Traineeguiden

111 trainee - og graduate Programmer i Norge

Jobbsøker? Arbeidsgiver? Frilanser? Hodejeger?

 

  Les om samtlige traineeprogrammer i Norge

»»»

 

Vis alle
Aktuelle søknadsfrister
 • Vi trenger deg som har ambisjoner for fremtiden og er nysgjerrig.
  01.03.2018 Norge
 • Vi trenger deg som har ambisjoner for fremtiden og er nysgjerrig.
  01.03.2018 Norge
 • Vil du være med og gjennomføre de mest spennende bygg- og anleggsprosjektene i Norge? Vi søker deg som er nyutdannet og vil være med på laget til et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Konsernet har i dag ca. 41 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Du bør finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet.   Young Professionals Program For å sikre at overgangen fra studier til arbeidsliv blir så god som mulig, blir alle nyutdannede deltagere i vårt Young Professionals Program (YPP). I løpet av programmet blir du kjent med strategien og kulturen vår, og du får muligheter til å bygge nettverk. Du får også grunnopplæring i sentrale områder som HMS og etikk, og du vil bli kjent med Skanskas ulike regioner og spesialistselskaper.    Jobb i Skanska Det finnes gode utviklingsmuligheter i Skanska, uansett om du jobber i bygg, anlegg eller spesialistselskapene.   I tillegg til entreprenørvirksomheten, har vi spesialistselskaper innen boligutvikling, grunnarbeid, tekniske installasjoner, masseflytting, kontorinnredning, maskinutleie, modulbygging, stålkonstruksjon, asfalt, oppmåling og geologi.   Vi er en prosjektbasert organisasjon og har virksomhet der oppdragene finnes. Vi har også faste kontorer i de fleste større byene i Norge.   Bygg Ved å jobbe innen vår byggvirksomhet, vil du være med på å bygge blant annet boliger, kontorbygg, kjøpesentre, skoler og sykehus. Du vil være tilknyttet et av våre mange distriktskontorer, og arbeide ute på et prosjekt i nærheten av dette.  Anlegg Ved å jobbe i anleggsvirksomheten vil du være med og bygge for eksempel veier, broer, kraftstasjoner, dammer og tunneler. Da reiser du dit prosjektet ligger og bor og arbeider der i prosjektperioden. På brakkeriggen blir det sørget for mat og rene rom. I anleggsvirksomheten arbeider man i hovedsak fire- eventuelt femdagers uke, men 12- 9-ordning kan også påregnes - det vil si at man jobber 12 dager og har 9 dager fri.   Spesialister Skanska ansetter også nyutdannede til flere av spesialistavdelingene som Survey og Teknikk. Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi har avdelingskontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.    Mulighetene er mange i Skanska, også internasjonalt.   Du finner mer informasjon om Skanska på våre hjemmesider www.skanska.no Kontakt oss på rekruttering@skanska.no om du har noen spørsmål.
  01.03.2018 Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger
 • Kort om arbeidsoppgavene Vi er ute etter personer som blir motivert til innsats innen ett eller flere områder: Salg Markedsføring Logistikk Innkjøp IT Controller Økonomi og regnskap Administrative arbeidsoppgaver Som Framtidsfylket Trainee får du En spennende jobb og et nettverk med andre traineer i bedrifter i Sogn og Fjordane Faglig og personlig utvikling Innsyn i et mangfoldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlinger og en utenlandstur Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - muntlig og skriftlig Som trainee i Coast Seafood AS får du En unik karrierestart En dynamisk, variert og spennende arbeidsdag Et tverrfaglig nettverk med andre traineer Faglig og personlig utvikling En mentor som følger deg opp Et unikt innblikk i mangfoldet næringslivet i Sogn og Fjordane har å by på Jobbe i et internasjonalt selskap Hvem er du? Du er nyutdannet eller har jobbet inntil tre år i arbeidslivet Du er stolt av fagkompetansen din og er faglig sterk Du er kvalitetsbevisst og ambisiøs Du tar initiativ og har en sterk gjennomføringsevne Om du i tillegg er positiv, engasjert og motivert – da ønsker vi å høre fra akkurat deg! Hvor skal du jobbe? Arbeidssted er Måløy, på hovedkontoret til Coast Seafood AS. Ansettelse: August 2018. Lønn etter avtale.
  01.03.2018 Vågsøy
 • CrediCare leverar betalingsløysingar og kredittoppfølging til bedrifter, helseføretak og treningssenter i Noreg. Vi utviklar og driftar løysingar integrert i oppdragsgjevars økonomisystem, journalsystem eller medlemssystem som automatiserer og forenklar betaling og kredittoppfølging. Vi leverar også kunde- og pasientservice som en del av tenesta, slik at betalar alltid får den hjelpa dei treng. CrediCare er ei kompetansebedrift med høgt arbeidstempo og kor entreprenørånda står sterkt. 40 engasjerte menneske har sitt daglege virke i CrediCare, med hovudkontor i Førde og salsavdeling på Gjøvik. Har du interesse for marknadsføring, kommunikasjon og likar å leike med språk og visuelle uttrykk, kan du vere den vi vil ha med på laget komande år? Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket sitt traineeprogram.   Som trainee hos CrediCare tilbyr vi deg Ein unik start på karriera Nettverk med andre traineear Fagleg og personleg utvikling Ein mentor som følgjer deg opp Sentral deltaking i vår sals- og marknadsprosess   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Arbeidsstaden vil i hovudsak vere ved vårt kontor i Førde.   Arbeidsoppgåver Kommunikasjonsstrategi: Bistå med å utarbeide ei oversikt over selskapets totale kommunikasjonsbehov og kva kanalar selskapet skal bruke. Marknadskommunikasjon: Presentasjon- og marknadsmateriell, kampanjar, nyheitsbrev, video og oppdatering av nettsider. Hovudansvar for å drifte og vidareutvikle selskapets innhaldsmarknadsføring. Herunder trafikk- og effektmåling av digital marknadsføring.  Produktutvikling: Delta i selskapets produktutvikling med fokus på kommunikasjon og konseptuering av produkt og brukarflater. Vidareutvikle og effektivisere selskapets sals- og marknadsprosess Arrangementsplanlegging og gjennomføring Marknadsanalyser Kommunikasjon til potensielle og eksisterande kundar, og blir ei viktig brikke i eit framoverlent marknad- og kundeteam   Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar Erfaring eller kompetanse innan marknadsføring, sal og marknadsretta kommunikasjon Interesse for å bruke visuelle uttrykk som foto, video og design for å fange mottakar og formidle  bodskap Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg Løysningsorientert og strukturert Evnar både å fokusere på detaljnivå og heilhet i løysingar Arbeidar godt både i team og sjølvstendig   Vi kan tilby deg Konkurransedyktige vilkår Godt arbeidsmiljø med god takhøgd Gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver   Ta kontakt med Tine Okstad Vie; tine@credicare.no for ytterligare informasjon.
  01.03.2018 Førde
 • CrediCare leverar betalingsløysingar og kredittoppfølging til bedrifter, helseføretak og treningssenter i Noreg. Vi utviklar og driftar løysingar integrert i oppdragsgjevars økonomisystem, journalsystem eller medlemssystem som automatiserer og forenklar betaling og kredittoppfølging. Vi leverar også kunde- og pasientservice som en del av tenesta, slik at betalar alltid får den hjelpa dei treng. CrediCare er ei kompetansebedrift med høgt arbeidstempo og kor entreprenørånda står sterkt. 40 engasjerte menneske har sitt daglege virke i CrediCare, med hovudkontor i Førde og salsavdeling på Gjøvik. Har du interesse for digital kommunikasjon og konseptutvikling, kan du vere den vi vil ha med på laget komande år? Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket sitt traineeprogram. Som trainee hos CrediCare tilbyr vi deg Ein unik start på karriera Nettverk med andre traineear Fagleg og personleg utvikling Ein mentor som følgjer deg opp Deltaking i sentrale prosesser i vår forretningsutvikling Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Arbeidsstaden vil i hovudsak vere ved vårt kontor i Førde. Om stillinga Vi ser etter deg som kan ivareta nokre av desse arbeidsoppgåvene Design og spesifikasjon av løysingar Produkt og konseptutvikling IT og integrasjonsarkitektur Løysingsarkitektur Prosjektdeltaking og -leiing Design av digitale brukargrensesnitt Prosessutvikling og business intelligence Brukarvenleg design / Usability-design Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar Utdanning innan økonomi, IT, entreprenørskap, innovasjon, produkt- eller tenestedesign Erfaring eller kompetanse innan produkt og forretningsutvikling for tenester og programvare, interaksjonsdesign, konseptutvikling, brukartesting og/eller prototyping Eller erfaring frå eller kompetanse på prosess, informasjons- eller tenestemodellering Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg, norsk og engelsk Løysingsorientert Lidenskapelig opptatt av ny teknologi og framtidas løysingar Evnar både å fokusere på detaljnivå og heilhet i løysingar Arbeidar godt både i team og sjølvstendig Vi kan tilby deg Konkurransedyktige vilkår Godt arbeidsmiljø med god takhøgd Gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver   Ta kontakt med Børge Klakegg; borge@credicare.no for ytterligare informasjon
  01.03.2018 Førde
 • Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. I Norge er vi 1300 medarbeidere ved 20 kontorer. Vi jobber prosjektbasert med revisjon av små og store, nasjonale og internasjonale selskap i Sogn og Fjordane. Ved siden av revisjon består en stor del av våres tjenester av rådgivning, enten som en del av revisjonen eller på enkeltstående prosjekter. Rådgivningen kan være innenfor områder som finansiell rådgivning, selskapsorganisering, risikostyring, verdsettelse, due diligence, forvaltningsrevisjon og granskning. Vi fokuserer på å jobbe tverrfaglig, og tilpasser teamene på ulike oppdrag etter medarbeideres kompetanse og interesser. I Deloitte finner du et profesjonelt arbeidsmiljø med flat struktur og høyt tempo. Den unike og brede tverrfaglige erfaringen du får hos Deloitte gjør deg i stand til å lettere identifisere risiko og gi verdifulle råd til de klientene du arbeider med. Deloitte er opptatt av å levere kvalitet og å ha dyktige ansatte som trives. Delotte er traineebedrift i det fylkesdekkende traineeprogrammet for Sogn og Fjordane, Framtidsfylket Trainee. Vi søker nå etter en motivert og selvdreven trainee til vår revisjon- og rådgivningsvirksomhet i Sogn og Fjordane. Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2018 til august 2019. Ønskelige kvalifikasjoner En økonomisk utdannelse på masternivå eller gode bachelorkandidater Interesse for fagområder som revisjon, regnskap, rådgivning, økonomistyring eller finans Faglig og sosial styrke Personlige egenskaper Engasjement, er dynamisk og har høy integritet En utadvendt personlighet og gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner Analytiske evner Ambisjoner om karriereutvikling Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Deloitte tilbyr Gode karrieremuligheter samt mulighet for nasjonal og internasjonal erfaring Bred bransjekunnskap og økt forretningsforståelse God faglig og personlig utvikling via interne og eksterne kurs, samt oppfølging fra din personlige counsellor Et levende og sosialt miljø og en bedriftskultur som bygger på tillit internt og eksternt Aktiv læring på prosjekter i samarbeid med erfarne kolleger Konkurransedyktig lønn med overtidsbetaling og gode betingelser som tåler sammenlikning med andre selskaper Arbeidssted Florø Førde Sogndal Andre opplysninger Ansettelse august 2018 Lønn etter avtale Ved spørsmål om traineestillingen, vennligst kontakt; Hans Jørgen Kirkeide tlf 958 19 044 / hkirkeide@deloitte.no
  01.03.2018 Flora, Førde, Sogndal
 • Enivest er det største IKT-selskapet heimehørande i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr framtidsretta internettløysingar på ulike teknologiplattformar der fiber og fiberbasert breiband er det sterkaste vekstområdet. Enivest arbeidar aktivt med integrasjon av ulike tenester i nettet og er GET partnar på distribusjon av TV. Våre hovudprodukt er internett, datakommunikasjon, TV, video og telefonitenester. Selskapet har i dag 48 tilsette med hovudkontor på Øyrane i Førde og er i stadig vekst og utvikling. Sjå meir informasjon på våre nettsider: www.enivest.no   Kven er du? Du har bachelor eller mastergrad og eit ønske om å gjere ein innsats innanfor eit av våre fagmiljø: Telekom, IKT, nettverk, systemutvikling, programmering, kundeservice, sal, økonomi, marknad, HR, forretningsutvikling Du er ein engasjert og framoverlent person som ynskjer å gjere ein forskjell, og som på sikt kan bli ein god leiar Kva kan vi gje deg som Trainee? Vi kan gje deg ein spanande start på karriera di i eit innovativt og lærerikt miljø.  Du får eigen mentor som syter for de faglege og personlege utvikling.  Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetjing. Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Pågangsmot og glimt i auget er eit stort pluss.  Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram frå august 2018 til august 2019. Programmet inneheld blant anna 4 faglege fellessamlingar med dei andre traineeane i fylket og ein studietur til utlandet.   For eventuelle spørsmål om Trainee-stillinga, ta kontakt med:  Stig Myrmel, mobil: 9705 4379  
  01.03.2018 Førde
 • Enivest er det største IKT-selskapet heimehørande i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr framtidsretta internettløysingar på ulike teknologiplattformar der fiber og fiberbasert breiband er det sterkaste vekstområdet. Enivest arbeidar aktivt med integrasjon av ulike tenester i nettet og er GET partnar på distribusjon av TV. Våre hovudprodukt er internett, datakommunikasjon, TV, video og telefonitenester. Selskapet har i dag 48 tilsette med hovudkontor på Øyrane i Førde og er i stadig vekst og utvikling.  Sjå meir informasjon på våre nettsider: www.enivest.no   Kven er du? Du har bachelor eller mastergrad i IT-drift og informasjonssikkerheit, og har eit brennande engasjement for IKT infrastruktur Dine viktigaste arbeidsområde blir å forstå angrep, forsvare, forebygge og etterforske IT-system, og drift / utvikling av internt nett og IT Kva kan vi gje deg som Trainee? Vi kan gje deg ein spanande start på karriera di i eit innovativt og lærerikt miljø. Du får eigen mentor som syter for de faglege og personlege utvikling.  Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetjing. Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Pågangsmot og glimt i auget er eit stort pluss.    For eventuelle spørsmål om Trainee stillinga, ta kontakt med:  Sikkerheitsanalytikar:  Roger Saugestad, mobil: 9705 4378
  01.03.2018 Førde
 • Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.
  Fortløpende Oslo
Avansert søk
Alle traineeprogrammer