Norconsult

(Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Med nyskapende og målrettede råd skal vi bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer her

Les mer om Norconsult
,,
Vi er stadig på utkikk etter nye talenter og høyt kompetente fagpersoner

Jobbmuligheter i Norconsult

Vi er stadig på utkikk etter nye talenter og høyt kompetente fagpersoner som ønsker å bidra med sin kunnskap i spennende og utfordrende prosjekter i Norge og internasjonalt.

Norconsults viktigste ressurs er våre medarbeidere. Vi lever av å bidra med kompetanse og tankekraft i mer enn 10 000 oppdrag hvert år, og rekruttering av dyktige og motiverte medarbeidere er derfor noe av det viktigste vi gjør.

Les mer her

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Vi er kontinuerlig på jakt etter de best kvalifiserte studentene, og tilbyr flere muligheter for deg som enten er underveis i utdanningen eller som nettopp har avsluttet studiene.

Vi søker primært deg som er faglig dyktig og som har gode resultater fra studiene. I tillegg vektlegger vi gode kommunikasjonsferdigheter og kreativitet. Du bør også være initiativrik, allsidig og ha gode samarbeidsevner.

Les mer her

Les mer om jobbmuligheter i Norconsult

Ledige stillinger hos Norconsult

 • Norconsult skal være det mest foretrukne rådgivende miljøet innen spesialrom, idriftsettelse og installasjoner tilknyttet sykehus og helsebygg. Fagmiljøet i Sandvika er i sterk vekst og søker nå erfarne sivilingeniører /ingeniører innen fagområde elkraft, ikt og automatisering med relevant erfaring - fortrinnsvis innen laboratorier, sykehjem, sykehus og helsebygg. Klar for nye utfordringer? Vi søker en erfaren person med evne til å drive hele prosjektet/flere prosjekter, være primusmotor og første kontakt mot kundene og fagansvar mot disiplin. Kan se muligheter og ønske om å skape verdier og lønnsomhet for oppdragsgiver og Norconsult. Vi ønsker at du har erfaring fra prosjektstyring, prosjektoppfølging internt og ut mot kunder, rådgiving og erfaring med større utbyggingsprosjekter. Stillingen vil være utviklende og utfordrende for den rette person. Vi utfører tverrfaglig prosjektering og spesialrådgivning i forbindelse med tele- og elektrotekniske installasjoner for; sykehus, sykehjem, sengebygg, psykiatriske senter, isolater, laboratorier, tekniske støttesystemer som energisentraler og komplekse nødstrømsanlegg. Våre oppgaver er primært knyttet til tekniske anlegg, men krever i større grad engasjement og noe kjennskap til virksomheten, produksjonen og noe spesialanlegg. Vi jobber tett med kunden, og troverdighet og kompetanse er sentrale momenter. Det tverrfaglige fagmiljøet i Sandvika består av over 40 personer, og du vil bli del av et trivelig og spennende miljø. Det er i dag utstrakt samarbeid på tvers av kontorene, og Sandvika betjener prosjekter over hele Norge. Norconsult kan tilby konkurransedyktige betingelser og et fleksibelt og sosialt arbeidsmiljø i en solid virksomhet som er eiet av de ansatte. Faglig og utviklende arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø. Ønskede kvalifikasjoner Universitets- eller høyskoleutdannelse innen tekniske fag (automatisering, elkraftteknikk, teleteknikk etc.) Minst 8 års erfaring fra prosjektarbeid, prosjektering, oppdragsledelse og prosjektstyring, som entreprenør, rådgiver, byggeleder eller prosjektleder innenfor teknikkfagene.  Løsningsorientert og engasjert Interesse for relasjonsbygging og kundekontakt Beherske engelsk og norsk skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner med alle aktører i et byggeprosjekt  
  31.01.2017 Bærum
 • Norconsult AS er med sine 3000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet. Norconsult skal være en av de mest foretrukne aktørene innen markedsområde Sykehus og Helsebygg. Vi vinner stadig nye oppdrag og har derfor behov for å styrke avdeling Helsebygg Elektro. Vi søker etter dyktige nyutdannede sivilingeniører/ingeniører innen elkraft-teknikk/ teleteknikk (IKT, alarm og signal) som kan være med på å realisere våre mål innen ovennevnte markedsområde. Studenter som er ferdig utdannet til sommeren 2017 kan også søke. Vi søker de faglig beste kandidatene med evne til å samarbeide og skape gode relasjoner med fokus på å jobbe i team og ha beslutningsevne. Stillingen vil by på store muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt kompetansemiljø, med klare visjoner om videre vekst og utvikling. Norconsults Divisjon Tekniske systemer i Sandvika omfatter totalt ti avdelinger innen fagene elkraft, automatisering, energi og VVS prosess, og består i dag av rundt 175 sivilingeniører og ingeniører – med tre avdelinger relatert til faget elkraft og elektroteknikk. Arbeidssted vil være hovedkontoret i Sandvika, med prosjekter over hele Norge. Du vil i hovedsak arbeide med prosjektering av elkraft- og teletekniske anlegg med hovedfokus på prosjekter innen egen avdeling, men også bistand mot andre avdelinger og kontorer. Som ung i Norconsult får du mulighet til å jobbe med alt fra store, tverrfaglige prosjekter, til mindre mer spissede faglige oppdrag. Fordi yngre medarbeidere representerer fremtiden til Norconsult, er det viktig for oss at de tidlig jobber tett med våre mer senior medarbeidere, og får ansvar for egne oppgaver. Norconsult har også etablert mange nettverk og møtearenaer for våre yngre medarbeidere. Norconsult kan tilby konkurransedyktige betingelser og et fleksibelt og sosialt arbeidsmiljø i en solid virksomhet som er eiet av de ansatte. Arbeidsoppgaver modellering og beregning med moderne 3D programvare og bruk av åpen BIM elektrotekniske beregninger og utredninger utarbeidelse av tilbudsgrunnlag møter, befaringer og oppfølging på byggeplass tverrfaglig koordinering i prosjekteringsmøter Ønske universitets- eller høyskoleutdannelse kan vise til gode karakterer ha praktisk erfaring eller forståelse ser muligheter og har evne til ta når det er behov skriftlig og muntlig flytende i norsk kreativ og løsningsorientert faglig ambisiøs med analytiske evner Vi tilbyr Gode lønns- og ansettelsesbetingelser Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende prosjekter sammen med dyktige medarbeidere Tverrfaglig miljø hvor en samarbeider med arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører/sivilingeniører Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Fokusering på kompetanse- og personalutvikling Yngres råd og fadderordning for nyutdannede Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm Kontoret er plassert fire minutter fra Sandvika tog- og buss-stasjon, med eksempelvis kun 17 minutters togtur fra Oslo S. eller Drammen St.  
  31.01.2017 Bærum
 • Norconsult har Norges største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk. VA-seksjonen i Tromsø har 8 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er den del av et sterkt fagmiljø innen VA-teknikk/vannbransjen i Norconsult med om lag 160 ansatte i Norge og 50 i Sverige og Danmark.  Det er et stort behov for oppgradering av VA-anlegg i årene som kommer som en følge av utfordringer innen klima og miljø. Det er et økende fokus på FoU-prosjekter, behandlingsanlegg, overordnet planlegging og bærekraftige overvannsløsninger. Norconsult i Tromsø utfører flerfaglige ingeniørtjenester innenfor både arkitektur, bygge og brannteknikk, elektro, VVS, VA, miljø, energi og prosjektadministrasjon. Tromsø-kontoret har nå 34 medarbeidere og har en god blanding av både yngre fagpersoner og personer med lang og bred erfaring. Vi tilbyr også spisskompetanse innenfor flere sentrale fagfelt. Vi holder til i moderne lokaler i Tromsø sentrum. Våre arbeidsoppgaver er ulike utredninger og forprosjekt, hovedplaner, detaljprosjektering av prosessanlegg, infrastruktur for VA og næringsliv, samt byggeledelse og teknisk oppfølging. VA-seksjonen samarbeider med øvrige fagseksjoner i Norconsult og jobber ofte i tverrfaglige team med oppdrag innen samferdsel, industri, plan og bygg for å komme fram til gode helhetsløsninger. Noen av våre satsningsområder er behandlingsanlegg for vann og avløp, målinger og modellering på VA-nettet, samt bærekraftige overvannsløsninger. Vi ønsker oss en flink og engasjert medarbeider til vårt kontor i Tromsø - nyutdannet eller med relevant erfaring.   Vi kan love interessante og utviklende roller i en region med store utfordringer innen vann- og avløpsrealterte utbyggingsprosjekter, et svært godt arbeidsmiljø og gode betingelser. Arbeidsoppgaver Målinger i felt og modellering Planlegging av VA-behandlingsanlegg Planlegging av ledningsanlegg for VA og øvrig infrastruktur Planlegging innen overvann og vannmiljø Bistående oppfølging på byggeplass Ønskede kvalifikasjoner Sivilingeniør – nyutdannet eller med relevant erfaring. Erfaring i bruk av tradisjonelle prosjekteringsverktøy, som det også vil bli gitt god opplæring innenfor Gode evner og interesser for fagområdet Sosial legning med interesse for teamarbeid Kreativ og løsningsfokusert Vi tilbyr Spennende prosjekter i et tverrfaglig miljø Miljøbevisst samfunnsplanlegging Store faglige utfordringer med mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere Gode lønns- og ansettelsesbetingelser Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Yngres råd, fadderordning og kompetanseutvikling Studieturer, ulike sosiale arrangementer, bedriftshytter mm.  
  27.01.2017 Tromsø
 • Bygg- og anleggsdivisjonen i Sandvika har behov for flere sivilingeniører og ingeniører innen våre fagområder. Som en del av vårt rekrutteringsarbeid tilbyr vi praksisplasser sommeren 2017. Vi er et bredt tverrfaglig sammensatt miljø med ca. 220 sivilingeniører og ingeniører. Vi arbeider innenfor fagområdene anleggsteknikk, tunneler, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, ingeniørgeologi. Vi tilbyr En sommerjobb/praksisplass hvor du vil få delta aktivt i prosjektarbeid innen prosjektering av store vei- og baneprosjekter hvor tunnelkonstruksjoner, anleggsteknikk og tunneler generelt er sentrale fag. Vårt tverrfaglige miljø vil være en meget spennende læringsarena innen rådgivende ingeniørvirksomhet. Ønskede kvalifikasjoner Gode evner og interesse innen anleggsteknikk og tunnelkonstruksjoner, og med gode karakterer innen sentrale fag Sosial og omgjengelig og som liker å arbeide i team Noe erfaring med verktøy for anleggsteknikk, fremdriftsplaner, konstruksjoner og DAK/BIM Innsendelse av søknad Vi vil primært vurdere kandidater som har gjennomført 4. årskull i masterstudiet samt kandidater som har fullført ingeniørhøgskole og planlegger å gå videre med masterstudier. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.
  31.01.2017 Bærum
 • Norconsult er den største rådgiveren i Norge innenfor Samferdsel, og dekker alle fagområdene som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av komplette samferdselsanlegg, fra idé til realisering. Store utfordringer står foran oss med prosjektering og bygging av moderne infrastruktur i Norge. Vi har en økende oppdragsmengde innen spesielt store og komplekse vegprosjekter inkl totalentrepriser. Vi ønsker derfor å styrke oss ytterligere, og søker flere dyktige sivilingeniører og ingeniører med erfaring fra prosjektering av veganlegg. Du vil bli ansatt i divisjon Plan og Samferdsel ved vårt hovedkontor i Sandvika. Arbeidsoppgaver Oppdragsledelse Fag- og disiplinansvar i oppdrag Prosjektering av veganlegg   Varierte arbeidsoppgaver innenfor i hovedsak detalj- og byggeplanstadiet Utarbeide anbudsdokumenter, faseplaner og kostnadsoverslag Ønskede kvalifikasjoner Sivilingeniør / ingeniør med minimum 7 års relevant erfaring Erfaring med oppdragsledelse Anleggserfaring Erfaring i bruk av tradisjonelle prosjekteringsverktøy Gode evner og interesser for fagområdet Sosial legning med interesse for teamarbeid Kreativ og løsningsfokusert Vi tilbyr Gode lønns- og ansettelsesbetingelser Sterke og brede fagmiljøer. Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende prosjekter sammen med dyktige medarbeidere Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Spennende karrieremuligheter innen fag og ledelse Miljøbevisst samfunnsplanlegging Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.  
  23.01.2017 Bærum
 • Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø med over 50 engasjerte medarbeidere. Norconsult Informasjonssystemer er en av Norges ledende leverandører av Geografiske informasjonssystemer. Vår GIS-løsning ISY WinMap er et av de mest benyttede GIS-systemer i Norge og benyttes blant annet hos over 150 norske kommuner. ISY WinMap inneholder løsninger for alle kategorier brukere, fra den mest avanserte GIS-bruker til publikumsløsninger på Internett. Vi tilbyr En sommerjobb/praksisplass med aktiv deltakelse i prosjektarbeid. Vårt faglige miljø vil være en meget spennende læringsarena. Ønskede kvalifikasjoner Sivilingeniør- eller ingeniørstudent, med interesse for GIS/Geomatikk Interesse for faget og arbeidslyst God bidragsyter til et godt arbeidsmiljø  
  15.02.2017 Trondheim
 • Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø med over 30 engasjerte medarbeidere. Norconsult Informasjonssystemer er en av Norges ledende leverandører av prosjektstyringssystemer. Vår løsning ISY ByggOffice er vår komplette løsning innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging for byggebransjen. Løsningen er i dag et sentralt verktøy hos flere hundre entreprenører, boligprodusenter og byggmestere i Norge. Vi tilbyr En sommerjobb/praksisplass med aktiv deltakelse i prosjektarbeid. Vårt faglige miljø vil være en meget spennende læringsarena. Ønskede kvalifikasjoner            Sivilingeniør- eller ingeniørstudent, med interesse for systemutvikling for byggebransjen            Systemutvikling av Windows og WEB baserte applikasjoner på .NET-plattformen            Automatisert testing            God bidragsyter til et godt arbeidsmiljø  
  15.02.2017 Trondheim
 • Avdeling for Industri- og Samferdsel Elektro består i dag av 50 rådgivende ingeniører og er organisert under divisjon Tekniske Systemer. Grunnet stadig økende oppdragsmengde og stor etterspørsel etter vår kompetanse, søker vi flere initiativrike og fremtidsrettede kollegaer som ønsker å bidra i faglige utfordrende oppgaver innen kontaktledning for jernbane og sporvei. Du vil hos oss få muligheten til faglig utfordrende oppgaver innen bl.a.: Kontaktledningsanlegg Jordingsanlegg, Kraftforsyningssystemer Styrings- overvåkings- og kommunikasjonsanlegg Utendørs kabelføringsanlegg Oppdragsledelse, faglig ledelse, planlegging, prosjektering Oppdragene våre varierer fra mindre en-faglige til store tverrfaglige hvor flere rådgivere samarbeider, noe som gir store muligheter for å utvikle seg både personlig og faglig. Eksempler på oppdrag vi arbeider med: Ringeriksbanen og E16 InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Tønsberg - Larvik Ulriken Tunnel (Arna –      Fløen) Dobbeltspor Gulskogen –      Hokksund Forprosjekt Vossebanen og      E16 Arna - Stanghelle Ekebergbanen Ønskede kvalifikasjoner: Høyskole-/universitetsutdannet med ambisjoner og kreativ legning Fortrinnsvis minst 5 års relevant erfaring Erfaring fra /interesse for prosjektering og oppdragsledelse Evne og vilje til å arbeide i team i et tverrfaglig miljø Flink til å formulere seg på norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig God på relasjonsbygging og kundekontakt God generell IKT-kompetanse Vi tilbyr: Gode lønns- og ansettelsesbetingelser Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende tverrfaglige prosjekter sammen med dyktige medarbeidere Medeierskap Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Fokus på kompetanse- og personalutvikling Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm  
  31.01.2017 Bærum

Sommerjobber Internship

Hvert år tar Norconsult i mot 50-60 studenter på sommerjobb, både ved vårt hovedkontor i Sandvika og ved flere andre av våre kontorer i Norge. Som sommerstudent i Norconsult vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studenter til sommerjobb hos oss.
Antall interns
50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)
Sted
Bærum
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JAN 23
  2017
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 27
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Fakta om Norconsult

Adresse

Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika