117 trainee- og graduate
Programmer i Norge

Jobbsøker? Arbeidsgiver? Frilanser? Hodejeger?

 

  Les om samtlige traineeprogrammer i Norge

»»»

 

Vis alle
Aktuelle søknadsfrister
 • Oppgaver og ansvar i stillinga: Utforming av bæresystem Stabilitetsutrekning Betong- / Ståldimensjonering Produksjonsteikningar på Auto Cad / Tekla Tilbodsrekning Prosjektoppfølgjing Kompetansekrav: Vi søker kandidater med ingeniørutdanning med konstruksjonsteknikk på bachelor eller master-nivå   Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram Generelle krav til Framtidsfylket Trainee Bachelor eller mastergrad maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år   Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg Løysningsorientert Evnar både å fokusere på detaljnivå, og heilhet i løysingar Arbeidar godt både i team og sjølvstendig   For stillinga kan vi tilby Konkurransedyktige vilkår Godt arbeidsmiljø med stor takhøgde Gode mulegheiter for fagleg og personleg utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver
  01.03.2017 Førde
 • Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram
  01.03.2017 Førde
 • Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram
  01.03.2017 Flora
 • Stillinga vil vere ein del av Framtidsfylket Trainee
  01.03.2017 Stryn
 • Stillinga vil vere ein del av Framtidsfylket Trainee
  01.03.2017 Førde
 • Vi ynskjer å tilsette ein trainee med kompetanse innan eitt eller fleire av områda: produktutvikling,   kundeservice og/eller konsulenttenester og med utdanning innan eitt av fagområda: IT økonomi  energi Vi verdset mangfald av erfaring og bakgrunn, og den rette personen kan såleis rekne med eit vidt spekter av arbeidsoppgåver – i Enoro er det mykje opp til eige talent og ambisjonar. Tilsetjing:               August 2017 Arbeidsstad:         Hovudkontor - Dale i Sunnfjord
  01.03.2017 Fjaler
 • Trainee i Noregs største ferjeselskap Fjord1 står framfor den mest spennande tida i selskapets historie. Vil du vere med på laget? Det grøne skiftet og store endringar i ferjeanboda gjer at Fjord1 er eit selskap i rivande utvikling. Med eit bredt fagmiljø er moglegheitane mange for den som ønskjer å spele ei skapande rolle i verksemda. Er du nyutdanna med interesse for innovasjon, teknologi, fornybar energi, skipsteknikk, økonomi, finans, forretningsutvikling, innkjøp, IKT, HR  eller leiing, så er det kanskje nettopp deg vi ser etter.   Fjord1 søkjer etter ein traineekandidat med bachelor eller mastergrad som har ønske om å gjere ein innsats i selskapet. Fortel oss difor kvifor nettopp du skal bli vår nye trainee frå hausten 2017.     Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram frå august 2017 til august 2018.   Som trainee i Fjord1 og Framtidsfylket kan vi tilby følgjande: • Ein unik start på karrieren • Nettverk med andre traineear • Fagleg og personleg utvikling • Ein mentor som følgjer deg opp • Eit unikt innsyn i eit mangfaldig næringsliv   Ønska kvalifikasjonar: Bachelor eller master innan skipsteknikk/økonomi  og administrasjon/energi og miljø/skipsdesign/strategi/leiing/innovasjon Interesse for områda innovasjon, teknologi, kraft, fornybar energi, miljøvennleg omstilling, leeing, forretningsutvikling, tallknusing m.m.   Personlege eigenskapar: • Kreativ, løysingsorientert og skapande • Motivert, engasjert og utadvent • Strukturert, proaktiv og pådrivar • Sterke analytiske eigenskapar • Gode kommunikasjonsevner   Generelle krav til Framtidsfylket Trainee: • Utdanning på bachelor eller masternivå • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar • Vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unik år   Arbeidsstad: • Florø   Andre opplysningar: • Som trainee i Fjord1 vil du ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram i frå august 2017 til august 2018. • Løn etter avtale   Kontaktinformasjon: Cicilie Færestrand, tlf 997 32 263, e-post: cicilie.faerestrand@fjord1.no Søknadsfrist: 01.03.2017
  01.03.2017 Flora
 • Vi søkjer no ein motivert, fagleg sterk og ambisiøs trainee til vårt selskap. Har du interesse for utvikling av det innovative miljøet i regionen og kompetanse for å kunne identifisere gode næringsutviklingsprosjekt med merksemd på moglegheiter innan EU? Då kan dette vere ein unik moglegheit for deg!   Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram frå august 2017 – august 2018. Som trainee i Fram Flora og Framtidsfylket tilbyr vi deg ·        Ein unik start på karrieren ·        Nettverk med andre traineear ·        Fagleg og personleg utvikling ·        Ein mentor som følgjer deg opp ·        Og eit unikt innsyn i eit mangfaldig næringsliv   Generelle krav til Framtidsfylket Trainee ·        Bachelor eller mastergrad ·        Maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar ·        Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år ·        Beherske norsk som arbeidsspråk   Om stillinga ·        Bidra til å utvikle det innovative miljøet rund idelab og inkubator ·        Bidra til å sikre eit breiare og fylkesdekkande nedslagsfelt for inkubasjon ·        Bidra til etablering av gode næringsutviklingsprosjekt   Kvalifikasjonar ·        Utdanning og/eller interesse innan entreprenørskap ·        Utdanning og/eller interesse for forretningsutvikling ·        Utdanning og/eller interesse for moglegheiter prosjekt innan EU ·        Utdanning og/eller interesse for innovasjon   Personlege eigenskapar ·        Open og utettervend med gode samarbeidsevner ·        Fagleg sterk ·        Løysningsorientert ·        Kvalitetsbevisst og ambisiøs ·        Initiativrik og sterk gjennomføringsevne ·        Arbeider godt både i team og sjølvstendig   Fram Flora tilbyr ·        Konkurransedyktige vilkår ·        Godt arbeidsmiljø med stor takhøgde ·        Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling ·        Brei bransjekunnskap og unik innsikt i innovative prosessar   Ta gjerne kontakt for meir informasjon om traineestillinga. Lone Bareksten, tlf 47262635 / lone@framflora.no
  01.03.2017 Flora
 • I Mediebruket får alle tilsette, i tillegg til løn, eit godt arbeidsmiljø og suverene arbeidsreiskapar: fleksibel arbeidstid og -stad knallbra pensjonsordning betalt av arbeidsgjevar månadskort på treningssenter, og høve til å trene i arbeidstida gratis lunsj, drikke og snacks betalt reise og deltaking på relevante kurs og konferansar   Når du er trainee får du dessutan: delta i Framtidsfylket sitt traineeprogram ein unik start på karrieren nettverk med andre traineear fagleg og personleg utvikling ein mentor som følgjer deg opp eit unikt innsyn i eit mangfaldig næringsliv   Krav til søkjar: Økonomibakgrunn Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg Allsidigheit og fleksibilitet Det er dessutan ønskjeleg med erfaring frå prosjektleiing og utarbeiding av forretningsplanar eller liknande. Generelle krav til Framtidsfylket Trainee: Bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år   Arbeidsstad: Førde i Sunnfjord. Vi held til i Kommunikasjonshuset Riksvegfem saman med ei rekkje andre spennande selskap innan kommunikasjon og kreative løysingar. For meir informasjon, kontakt dagleg leiar Arild Finne Nybø, epost arild@mediebruket.no eller telefon 977 33 028.
  01.03.2017 Førde
 • Du vil ta del i traineeprogrammet Framtidsfylket Trainee frå august 2017 til august 2018. Som trainee i Melin Medical og Framtidsfylket tilbyr vi deg: Ein unik start på karrieren Ein spennande og variert kvardag Eit tverrfagleg nettverk med andre traineear Fagleg og personleg utvikling Ein mentor som følgjer deg opp Eit unikt innsyn i mangfaldet næringslivet i Sogn og Fjordane har å by på Kven er du? Du er nyutdanna, eller har vore eit par år i arbeidslivet Du er stolt av fagkompetansen din, og er fagleg sterk Du er kvalitetsbevisst og ambisiøs Du tar initiativ og har ei sterk gjennomføringsevne Om du i tillegg har eit smil på lur, og eit engasjement som smittar – då ønskjer vi gjerne å høyre frå akkurat deg! Kva skal du jobbe med? Vi er eit selskap i vekst, og er ute etter ein person som blir motivert til innsats innan eit eller fleire områder som; Juss Inkasso Finans/Controller Økonomi og rekneskap Tenestedesign IT HR Sal og marknadsføring Kvar skal du jobbe? Hovudarbeidsstad er Sandane, men med kontor i Oslo trur vi du er tent med å ha litt reising slik at du blir kjent med bedrifta vår på best mogleg måte. Generelle krav til Framtidsfylket Trainee: Utdanning på bachelor- eller masternivå Maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar Beherskar norsk skriftlig og munnleg godt Tilsetting: august 2017. Lønn etter avtale. Kontaktinformasjon:Ingvill HestenesTlf: 900 77 877E-post: ih@melinmedical.com
  01.03.2017 Gloppen
Avansert søk
Alle traineeprogrammer