Mange studenter engasjerer seg i frivillige verv under studietiden. Erfaring fra frivillig arbeid med relevante arbeidsoppgaver og ansvar kan virke positivt i en jobbsøkerprosess.

 

– Det vil alltid være positivt å tilegne seg erfaring gjennom frivillig arbeid. Om det i tillegg er relevant og kompetansebyggende, med tanke på oppgavene du skal løse i en jobb, er det naturligvis veldig bra å kunne vise til, forteller rekrutteringssjef i Manpower, Jon Paulsen.

 

SE VIDEO: Vil du jobbe frivillig for å bedre barns rettigheter?

 

Synliggjør ditt frivillige arbeid på CV-en

Paulsen mener det er viktig for en arbeidssøker å være flink til å synliggjøre erfaringen og kompetansen på en oversiktlig og tydelig måte. Ikke bare en tittel og dato, men med en mer detaljert og kortfattet beskrivelse av din rolle. Skriv det slik at leseren ønsker å vite mer, og husk å vise til overførbare ferdigheter til den jobben du søker på. Hvis du har hatt betydelige lederroller i store frivillige prosjekter bør du ha et eget avsnitt på CV-en som omhandler erfaring fra frivillig arbeid.

 

– I en ansettelsesprosess skal arbeidsgiver ofte jobbe seg gjennom en stor søkerbunke. Da kan tilleggskompetanse være avgjørende, sier Paulsen.


 

SE VIDEO: Slik jobber de frivillige i Amnesty International

 

Viser at du er villig til å yte det lille ekstra

Det viktigste for en potensiell arbeidsgiver er å tiltrekke seg kandidater med kompetansen virksomheten trenger. Har du erfaring fra frivillig arbeid viser du at du er villig til å bidra, yte det lille ekstra, samt at du har engasjement og kapasitet.

 

– Erfaring fra en vanlig jobb blir ofte vurdert som mer relevant enn frivillig arbeid, men det er mange forhold som spiller inn. Har du i tillegg erfaring fra frivillig arbeid, hvor du i stor grad styrer din egen innsats kan dette virke positivt i en jobbsøkerprosess, forteller Paulsen.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger