Norconsult

(Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Med nyskapende og målrettede råd skal vi bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer her

Les mer om Norconsult
Fakta
Hovedkontor
Sandvika (Bærum)
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:20.04.2018
Arbeidssted :Bærum
Video
Se flere videoer fra Norconsult

Bli kjent med Norconsult

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:30.04.2018
Arbeidssted :Bærum

Ledige stillinger hos Norconsult

Avdeling Bygg & Eiendom ved Norconsult AS sitt Bergenskontor søker nye kollega. Avdelingen er delt inn i 5 faggrupper; Konstruksjonsteknikk, Industri og havn, Elektro, VVS og Prosjektadministrasjon. Avdelingen har et sterkt og bredt fagmiljø med 45 sivilingeniører og ingeniører med en god blanding av erfarne og yngre kollegaer. Faggruppen Industri og havn har spesialisert seg innenfor flere markedsområder: havner, olje og gass , industri og baser, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Vi har stor oppdragspågang og vi søker nå etter en senior som kan være med å utvikle og gjennomføre alt fra små og enkle til store og komplekse oppdrag fra både privat og offentlig sektor. Norconsult har etablerte rutiner og god erfaring med opplæring og inkludering av nyansatte gjennom blant annet dedikerte faddere og egne samlinger for nyansatte. På kontoret i Bergen er det ca 160 ansatte og vi har ett solid fagmiljø innenfor de fleste markedsområder. Vi samarbeider tett med øvrige fagmiljøer lokalisert i Bergen, region vest og landet for øvrig. Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Bergen sentrum med nærhet til gode offentlige transportmidler og øvrige sentrumstilbud. Vi har også firmabiler for benyttelse i tjeneste. Mulige arbeidsoppgaver tilpasset kvalifikasjoner Oppdragsleder og fagansvarlig for RIB Prosjektering av konstruksjoner i marint miljø Utarbeidelse av spesifikasjoner og forespørselsdokumenter Oppfølging på byggeplass Bidra innen markedsføring og salg
31.03.2018 Bergen
Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Norconsult har et solid fotfeste både nasjonalt og internasjonalt gjennom 53 kontorer i Norge og 40 i utlandet. Tekniske systemer er et av landets sterkeste tverrfaglige fagmiljø med over 400 medarbeidere bredt rettet mot alle markedsområder. Som en del av vårt rekrutteringsarbeid tilbyr vi praksisplasser/sommerjobb sommeren 2018. Du vil kunne delta i flere oppgaver, enten innen elektro og automatisering eller VVS samt prosess, avhengig av din fagbakgrunn. Du vil få bistand fra de andre i gruppa og på kontoret. Sommerjobben går over en periode på minimum 6 uker, men tidsrommet er fleksibelt mellom juni og september sommeren 2018.
31.03.2018 Bærum
Til Energidivisjonen i Sandvika ved avdelingen for Dam og Vassdrag søker vi sivilingeniører/MSc. innen hydrologi og vassdragshydraulikk. Energidivisjonen i Sandvika utgjør landets sterkeste tverrfaglige fagmiljø med ca. 160 medarbeidere bredt rettet mot energisektoren. Faggruppen Hydrologi/Hydraulikk er et av landets største miljø innen fagområdet og utfører i hovedsak oppdrag i forbindelse med planlegging og prosjektering av nybygging og rehabilitering av dammer og vannkraftverk i Norge og i utlandet, samt farevurderinger knyttet utbygginger nært vassdrag. Gruppen er også mye involvert i tverrfaglige oppdrag med øvrige faggrupper i Norconsult. Vi har et sterkt faglig og utviklende miljø og ønsker flere med på vårt team. Tenker du på videre utvikling og spesialisering innen hydrologi og hydraulikk er du den rette for oss. Arbeidsoppgaver Flomberegninger/vannbalansestudier Vannlinjeberegninger/flomsonekartlegging/dambruddsbølgeberegninger Kapasitetsvurdering og design av hydrauliske strukturer som kulverter, kanaler, flomløp etc. CFD-beregninger Vurdering av erosjon- og sedimenteringsproblematikk Produksjonsberegninger
02.04.2018 Bærum
Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 3 200 medarbeidere arbeider om lag 2 450 i Norge. Norconsult har 92 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Selskapet er eid av egne medarbeidere. Fagmiljøet geoteknikk i Norconsult består for tiden av 27 sivilingeniører ved vårt hovedkontor i Sandvika, samt omtrent like mange ved flere av våre kontorer rundt omkring i Norge. I tillegg har vi 18 geoteknikere i Sverige og egne feltavdelinger med borerigger og laboratorium i Molde og Gøteborg. Fordelingen mellom seniorer og yngre geoteknikere på avdelingen i Sandvika er svært god, med henholdsvis 14 seniorer og 13 yngre geoteknikere. Avdelingen har sin hovedvirksomhet rettet mot bygg- og anleggssektoren der vi tar oss av alle typer geotekniske problemstillinger, hovedsakelig i større tverrfaglige prosjekter innen vei, jernbane, flyplass, kontor- og næringsbygg, industriutbygging, havner og kommunaltekniske anlegg. Vi søker nå etter sivilingeniører (MSc.) med mer enn 5 års erfaring til vårt kontor i Sandvika. Kontorplass ved andre geografiske lokasjoner kan være aktuelt i perioder. Søkere med mindre erfaring vil også bli vurdert. Som erfaren geotekniker i Norconsult, vil du få muligheten til å være fagansvarlig, oppdragsleder og være med i team som prosjekterer og løser de utfordringer vi til enhver tid har påtatt oss. Du blir med i et slagkraftig, tverrfaglig rådgivermiljø med høy kompetanse og utfordrende og spennende oppgaver.
08.04.2018 Bærum
Norconsult AS er med sine ca. 3350 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet. I Molde er vi ca. 65 medarbeidere som utfører tjenester innen Tekniske systemer, VA, Byggeteknikk, Geoteknikk, Grunnundersøkelser, og Kraftoverføring. Vi har et svært godt arbeidsmiljø og samarbeider daglig med øvrige lokalkontorer i selskapet om ressursbruk, oppdragsgjennomføring og faglig kunnskap. Vi søker nå etter Sivilingeniører/ingeniører innen byggeteknikk, med særlig interesse for geoteknikk. Stillingen vil omfatte et opplæringsprogram for på sikt å kunne jobbe selvstendig med geoteknikk-oppgaver. Norconsult Molde har egen avdeling for grunnundersøkelser, et topp moderne geoteknisk laboratorium og noen av landets mest kompetente geoteknikere og står med det meget sterkt for å kunne gi god opplæring innen et fagfelt med gode markedsutsikter. Arbeidsoppgaver Tolkning av geotekniske data fra grunnboring og laboratorium Utarbeidelse av geotekniske rapporter Analyser for beregning av grunnens bæreevne Analyser for stabilitet av skråninger, støttemurer etc. Deltakelse i en-faglige og tverrfaglige team Kontakt med kunder og samarbeidspartnere
08.04.2018 Molde
Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fire verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av konsernets 3 200 medarbeidere arbeider 2 450 i Norge. Norconsult har kontorer på 92 lokasjoner i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Konsernet er eid av egne medarbeidere. Norconsult tilbyr brannrådgivertjenester over hele landet. Totalt arbeider ca. 60 medarbeidere innen dette fagfeltet. Hovedtyngden av fagmiljøet ligger i Sandvika, men vi har også betydelige miljøer andre steder i landet, blant annet i Trondheim. Norconsults kontor i Trondheim har 200 medarbeidere. Av disse jobber 4 ingeniører med brannrådgivning, og vi ønsker å styrke denne gruppen med en eller flere brannrådgivere. Hvis du er den rette personen kan vi tilby spennende, interessante og utviklende oppgaver i et fagfelt som er i stadig utvikling. Felles for de fleste av våre oppgaver er tverrfagligheten i oppdragene, som krever at våre medarbeidere arbeider i team med andre fagområder for å komme fram til gode helhetsløsninger. Arbeidsoppgaver Du vil delta i prosjekteringsgrupper med hovedansvar for brannteknisk prosjektering. Du vil bidra med å forme prosjekter, analysere brannrisiko, dokumentere løsninger og utarbeide brannkonsept. Det gjennomføres også tilstandsvurderinger, uavhengig kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse.
15.04.2018 Trondheim
Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgivermiljø og en attraktiv aktør innenfor markedsområdet VVS Sykehus og Helsebygg. Vi søker deg som er ung med bakgrunn innen VVS og kan bidra med å utvikle avdelingen vår videre ved hovedkontoret i Sandvika. For Norconsult er det viktig at du har et engasjement for faget, og ønsker å utvikle deg videre innenfor VVS-teknikk, sykehus prosjektering og bruk av tekniske verktøy i din arbeidshverdag. Avdeling Sykehus og Renrom jobber innenfor markedet sykehus, legemiddelindustri, apotek og laboratorier. Dette fører til at arbeidsoppgavene er veldig varierte, utfordrende og lærerike. Du vil også få muligheten til å bistå andre divisjoner og kontorer i Norge. Som ung i Norconsult får du muligheten til å jobbe i store tverrfaglige prosjekter, samt mindre mer spissede oppdrag. Yngre medarbeidere i Norconsult har stor innflytelse på arbeidshverdagen gjennom innovasjon og nytenkning. De yngre får tidlig ansvar og viktige roller i oppdrag. Det kreves derfor gode evner til samhandling, beslutninger og en bred forståelse for byggeprosjektene. Arbeidsoppgaver: 3D modellering av VVS anlegg Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag Møter, befaringer og oppfølging på byggeplass Tverrfaglig koordinering i oppdragssammenheng
20.04.2018 Bærum
Norconsult har det største rådgivermiljøet innenfor Samferdsel i Norge. Vårt kontor i Sandvika har behov for BIM-kompetanse innen byggeteknisk prosjektering av tunneler og fjellanlegg. Norconsult har et sterkt og bredt fagmiljø innen 3D og BIM for byggeteknikk og vi har hele tiden mange spennende prosjekter. Tunneler og Fjellanleggsseksjonen består av 30 personer og er en del av Bygg-og anleggsdivisjonen i Sandvika. Seksjonen arbeider i hovedsak med tverrfaglig prosjektering av betongkonstruksjoner og infrastrukturen i tunneler og fjellanlegg med tilhørende dagsoner. Vi prosjekterer i stor grad tegningsløst i våre oppdrag i 3D og BIM. Vi jobber i dag bla. med flere meget store prosjekter slik som Ryfast, Rogfast, Ulriken, Ringeriksbanen og IC-Drammen med Drammen stasjon. Våre InterCity jernbaneoppdrag gir store muligheter for nytenkning og innovasjon. Stikkord som tegningsløs overlevering, VR, RPA, 4D, 5D, og IFC for samferdsel er bare noen av tingene vi jobber med. Fremover skal vi utforske mulighetene ved parametrisk modellering, AI og machine learning. Det er økende fokus på BIM fra våre kunder og internt i organisasjonen. I praksis vil det si at BIM er et av våre suksesskriterier for å lykkes i både store og små oppdrag. Vi har et høyt ambisjonsnivå og satser tungt på utvikling av BIM. Som en viktig del av vår utvikling trenger vi nå personer med stor interesse for eller god kompetanse innenfor programmering og parametrisk design (Dynamo). Vi ønsker å styrke vårt fagmiljø innen BIM og programmering og søker etter flere motiverte og dyktige engasjerte medarbeidere. Sammen skal vi bidra til bransjens utvikling! Vil du være en del av laget? Vi søker etter både BIM-teknikere og ingeniører med relevant BIM-erfaring. Du vil bli ansatt i divisjon Bygg og anlegg og avdeling Tunneler og fjellanlegg, ved vårt hovedkontor i Sandvika. BIM- teknikker: Arbeidsoppgaver: Være meget sentral ved BIM i små og store oppdrag Fagområder innenfor bygg og anlegg og tverrfaglig modellering Oppfølging mot byggeplasser ved modeller og stikningsdata i 3D Ta ansvar for samordnings- og visualiseringsmodeller Bidra til utvikling av fagmiljøet innen BIM i Norconsult Koordinere modeller og ha tett kontakt med de prosjekterende Tverrfaglig koordinering inkludert kollisjonskontroll Utarbeide rutiner og manualer for BIM Ønskede kvalifikasjoner: BIM-tekniker fra fagskole fortrinnsvis med fagbrev innen bygg og anlegg Ingeniør eller sivilingeniør med spesiell interesse for BIM og programmering God kompetanse med prosjekteringsverktøy og visualiseringsprogrammer Teknologisk interessert rettet mot programmering og BIM Gode samarbeidsevner Kurs og opplæring vil bli gitt med egen fadder. Gode evner og interesser for fagområdet Kreativ og løsningsorientert Vi tilbyr: Gode lønns- og ansettelsesbetingelser Sterkt og bredt fagmiljø. Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende prosjekter sammen med dyktige kollegaer Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Fokus på kompetanse- og personalutvikling Spennende karrieremuligheter innen fag og ledelse Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm. Innsendelse av søknad Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Tiltredelse etter avtale. Spørsmål om stillingen kan rettes til kontaktpersonene.
20.04.2018 Bærum

Sommerjobber Internship

Hvert år tar Norconsult i mot 50-60 studenter på sommerjobb, både ved vårt hovedkontor i Sandvika og ved flere andre av våre kontorer i Norge. Som sommerstudent i Norconsult vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studenter til sommerjobb hos oss.
Antall interns
50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)
Sted
Bærum
Les mer

Rekrutteringskalender

  • MAR 31
    2018
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Filmer

Norconsult - Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene
The Way We Live - Om å jobbe i Norconsult
Norconsult søker ledere!
Norconsult AS bruker BIM (building information modeling) som verktøy innen alle markedsområder. Vi jobber etter en såkalt VDC (virtual design and construction) tilnærming, der BIM modellen står i sentrum for prosjektering, koordinering og danner basis for utførelse av arbeidene på anlegget. I denne sammenheng har vi også tatt i bruk Vitual Reality (VR) teknologien, som muliggjør at aktørene nå kan "ta seg en virtuell tur" inn i modellen lenge før bygget står ferdig. Vi bruker VR både til å kommunisere med sluttbrukerne av anlegget og som verktøy for samkjøring under prosjektering og bygging.

Fakta om Norconsult

Adresse

Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika