<  
>  

Trainee i Mesta - er du vår nye trainee?

Å være med på talentprogrammet til Mesta er en unik mulighet for deg som har ambisjoner og talent og som vil satse på en karriere i et av Norges mest spennende entreprenørselskap.
Trainee i Meste

Å være med på traineeprogrammet til Mesta er en unik mulighet for deg som har ambisjoner og talent og som vil satse på en karriere i et av Norges mest spennende entreprenørselskap.

Mesta er stolte av å kunne tilby vårt traineeprogram som strekker seg over 1 år. Programmet blir skreddersydd og tilpasset ditt utdannelsesnivå enten du er i ferd med å fullføre teknisk fagskole, bachelorgrad, eller et masterprogram. Målet med traineeprogrammet er at du trer inn i en konkret stilling fra første dag etter endt traineeprogram, hvor du får utnytte erfaringene du har opparbeidet deg. 

Programmets innhold: 
• Lederansvar og fagansvar
• Faglige og sosiale samlinger
• Mulighet til å hospitere andre steder i regionen/enheten
• Traineekoordinator
• Egen kontaktperson / mentor
• Fast ansettelse til konkurransedyktige betingelser etter endt talentprogram

Vi ser etter deg som: 
• Er nyutdannet fra teknisk fagskole, høyskole eller universitet innen fagområdene: økonomi og administrasjon, ingeniør/sivilingeniør innen bygg og anlegg, industriell økonomi, drift og vedlikehold, HMS eller lignende
• Ønsker å satse på en karriere i selskapet enten som fagspesialist eller leder
• Er initiativrik, selvstendig, engasjert, positiv og fleksibel

Aktuelle stillinger etter endt program:
• Prosjektleder
• Prosjektingeniør
• Controller
• Geomatiker / geolog
• Anleggsleder
• Økonomisjef
• Innkjøpsleder 

Hvordan søke: 

Vi lyser ut stillingsannonse til vårt traineeprogram hvert år, rundt februar måned. Oppstart av nytt kull starter over sommeren.

I søknaden din er det fint om du spesifiserer hvor i landet du ønsker jobb, samt i hvilken region/enhet (vei/anlegg region Nord, vei/anlegg region Vest, vei/anlegg region SørØst, Spesialproduksjon eller Elektro).

Mer om hva de ulike enhetene jobber med finner du på vår hjemmeside, www.mesta.no, under forretningsområder. 

Har du andre spørsmål til traineeprogrammet kan du kontakte oss på rekruttering@mesta.no

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Mesta
logo
Vil du være med å sikre veier og tuneller i Trondheim?
Vil du være med å sikre at barn kommer trygt frem til skolen, at ingen blir forsinket på vei til jobb og at varene vi trenger kommer frem dit de skal; om det så er en strålende sommerdag eller en kald vinternatt? Da kan dette være jobben for deg!I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet, i hele Norge. Vi knytter folk og landsdeler sammen og nå trenger vi en elektromontør som kan hjelpe oss med å få folk frem.Hvorfor skal du jobbe i Mesta?Du vil bli viktig i arbeidet med å opprettholde infrastrukturen; et samfunnskritisk oppdrag. Siden oppgavene vi skal løse er forskjellige, trenger vi folk med ulik bakgrunn som ser løsninger på nye og spennende måter. For å få dette til er det også viktig for oss med samarbeid og godt arbeidsmiljø på tvers av avdelinger. Hos oss får du en trygg arbeidsplass med gode pensjons- og forsikringsordninger.Vi er opptatt av mangfold, likestilling, vi bryr oss ikke om hvor du kommer fra eller hvem du elsker. Har du en annen bakgrunn enn mange andre, er det fint for oss. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss.Det er slik vi hver dag får folk frem.Som fagarbeider vil du ha arbeidsoppgaver som:Reparasjon og tilsyn med elektroinstallasjoner langs vei og tunellInstallasjon, drift og vedlikehold av elektroinstallasjoner langs vei og tunellDelta i beredskapEtablering av nye anleggHvem er du?For å holde Norge åpent vil det i perioder kreve ekstra innsats. Beredskapen vår er døgnkontinuerlig og derfor må du delta i vaktordning inklusiv beredskap. Det er viktig at du kan jobbe skift både natt og dag. Dersom du klarer å holde hodet kaldt i hektiske perioder, og i tillegg er glad i fysisk arbeid, er du akkurat den vi søker etter.Følgende kompetanse og erfaring må også være på plass:Krav til førerkort klasse BDu må også kunne identifisere deg med våre verdier: endringsvilje, helhetsansvar, ærlighet og fokus.Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med: Anleggsleder Tomas Valskraa, tlf. 976 77 458 eller Prosjektleder Reidar Hauge, tlf. 916 31 415For å søke laster du opp CV' n og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Vi behandler søknader fortløpende, men siste søknadsfrist er 29.01.2023. Adresse: Trondheim
Frist 29.01.2023
Les mer
logo
Har du erfaring som anleggsleder fra elektro? Da kan dette være muligheten for deg!
I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet. Våre elektroinstallasjoner er nødvendig for sikkerheten til trafikanter langs vei og bane. Mesta Elektro har spesialkompetanse innen automasjons- og styringsløsninger, og store deler av virksomheten er knyttet til tekniske utrustninger i tunneler og langs vei. Du vil bli en del av vår driftsavdeling der vi jobber med spennende, utfordrende og komplekse prosjekter både på vei og jernbanen.Hvorfor skal du jobbe i Mesta?Du vil bli viktig i arbeidet med å opprettholde infrastrukturen; et samfunnskritisk oppdrag. Siden oppgavene vi skal løse er forskjellige, trenger vi folk med ulik bakgrunn som ser løsninger på nye og spennende måter. For å få dette til er det også viktig for oss med samarbeid og godt arbeidsmiljø på tvers av avdelinger. Hos oss får du en trygg arbeidsplass med gode pensjons- og forsikringsordninger.Vi er opptatt av mangfold, likestilling, vi bryr oss ikke om hvor du kommer fra eller hvem du elsker. Har du en annen bakgrunn enn mange andre, er det fint for oss. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss.Det er slik vi hver dag får folk frem.Om jobben: Som anleggsleder vil du ha ansvar for prosjektgjennomføring og god kontakt med alle som jobber i prosjektet. Du har kontakt med oppdragsgiver/byggeleder, underentreprenører, og egne ressurser i prosjektet, som formann/bas, fagarbeidere o.l. Målet er at du og dine medarbeidere sørger for at vi leverer det vi har lovet, gitt økonomiske målsettinger. Det er også ditt ansvar at du og dine medarbeidere har en trivelig, trygg og sikker arbeidshverdag. For å klare dette må du være fokusert, ha endringsvilje og kremmerånd, god helhetsforståelse. Kontorsted vil være etter avtale.Noen av arbeidsoppgavene dine:Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måteSikre at arbeidet til enhver tid oppfyller kontraktene mot byggherreSørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne kravSikre effektiv utnyttelse av personell og maskinerVære resultatansvarlig og utføre kostnadskontrollUtarbeidelse av teknisk dokumentasjon**Hvem er du?**Som person er du forretningsorientert og trives i en stilling med ansvar resultater. Jobben krever stor fleksibilitet i arbeidsoppgaver og for å lykkes i jobben må du være strukturert og selvgående. Med din gode økonomiske forståelse og kjennskap til lover og avtaler sørger du for å levere det som er lovet innenfor gitte rammer. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.Det er ønskelig at du har erfaring fra veielektro og fagbrev GR.L. Det er også en fordel dersom du har teknisk fagskole innen bygg/anlegg, er ingeniør eller har industriell økonomi. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning. Det er et krav om førerkort klasse B for denne stillingen.Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt med teknisk sjef Reidar Hauge, tlf. 916 31 415**Hvordan søke?**For å søke laster du opp din CV og svarer på noen enkle spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søk på jobben så fort som mulig, men senest: 31.01.2023. Adresse: Trondheim
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Har du erfaring med ledelse av anleggsprosjekter? Vår avdeling på Vestlandet søker etter anleggsleder
Vil du være med å sikre at barn kommer trygt frem til skolen, at ingen blir forsinket på vei til jobb og at varene vi trenger kommer frem dit de skal; om det så er en strålende sommerdag eller en kald vinternatt? Da kan dette være jobben for deg!Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid.Hvorfor skal du jobbe i Mesta? Du vil bli viktig i arbeidet med å opprettholde infrastrukturen; et samfunnskritisk oppdrag. Siden oppgavene vi skal løse er forskjellige, trenger vi folk med ulik bakgrunn som ser løsninger på nye og spennende måter. For å få dette til er det også viktig for oss med samarbeid og godt arbeidsmiljø på tvers av avdelinger. Hos oss får du en trygg arbeidsplass med gode pensjons- og forsikringsordninger.Vi er opptatt av mangfold, likestilling, vi bryr oss ikke om hvor du kommer fra eller hvem du elsker. Har du en annen bakgrunn enn mange andre, er det fint for oss. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss.Det er slik vi hver dag får folk frem.Vår enhet for anlegg og spesialproduksjon søker nå etter en anleggsleder til Anlegg vest. Her vil du hovedsakelig jobbe med grunnarbeider i tunnelrehabilitering, men også bidra inn i anleggsprosjekter som omfatter veg og VA. Arbeidsområdet er landsdekkende, men med hovedvekt på Vestlandet. I samarbeid med prosjektleder vil du sørge for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas.Hvem er du? Som person er du løsningsorientert og ser muligheter. Du har kremmerånd og yrkesstolthet. Du evner å se noen dager frem i tid, liker å tilrettelegge for andre og lede praktisk arbeid. Du trives i en stilling der du like gjerne tar i et tak ute som foran PC`n. Du vil ha ansvar for personell og UE. Jobben krever at du er strukturert og selvgående, og du må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidssted. Arbeidstid kan variere, og en må påregne at det blir en del nattarbeid, og muligens skiftordninger.Noen av arbeidsoppgavene dine:Bistå prosjektleder med den daglige driftenLede ulike prosjekter i samarbeid med prosjektlederHolde oversikt på mengder/timelister og produksjonsgrunnlagPlanlegge og organisere vedlikehold og utnyttelse av avdelingens maskiner og spesialutstyrSikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. underentreprenører)Sørge for dokumentasjon iht. eksterne og interne kravStyre gjennomføringen av oppdraget i henhold til prosjektplan, økonomiske rammer, HMS og kvalitetsplanFølgende kompetanse og erfaring må også være på plass:Det er ønskelig med erfaring fra anleggsteknisk og/eller tunnelFørerkort klasse B, gjerne BE eller CGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskEr du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen?Ta kontakt med prosjektleder Mikal Lien på telefon: 47 62 25 45For å søke laster du opp CV' n og svarer på noen spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknadsfrist er: 29.01.2022. Adresse: Odda
Frist 29.01.2023
Les mer
logo
Vil du bidra i jobben med å få folk frem?
Vil du være med å sikre at barn kommer trygt frem til skolen, at ingen blir forsinket på vei til jobb og at varene vi trenger kommer frem dit de skal; om det så er en strålende sommerdag eller en kald vinternatt? Da kan dette være jobben for deg!I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet, i hele Norge. Vi knytter folk og landsdeler sammen og nå trenger vi flere fagarbeidere som kan hjelpe oss med å få folk frem.Hvorfor skal du jobbe i Mesta?Du vil bli viktig i arbeidet med å opprettholde infrastrukturen; et samfunnskritisk oppdrag. Siden oppgavene vi skal løse er forskjellige, trenger vi folk med ulik bakgrunn som ser løsninger på nye og spennende måter. For å få dette til er det også viktig for oss med samarbeid og godt arbeidsmiljø på tvers av avdelinger. Hos oss får du en trygg arbeidsplass med gode pensjons- og forsikringsordninger.Vi er opptatt av mangfold, likestilling, vi bryr oss ikke om hvor du kommer fra eller hvem du elsker. Har du en annen bakgrunn enn mange andre, er det fint for oss. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss.Det er slik vi hver dag får folk frem.Som fagarbeider vil du ha arbeidsoppgaver som:Skifte ut stikkrennerNedsetting av kummerKantslåttUtskifting av skiltGrøfterenskVed ledige stunder andre fagarbeider oppgaverHvem er du?For å holde Norge åpent vil det i perioder kreve ekstra innsats. Beredskapen vår er døgnkontinuerlig og derfor må du delta i vaktordning inklusiv beredskap. Det er viktig at du kan jobbe skift både natt og dag. Dersom du klarer å holde hodet kaldt i hektiske perioder, og i tillegg er glad i fysisk arbeid, er du akkurat den vi søker etter.Følgende kompetanse og erfaring må også være på plass:Det er et krav om fører kort klasse BDet er et krav om maskinførerbevis gravemaskin M2 og hjullaster M4Du må også kunne identifisere deg med våre verdier: endringsvilje, helhetsansvar, ærlighet og fokus.Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med Prosjektleder Kjetil Silden tlf., 947 95 498For å søke laster du opp CV' n og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknadsfrist er 31.01.23. Adresse: Avaldsnes
Frist 31.01.2023
Les mer
Kontaktpersoner
Bilde / Bilde galleri
Les mer om muligheter hos Mesta
Om Mesta

Hver dag, over alt, i hele Norge, er Mesta til stede der folk ferdes. Vi er til stede til en hver tid, for å sørge for at folk kommer trygt frem dit de skal. Med nesten 200 års erfaring med arbeid innen samferdsel, er vi i dag ledende innen vedlikehold og drift av vei i Norge.

 

Mesta ble etablert som et eget selskap i 2003. Før det var vi selve produksjonsenheten Statens Vegvesen. Siden Mesta ble etablert, har vi gått i gjennom ulike prosesser som gjør at vi i dag er et moderne selskap med spisskompetanse på infrastruktur.

 

Vei, bane, elektro, og energi er de fire store forretningsområdene våre. Vår lange historie med bygging og vedlikehold av vei, gjør at vi i dag kan fortsette med å vedlikeholde og etablere infrastruktur. På denne måten opprettholder vi vårt største mål:

 

Mesta FÅR FOLK FRAM.