. Og skal man kommunisere med dette segmentet, er det etter alt å dømme en fordel å ha ansatte som snakker samme språk. Derfor skal du ansette eldre.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger