Norconsult

Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Olje / Gass / Energi / Kraft

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer
Fakta om Norconsult
Hovedkontor
Sandvika (Bærum)
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1929
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Norconsult

Miljøgeologigruppen i Norconsult Trondheim består av 8 personer som arbeider innenfor bygg- og anleggssektoren der vi tar oss av alle typer miljøfaglige problemstillinger innenfor vei, jernbane, flyplass, kontor- og næringsbygg, industriutbygging, havner og kommunaltekniske anlegg etc. Vi søker nå kandidater til sommerjobb (MSc.) ved vårt kontor i Trondheim. Du vil få muligheten til å være med i team som prosjekterer og løser de utfordringer vi til enhver tid har påtatt oss. Du blir med i et slagkraftig, tverrfaglig rådgivermiljø med høy kompetanse og får delta i utfordrende og spennende oppgaver. For oss er det viktig at du: Er kreativ Er engasjert, positiv, initiativrik og motiverende Er målrettet og resultatorientert Er fleksibel og ansvarsbevisst Er selvstendig, men liker å arbeide med mennesker og fungerer godt i team Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Hos oss får du: Interessante arbeidsoppgaver i våre pågående prosjekt Miljøbevisst samfunnsplanlegging Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Sommerstudentdag i Sandvika for hele landet Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.
10.12.2019 Trondheim
Som ein naturleg konsekvens av den veksten vårt kontor har hatt dei siste åra vert det frå årsskiftet oppretta ein stilling som avdelingsleiar for vår Hardanger-avdeling. Avdelinga har kontor både i Odda og i Eidfjord, me ynskjer at den nye avdelingsleiaren skal ha kontorstad i Odda Hardanger er ei tverrfagleg avdeling med hovudvekt innanfor faga; arkitektur, bygg/konstruksjon, elektro, geo-fag, plan/GIS, vatn/avløp, landmåling, samt byggje- og prosjektleiing. Samarbeid på tvers av fagområde og mellom kontor, avdelingar og grupper internt i Norconsult vil vere ein vesentleg del av kvardagen. Stillinga inngår i Norconsult Hardanger og Voss si leiargruppe og rapporterer til kontorleiar. Arbeidsoppgåver: Strategi- og forretningsutvikling. Bidra i kontoret si leiargruppe Bidra til vidare oppbygging og utvikling av avdelinga Budsjett og resultatansvar for avdelinga Kunde- og marknadskontakt Tilbodsarbeid og tilbodsleiing Personalansvar. Utvikle og ta vare på medarbeidarane, både med omsyn til kompetanse og kapasitet Ressursstyring og rekruttering Oppdragsleiing, fag- og disiplinansvar i oppdrag Planlegging og prosjektering innanfor ditt fagområde For oss er det viktig at du: Har relevant utdanning innan eit av fagområda for avdelinga Har erfaring frå fagleg arbeid i oppdrag Har leiarerfaring frå personalleiing eller oppdragsleiing internt, frå tidlegare arbeidsforhold, eller eit sterkt ynskje om å utvikle deg i ei leiarrolle Har omsorg for medarbeidarar Er flink til å formulere deg både muntleg og skriftleg Er sjølvgåande, strukturert og likar å ta initiativ Er motiverande, tillitsskapande og nytenkjande Har gode kommunikasjonsevner, er løysingsorientert og er ein lagbyggjar Er ein rollemodell som etterlever bedriftskulturen vår i ord og handling Er marknadsorientert, og har godt kontaktnett med kundar Som avdelingsleiar får du: Leie ei fantastisk gruppe med dyktige fagfolk Verta ein del av ein sterk bedriftskultur prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Delta i interne leiarutviklingsprogram/leiarforum Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
10.12.2019 Odda
Er du engasjert, kunnskapsrik og er utdannet innen arkitektur og/eller arealplanlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på arkitektur- og planfaglige oppgaver. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsult har et spennende fagmiljø innen plan og arkitektur. På landsbasis er vi nå over 500 arkitekter. Vi har de siste årene hatt en sterk vekst både på landsbasis og her på Os og har utviklet et slagkraftig fagmiljø. Vår avdeling på Os leverer nå rådgivning på alle fag. Vi har fortsatt stor pågang av prosjekter og søker derfor etter dyktige arkitekter til vårt kontor på Os. Vi er nå ca. 25 ansatte som omfavner et tverrfaglig miljø innenfor arkitektur, PA, byggeledelse, VA, miljø, elektro, VVS, bygge- og brannteknikk mfl. Av disse er det 5 dyktige og engasjerte arkitekter. Oppdragene spenner fra overordnet strategisk rådgivning til detaljnivå. Helhetlig miljøtenkning er en viktig del av prosjektene. Nå søker vi både erfarne og nyutdannede arkitekter med god innsikt og forståelse av byggprosjektering og planarbeid. Dine arbeidsoppgaver vil være: Oppdragsledelse, innsalg av prosjekter og utarbeiding av tilbud Byggprosjektering Strategisk planfaglig rådgivning Regional og kommunal planlegging Arealplanlegging og planprosess ihht. plan og bygningsloven Mulighetsstudier, idé- og konsept-studier Implementering av bærekraftprinsipper i strategier, planer og prosjekt For oss er det viktig at du: Har arkitektfaglig utdanning på masternivå; sivilarkitekt eller annen bakgrunn Gjerne har 3 års erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke Har erfaring fra oppdragsledelse og kundekommunikasjon Har god kjennskap til plan- og bygningsloven og planprosesser Har god kjennskap til bruk av DAK-verktøy, primært Revit. Sekundært bilde-, presentasjons- og redigeringsprogram Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst Er strukturert og ansvarsfull Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter Er utadvendt, har relasjonsbyggende egenskaper og evne til å fungere i team og nettverk Har gode evner til analytisk og konseptuell tenkning og grafisk framstilling av analyser og konsept Hos oss får du: Motiverende og utviklende prosjekter med flerfaglige utfordringer og team Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Godt arbeidsmiljø Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Studieturer, sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som vil bli behandlet.
12.12.2019 Os i Hedmark
Er du engasjert, kunnskapsrik og er utdannet innen VVS? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på VVS-teknikk oppgaver. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsult har et spennende fagmiljø innen VVS. Vi har de siste årene hatt en sterk vekst både på landsbasis og her på Os og har utviklet et slagkraftig fagmiljø. Vår avdeling på Os leverer nå rådgivning på alle fag. Vi har stor pågang av prosjekter og søker derfor etter dyktig VVS-rådgiver til vårt kontor på Os. Vi er nå ca. 25 ansatte som omfavner et tverrfaglig miljø innenfor arkitektur, PA, byggeledelse, VA, miljø, elektro, VVS, bygge- og brannteknikk mfl. Av disse er det allerede 2 dyktige og engasjerte VVS rådgivere. Oppdragene spenner fra overordnet strategisk rådgivning til detaljnivå. Helhetlig miljøtenkning er en viktig del av prosjektene. Nå søker vi erfaren eller nyutdannet VVS-rådgiver med god innsikt og forståelse av byggprosjektering. Dine arbeidsoppgaver vil være: Prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske anlegg Tilstandsanalyser og feilsøking på VVS-tekniske anlegg Modellering i Revit Romklimaberegninger og analyser Deltagelse i markedsarbeid, tilbud og kundepleie For oss er det viktig at du: Har universitets- eller høyskoleutdannelse Er ansvarsbevisst Er kreativ og løsningsorientert Er faglig ambisiøs med analytiske evner Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst Er strukturert og ansvarsfull Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter Er utadvendt, har relasjonsbyggende egenskaper og evne til å fungere i team og nettverk Hos oss får du: Motiverende og utviklende prosjekter med flerfaglige utfordringer og team Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Godt arbeidsmiljø Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Studieturer, sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som vil bli behandlet.  
12.12.2019 Os i Hedmark
Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom. Selskapet er i dag en ledende leverandør av programvare innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS), Nettinformasjonssystemer (NIS), Kommunaltekniske løsninger, Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), og løsninger innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring, kostnadsanalyser, byggeteknisk konstruksjon og BIM. Våre løsninger under merkevaren ISY blir benyttet i over 3.000 virksomheter i Norge. Selskapet har 240 ansatte med kontorer i Sandvika, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Larvik, Lillehammer og Hamar, samt 2 kontorer i Sverige. Har du erfaring med økonomistyring i bygg- eller vegprosjekter? ISY Prosjekt Økonomi er en av de mest utbredte løsninger for økonomisk oppfølging av et prosjekt eller en portefølje av prosjekter i bygg- og anleggsbransjen i Norge. Vi vinner stadig nye kunder, og søker derfor etter en erfaren fagkonsulent/prosjektleder som vil jobbe med rådgivning og implementering av våre løsninger. Vi lever av brukernes tilfredshet, og søker personer som er strukturerte, løsningsorienterte og har evne til å se ting fra brukernes ståsted. I rollen som fagkonsulent vil du jobbe tett på kundene, og ut i fra kundens behov og kravspesifikasjon implementere våre løsninger som møter eller aller helst overgår kundens forventninger. For å lykkes i rollen bør du trives i en koordinerende rolle hvor du spiller andre gode. Av person er du serviceinnstilt, fremoverlent, og tar gjerne ansvar. Du trives med å ha mange baller i luften, og motiveres av fornøyde kunder og moderne løsninger. Gjennom rollen får du bred kontaktflate, og derfor må du ha gode kommunikasjonsevner og like å ha struktur og oversikt. Vi søker etter kvalifiserte kandidater til vårt hovedkontor i Sandvika.   Dine arbeidsoppgaver vil være: Prosjektledelse og rådgivning ved implementering av løsningene. Opplæring og veiledning i bruk av løsningene Konsulentoppdrag knyttet til tilpasninger av løsningene Brukeropplæring, testing og dokumentasjon Delta i tilbudsarbeid og støtte salgs- og markedsapparat ved salg til nye og eksisterende kunder Ha en god dialog med våre kunder om forbedringer og videreutvikling av våre løsninger For oss er det viktig at du:   Har bransjeerfaring fra bygg og anlegg, gjerne innen prosjekt- og økonomistyring Har kjennskap til hvordan statlig finansiering og økonomistyring foregår Er fremoverlent og med interesse for hvordan løsningen skal brukes og klarer å sette deg inn brukeren sin arbeidshverdag Har generelt god systemforståelse, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsegenskaper Er engasjert, positiv, initiativrik og resultatorientert Er lærevillig og nysgjerrig Kan arbeide selvstendig, men liker og verdsetter teamarbeid Har relevant utdannelse på universitet eller høgskolenivå Hos oss får du: En spennende arbeidsplass med mange kunnskapsrike, engasjerte og hyggelige medarbeidere. Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre. Et utfordrende, godt faglig og sosialt miljø der medarbeidere trives. En stor kundemasse som er sulten på moderne og brukervennlig programvare Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det er kun de elektroniske søknadene som blir behandlet.
13.12.2019 Bærum
Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har over 80 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som miljøgeologi, miljøoppfølging og miljøstyring, hydrogeologi, miljøkjemi, miljøovervåking, luftforurensning og miljø i bygg. Det er stor etterspørsel etter leveranser knyttet til miljø i bygg, og vi søker nå etter medarbeidere som har interesse for å finne farlige stoffer i bygg før de rives eller bygges om.  Vi har høy grad av kompetanse innenfor faget og opplæring vil gis.   Vi er 35 medarbeidere i avdelingen som samarbeidet tett med miljømedarbeidere i et landsdekkende fagnettverk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Vi jobber både i små prosjekter og i store tverrfaglige prosjekter der det er høye krav om å ligge langt framme på metoder. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer, kurs og videokonferanser om utvalgte temaer. Vi har varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter innen miljøfaget. Dine arbeidsoppgaver vil være: Varierte og omfatte alle faser av et prosjekt, og de vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine og kontorets ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler kan være: Feltarbeid  med kartlegging av bygg og rapportering Andre leveranser knyttet til Miljø i bygg som BREEAM, gjenbruk av bygningsdeler, LCA og annen miljøoppfølging. Oppdragsledelse i miljøprosjekter Samarbeid og kontakt med eksterne aktører Kundeoppfølging, markedsføring og salg/tilbudsarbeid For oss er det viktig at du: Har god kunnskap om bygg. Gjerne ingeniør på bachelor eller masternivå Har interesse for miljø Har interesse for og kjennskap til anlegg- og byggeprosjekter Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig Er kreativ og løsningsorientert Har forretningssans og «gründerånd», god på salg Har praktisk sans Er faglig ambisiøs med analytiske evner Har godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad Ta gjerne en uforpliktende kontakt med avdelingsleder Vegard Kvisle på telefon 454 01 097 eller Steinar Amlo som er delfagleder Miljøkartlegging på telefon 454 01 632. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.
20.12.2019 Bærum
Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har over 100 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som marint miljø, hydrogeologi, miljøgeologi, miljøkjemi, miljøovervåking, miljø i bygg, miljøoppfølging og miljøstyring. Vi samarbeider tett i et nettverk av høyt kvalifiserte miljøfaglige rådgivere ved mange kontorer. Vi ønsker å styrke oss ytterligere med en ny marinbiolog i Sandvika med interesse for å bidra til at Norconsults prosjekter og anlegg ivaretar det marine miljøet på en god måte. Vi er en maringruppe på 7 medarbeidere i Sandvika i tillegg til 14 medarbeidere fordelt på de ulike regionskontorer. Du vil jobbe i tett samarbeid med vårt faglige landsdekkende fagnettverk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer og videokonferanser om utvalgte temaer. Vi har varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter innen faget. Ønskede kvalifikasjoner: Marinbiolog på masternivå God artskunnskap, litoralt og sublittoralt Mer enn 2 års relevant arbeidserfaring Erfaring fra relevant feltarbeid Erfaring med forurensningsproblematikk i sjø Erfaring og interesse for ulike verktøy innen GIS/AutoCAD Sjøvant, har gjerne båtførerbevis God til å formulere deg muntlig og skriftlig Løsningsorientert Interesse for anlegg- og byggeprosjekter Forretningssans Godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner Førerkort på bil Aktuelle arbeidsoppgaver Dine oppgaver vil være varierte og vil kunne omfatte alle faser av et anlegg-/byggeprosjekt. De vil variere fra kartlegging i tidligfase til rådgivning i teknisk prosjekteringsfase, til overvåkning i sjø. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine og våre ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på arbeidsoppgaver: Miljørådgivning og oppdragsledelse i store og små tverrfaglige oppdrag Kartlegging av marine naturtyper og biologisk mangfold i sjø Effektvurdering av naturinngrep i sjø Konsekvensutredninger (KU) inkl. sårbarhetsanalyser i plansaker Feltarbeid mht. biota, sediment, passive prøvetakere, sjøvann og feltmåleinstrumenter Befaringer og oppfølging på anlegg Risikovurdering av marine sedimenter og biota Miljøovervåkning i sjø og resipientundersøkelser Klassifisering av tilstand iht. Vanndirektivet Søknader for tillatelse til tiltak i sjø Samarbeid og kontakt med eksterne aktører Kundeoppfølging, markedsføring og tilbudsarbeid Hos oss får du: Gode lønns- og ansettelsesbetingelser Eierskap i egen bedrift Fleksibel arbeidstid og sommertid Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Spennende karrieremuligheter innen fag og ledelse Miljøbevisst samfunnsplanlegging Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm. Innsendelse av søknad Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
20.12.2019 Bærum
Norconsult vinner stadig nye oppdrag og har derfor behov for å styrke avdeling Helsebygg Elektro med dyktige BIM-teknikere for modulering og prosjektering. Vi søker etter dyktige BIM-teknikere innen elektroteknikk eller teleteknikk (IKT, alarm og signal). Som BIM tekniker vil sentrale arbeidsoppgaver være utvikling og oppfølging med digitale verktøy særlig innen modellering og fremdriftsplanlegging av prosjekter i kalkulasjons-, prosjekterings- og byggefasen. Vi søker deg som har interesse for digitale prosesser og verktøy, med evnen til å tenke helhetlig. Du ønsker å levere topp kvalitet og er en positiv person blant dine kollegaer. Strukturert, engasjert og involverende er egenskaper som betegner deg som person. Stillingen vil by på gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt kompetansemiljø, med klare visjoner om videre vekst og utvikling. Vi utfører tverrfaglig prosjektering og spesialrådgivning i forbindelse med elektrotekniske installasjoner, IKT og Automasjon for; sykehus, sykehjem, sengebygg, psykiatriske senter, isolater, laboratorier, tekniske støttesystemer som energisentraler og komplekse nødstrømsanlegg. Norconsult har et sterkt teknisk fagmiljø i Sandvika innen sykehus og institusjonsbygg, og avdelingen er involvert i en rekke pågående større sykehusrelaterte oppdrag. Miljøet består av over 50 dyktige personer, med 23 personer i avdelingen. Du vil bli del av et trivelig og spennende miljø. Det er også utstrakt samarbeid på tvers av regioner og kontorer. Norconsult kan tilby konkurransedyktige betingelser og et fleksibelt og sosialt arbeidsmiljø i en solid virksomhet som er eiet av de ansatte. Dine arbeidsoppgaver vil være: Modellering og beregning, og bruk av åpen BIM Beregninger og utredninger Møter, befaringer og oppfølging på byggeplass Tverrfaglig koordinering i prosjekteringsmøter For oss er det viktig at du har: Fagskole  (automatisering, elkraftteknikk, teleteknikk etc.) BIM-tekniker installasjon Fagbrev, for eks. gr. L Beherske norsk skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Kontoret er plassert fire minutter fra Sandvika tog- og buss-stasjon, med eksempelvis kun 17 minutters togtur fra Oslo S. eller Drammen st. Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
01.01.2020 Bærum

Bli kjent med Norconsult

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommerjobber Internship

Hvert år tar Norconsult i mot 50-60 studenter på sommerjobb, både ved vårt hovedkontor i Sandvika og ved flere andre av våre kontorer i Norge. Som sommerstudent i Norconsult vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studenter til sommerjobb hos oss.
Antall interns
50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)
Sted
Bærum
Les mer

Rekrutteringskalender

 • DES 10
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 13
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

Filmer

Norconsult - Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene
The Way We Live - Om å jobbe i Norconsult
Norconsult søker nye medarbeidere i Lillehammer
Norconsult AS bruker BIM (building information modeling) som verktøy innen alle markedsområder. Vi jobber etter en såkalt VDC (virtual design and construction) tilnærming, der BIM modellen står i sentrum for prosjektering, koordinering og danner basis for utførelse av arbeidene på anlegget. I denne sammenheng har vi også tatt i bruk Vitual Reality (VR) teknologien, som muliggjør at aktørene nå kan "ta seg en virtuell tur" inn i modellen lenge før bygget står ferdig. Vi bruker VR både til å kommunisere med sluttbrukerne av anlegget og som verktøy for samkjøring under prosjektering og bygging.
Hva gjør egentlig en geotekniker og hvordan kan man bli geotekniker? Denne filmen er laget med støtte fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), en bransjeorganisasjon for geoteknikk i Norge. Norconsult støtter denne NGF både økonomisk og gjennom å ha medarbeidere i flere roller i styret og undergrupper.
Visualisering av hvordan Norconsult bruker spillteknologi i arbeidet med Kristiansand Havn. (Av Norconsult og Baezeni)

Fakta om Norconsult

Adresse

Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika