(KarriereStart.no): 

Etter å ha fullført utdanningen til bioingeniør ved OsloMet og jobbet ett år i bransjen, følte familiefaren Gihand Mirlashari (30) likevel ikke at han hadde truffet riktig valg. Ved siden av studiene jobbet han i REMA 1000 som nestkommanderende (kjøpmanns høyre hånd) og trivdes veldig godt. Derfor bestemte han seg for selv å prøve lykken som kjøpmann.

 

Hvorfor ville du bli kjøpmann?

– Jeg ville bli min egen sjef, bygge opp noe eget. Dessuten er kjøpmannsyrket varierende og byr på nye utfordringer hver dag. Det er veldig spennende!

 

Hvilke egenskaper bør en god kjøpmann ha?

– Han eller hun bør være flink til å motivere og å stille opp for sine ansatte - en kjøpmann er ingenting uten sine ansatte. Som kjøpmann bør man også være tålmodig og vise til vinnerkultur.


Når jeg møter Gihand i butikken hans på Hovseter i Oslo i mai er ansatte og kunder i full sving og butikken er pyntet til 17. mai. Det norske flagg, anrettet av friske bær, er det første som møter kundene ved inngangen. Det er hektiske dager, men allikevel har Gihand tatt seg tid til et intervju. Han forteller at han alltid har lyst til å bidra og at møtene med mennesker er en av de beste sidene med jobben hans.


 

I tillegg til bioingeniørsstudiet har han studert psykologi, noe han mener han daglig har nytte av i møtet med kunder og ansatte.

 

Hva er det beste med yrket ditt?

– Å jobbe med mennesker! Og at man kan sette seg målsettinger og prøve å nå dem – man konkurrerer med seg selv.

 

På spørsmålet om hvorfor han tror at ikke flere unge med høyere utdanning satser på kjøpmannsyrket, svarer Gihand:

 

– De vet ikke hva en kjøpmann er. Jeg hadde selv gått for kjøpmannsutdannelsen før, hadde jeg bare visst om det.

 

I forbindelse med denne artikkelen ble det nylig foretatt en spørreundersøkelse blant studenter innen administrasjon, økonomi og ledelse ved OsloMet. Av studentene som deltok var 77% under 25 år og 23% mellom 25 og 35 år. Undersøkelsen viser at 39% av studentene har hørt om kjøpmannsyrket, men er usikre på hva det er. 25,7% har ikke engang hørt om det.


 

På spørsmålet om hvorfor de valgte akkurat sin utdannelse, svarte 40% at de ville bli leder og 14% at de ønsket jobb i privat sektor. 17% av studentene gjorde valget basert på faglig interesse og 11% fordi de ville eie sin egen bedrift.

LES OGSÅ: Gjesteblogg: Vraker jobbsøkere over 55

 

Drømmer om å være sin egen sjef

En kvalitativ studie av kjøpmannsyrket blant en rekke rutinerte så vel som nyetablerte kjøpmenn, viser at drømmen om å eie sin egen bedrift og være sin egen sjef var det som lokket mest med yrket. Mange ble også tiltrukket av tanken med egeninteresse, som er en del av REMA 1000s suksessfaktorer.

 

Som i de fleste andre yrker hvor man vil gjøre karriere, må man regne med en del overtidsarbeid i etableringsfasen.

En av kjøpmennene formulerte seg på følgende måte; det skal være hardt i begynnelsen, hvis ikke, er du ikke rett person for jobben. (Men som mange vet, genererer hardt arbeid også belønning, og vellykkede kjøpmenn har som oftest solid avkastning på bedriften sin)

 

Noe av det mest givende med å være kjøpmann, men som også viste seg som det mest krevende, er det å ha personalansvar. Som leder og øverste ansvarlig for bedriften er det viktig å bygge opp og verne om gode kollegaer og la de vokse gjennom tillit.

 

En god kjøpmann er en som innser at han ikke er best på alt, men som lar andre bli det. Denne type verdibaserte ledelse er en viktig del av REMA 1000 sin filosofi.

 

Franchise-systemet til REMA 1000 er lagt opp på en måte som gir frihet innen gitte rammer. Som kjøpmann er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen butikk. Systemet er genialt - egeninteressen til den enkelte kjøpmann fremmes, samtidig som REMA 1000 tilbyr assistanse hvis man skulle trenge det.

 

Alt sammen baserer seg på et samarbeid mellom to likeverdige parter; Kjøpmann og REMA 1000.


 

Kjøpmann Gihand sier at det var REMA 1000 sin filosofi om å være en familiebedrift som tar vare på sine egne, som gjorde at han valgte denne jobben. Dette er også hans eget ønske.

 

I REMA 1000 har man lang tradisjon med å rekruttere interne medarbeidere til Kjøpmannsyrket. HR-sjef i REMA 1000, Kirsti Alnes, hadde gjerne sett at flere nyutdannede søkte seg til deres interne kjøpmannsutdanning, Talentprogrammet.

 

Hvilke egenskaper bør en god kjøpmann ha?

– En potensiell kjøpmann må først og fremst ha et stort ønske om å eie sin egen virksomhet, og brenne for å drive den beste butikken i sitt lokalmarked. De må videre identifisere seg med våre verdier og ha tro på vårt konsept. Ikke minst må de ha gode lederegenskaper. En av de viktigste oppgavene til en kjøpmann er å være en god leder, som både skal sørge for et godt resultat, et godt arbeidsmiljø og fornøyde kunder.

 

REMA 1000 har i tillegg til Talentprogrammet en egen kjøpmannsutdanning for eksterne kandidater, som gir en bred innføring i kjøpmannsyrket.

 

Søknader vurderes individuelt av lokalkontoret i hver region.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger