<  
>  

Norconsult

Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Olje / Gass / Energi / Kraft

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer
Fakta om Norconsult
Hovedkontor
Sandvika (Bærum)
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1929
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Norconsult

Vi søker etter en til to studenter/deltidsansatte som kan gjennomføre vannprøvetakning i elver og innsjøer i vannområder på Østlandet fra våren og ut 2020. Videreføring kan være aktuelt etter oppdragstilgang. Arbeidsoppgaver Arbeidet består i å samle inn vannprøver i henhold til et fastsatt prøvetakingsprogram, for så å levere prøvene til laboratoriet i Oslo-området. Hoveddelen av jobben kan normalt gjøres i løpet av en lang dag, eller to kortere. Arbeidet må i hovedsak utføres fra (søndag) mandag til onsdag pga innleveringstider til laboratoriet. Arbeidsomfanget er i utgangspunktet 2-3 dager i måneden. Du må ha tilgang til bil for å utføre jobben. Opplæring vil bli gitt. Flere detaljer om oppgavene gis på forespørsel. For oss er det viktig at du: Har god evne til selvstendig arbeid Er pliktoppfyllende og nøyaktig Kan utføre feltarbeid ute i naturen til alle årstider Har førerkort klasse B Gjerne har en miljøfaglig bakgrunn De som får jobb vil bli deltidsansatt hos Norconsult med de rettigheter og plikter som gjelder. Timelønn etter avtale. Reise dekkes etter statens regulativ (km og kostgodtgjørelse). Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 200 medarbeidere som er stasjonert på 135 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
20.02.2020 Bærum
Hvordan ønsker du å bli tatt i mot når du ankommer din første arbeidsplass etter endt studie? Hvordan ønsker du at det første året i ny jobb skal være? Hvordan skal du få en rask og trygg utvikling som nyutdannet ingeniør?   Høsten 2019 ble ECT AS en del av Norconsult.  ECT har gjennom mange år utviklet ECT-skolen med bakgrunn i disse spørsmålene. Norconsult er stolte av å ta over eierskapet til dette og bidra til å utvikle dette konseptet videre. Siden 2005 er det blitt kontinuerlig arbeidet med å utvikle og forbedre hvordan du som nyutdannet elektroingeniør skal få en best mulig start i arbeidslivet. Vi har tro på at tett oppfølging, «learning by doing», sosialt felleskap med andre nyutdannede og systematisk kompetanseutvikling med erfarne medarbeidere er nøkkelen for at du som nyutdannet skal trives hos oss.  Elektromiljøet i Norconsult jobber med å utvikle det elektriske norske samfunnet ved å planlegge smarte løsninger for bygg, industri, energi, jernbane, t-bane, vei, helsebygg, industri, terminalbygg og lysdesign. Med oppkjøpet av ECT vil Norconsult ha Norges desidert største fagmiljø innen rådgivning og prosjektering av elektrotekniske anlegg. For å at vi skal kunne fortsette å utvikle oss har vi behov for flere unge, engasjerte og initiativrike ingeniører som kan utfordre etablerte sannheter. Vi ser etter deg som ønsker å dele av din kunnskap og  utvikle faget videre. Du vil få store muligheter til faglig og personlig utvikling i Norges største ansatteide rådgiverselskap.  Oppstart for ECT skolen 2020/2021 vil være medio august 2020. For opplæringsopplegg "ECT skolen" er arbeidssted Drammen eller Sandvika det første arbeidsåret, deretter kan en søke om forflytning til en av våre andre lokasjoner. Arbeidsoppgaver Planlegging og prosjektering av elektrotekniske anlegg innen samferdsel (vei, jernbane, sporvei, flyplass), bygg og eiendom, industri og prosess.  Kvalifikasjoner MSc, BSc innen elkraft/energi og miljø/automasjon/e.l. Fagbrev er en fordel, men ikke et krav. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 0-2 års erfaring Et ønske om å bidra til faglig og personlig utvikling både hos deg selv og de rundt deg Engasjement! Personlige egenskaper Genuint interessert i faget Nysgjerrig, hjelpsom og initiativrik Vi tilbyr Et godt og gjennomarbeidet opplæringsopplegg for nyutdannede Gode lønns og ansettelsesbetingelser Varierte arbeidsoppgaver Bonusordning og overtidsbetaling Tverrfaglig miljø hvor en samarbeider med arkitekter, landskapsarkitekter og fagfolk innen en rekke andre fag Godt arbeidsmiljø og trivelige lokaler i Drammen eller Sandvika Gode karrieremuligheter Gode forsikrings- og pensjonsordninger Kunnskapsrike kolleger i et elektrofaglig, sosialt og hjelpsomt miljø Mulighet for medeierskap i eget selskap Søknad uten vedlagt karakterutskrift vurderes ikke.  Søknader vurderes fortløpende.  
23.02.2020 Drammen
Kvart år tek Norconsult imot rundt 100 studentar på sommarjobb, både ved  hovedkontoret i Sandvika og ved fleire andre av lokalkontora rundt om i Norge. Som sommarstudent i Norconsult vil du få jobbe med spennande oppgåver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kundar, der målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studentar til sommarjobb hjå oss. Norconsult i Sogn og Fjordane er eit kontor i vekst og har arbeidsstader i Førde, Sogndal, Sandane og Årdal. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikkplanlegging, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, industri/maskin/prosess, byggje- og anleggsteknikk og prosjektadministrasjon. Vi har i dag over 60 medarbeidarar i Sogn og Fjordane, og hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og stort nettverk i bransjen. Vi søkjer etter unge, kreative og engasjerte sommarstudentar med fagleg engasjement og arbeidsglede. Aktuelle fagområde kan vere konstruksjonsteknikk, geoteknikk, vatn- og avløp og vegplanlegging. Arbeidsstad: Førde eller Sogndal. Oppgje i søknaden kva arbeidsstad du søker på. Arbeidsoppgåvene dine vil vere: Generell bistand til planlegging og prosjektering i pågåande oppdrag innan ditt fag Utarbeiding av notat og rapportar Utarbeiding av digitale teikningar og modellar Delta på møte og synfaringar For oss er det viktig at du: Fortrinnsvis er masterstudent ferdig med 4. året, med relevante fagvalg Har kompetanse innan bruk av relevante digitale prosjekteringsverktøy for ditt fag (Revit, Civil 3D, Focus, Novapoint etc.) Er engasjert og nysgjerrig, tek iniativ Er strukturert og pliktoppfyllande Bidreg til eit godt sosialt og fagleg miljø Har gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg Som sommerstudent hjå oss får du: Gode løns- og arbeidsvilkår Innblikk i korleis det er å jobba i rådgjevarbransjen Faglege utfordringar der du kan utvikla deg gjennom spanande prosjekt saman med flinke kollegaer Godt arbeidsmiljø Sommarstudentdag i Sandvika for heile landet Søknad med CV, vitnemål, attestar og vedlegg skal sendast via vårt elektroniske søknadsskjema. Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama. Norconsult er Norges største rådgjevarbedrift. Våre tenester er retta mot  samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eigd av våre over 3800 tilsette som er stasjonert på 96 kontor i heile verda. Hovudkontoret ligg i Sandvika utanfor Oslo.
28.02.2020 Førde, Sogndal
Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene! Derfor vokser vi videre og søker etter en faglig dyktig og markedsorientert leder til vårt kontor i Porsgrunn.     Vår nåværende leder går over i ny stilling internt i konsernet, og vi søker derfor etter en ny leder som vil være med å videreutvikle et veldrevet kontor med et særdeles godt arbeidsmiljø og høy kompetanse. Norconsult sitt kontor i Porsgrunn består i dag av nærmere 30 dyktige og motiverte medarbeidere innen flere fagområder. Vi arbeider med planlegging og prosjektering av både mindre enfaglige og større, krevende og tverrfaglige prosjekter. Vi holder til i attraktive kontorer i de tidligere lokalene til Porsgrund Porselen. Vi ser etter deg som er samarbeidsorientert, har gode kommunikasjonsevner og liker godt samspillet med både kunder og kolleger. Du er opptatt av utvikling, og har et bevisst forhold til fag, ledelse og forretningsutvikling. Du har bred bransjeerfaring, solid faglig kompetanse i kombinasjon med gode sosiale ferdigheter, og du ser dine ansatte. Oppgavene løser du planmessig og strukturert, og du er opptatt av gode økonomiske leveranser både på topp- og bunnlinje. Dine viktigste arbeidsoppgaver være: Teambygging og teamutvikling Evne til å skape entusiasme og engasjement mot tydelige mål Strategi- og forretningsutvikling - langsiktig utvikling av virksomheten Resultatansvar Overordnet prosjektansvar og prosjektdeltakelse Markedsutvikling - planmessig bearbeiding av kunder for å sikre ønsket omsetning og vekst Ressursstyring og rekruttering Personalansvar - utvikle og ta vare på medarbeiderne, både mht. kompetanse og kapasitet Din erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper er som følger: Utdannelse innen et eller flere av våre fagområder, gjerne på masternivå Bransjeerfaring og ledererfaring, gjerne fra rådgiverbedrift Motiverende, tillitsskapende og samarbeidsorientert Erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter Tydelig i kommunikasjon og lederstil Markedsorientering, godt kontaktnett og erfaring med kunder Forretningsorientert og erfaring med forretningsutvikling Vi tilbyr en utfordrende og spennende lederposisjon i et fremgangsrikt selskap preget av høy kompetanse, dyktige medarbeidere, solid forretningsorientering og prosjektgjennomføring. Selskapet tilbyr gode betingelser og medeierskap. Stillingen inngår i den regionale ledergruppen. Synes du dette lyder interessant? Ring gjerne regiondirektør Asle Gudim, tlf. 45404495 eller vår rekrutteringsrådgiver i Technogarden Bjørn Harald Aadne, tlf. 48076515. Søknad sendes innen 29. februar via våre elektroniske søknadsskjema, eller til aadne@technogarden.no.   
29.02.2020 Porsgrunn
Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene! Derfor vokser vi videre og søker etter en faglig dyktig og markedsorientert leder for Norconsult i Tromsø. Vår nåværende leder skal fremover konsentrere seg fullt og helt om jobben som Regiondirektør Nord i Norconsult, og vi søker derfor etter en ny leder som vil være med å videreutvikle et veldrevet kontor med et godt arbeidsmiljø og høy kompetanse. Norconsult sitt kontor i Tromsø består i dag av nærmere 50 dyktige og motiverte medarbeidere innen flere fagområder. Vi arbeider med planlegging og prosjektering av både mindre en faglige og større, krevende og tverrfaglige prosjekter. Vi holder til i attraktive kontorer i Tromsø sentrum. Vi ser etter deg som er en dyktig leder og teambygger, har gode kommunikasjonsevner og liker godt samspillet med både kunder og kolleger. Du er opptatt av utvikling, og har et bevisst forhold til fag, ledelse og forretningsutvikling. Du har bred bransjeerfaring, solid faglig kompetanse i kombinasjon med gode sosiale ferdigheter, og du ser dine ansatte. Oppgavene løser du planmessig og strukturert, og du er opptatt av gode økonomiske leveranser både på topp- og bunnlinje. Dine viktigste arbeidsoppgaver være: Teambygging og teamutvikling Evne til å skape entusiasme og engasjement mot tydelige mål Strategi- og forretningsutvikling - langsiktig utvikling av virksomheten Resultatansvar Overordnet prosjektansvar og prosjektdeltakelse Markedsutvikling - planmessig bearbeiding av kunder for å sikre ønsket omsetning og vekst Ressursstyring og rekruttering Personalansvar - utvikle og ta vare på medarbeiderne, både mht. kompetanse og kapasitet Din erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper er som følger: Utdannelse innen et eller flere av våre fagområder, gjerne på masternivå Bransjeerfaring og ledererfaring Motiverende, tillitsskapende og samarbeidsorientert Erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter Tydelig i kommunikasjon og lederstil Markedsorientering, evne å skape et godt kontaktnett og solid erfaring med kundekontakt Forretningsorientert og erfaring med forretningsutvikling Vi tilbyr en utfordrende og spennende lederposisjon i et fremgangsrikt selskap preget av høy kompetanse, dyktige medarbeidere, solid forretningsorientering og prosjektgjennomføring. Selskapet tilbyr gode betingelser og medeierskap. Stillingen inngår i den regionale ledergruppen. Synes du dette lyder interessant? Ring gjerne regiondirektør Roy Nyheim, tlf. 45404392 eller vår rekrutteringsrådgiver i Technogarden Bjørn Harald Aadne, tlf. 48076515. Søknad sendes innen 29. februar til stilling ledig www.norconsult.no eller til aadne@technogarden.no    
29.02.2020 Tromsø
Vi søker etter erfaren ingeniørgeolog til vårt kontor i Trondheim. Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av 9 sivilingeniører i Trondheim, 23 sivilingeniører i Sandvika og 3 sivilingeniører ved andre kontor.  Vi utfører ingeniørgeologisk prosjektering i alle planfaser, både i rene fagoppdrag og som en del av større tverrfaglige oppdrag i Norconsult. I Norconsult får du hyggelige og dyktige kollegaer, og du blir en del av et tverrfaglig rådgivermiljø med høy kompetanse og utfordrende oppgaver. Norconsult sitt kontor i Trondheim ligger sentralt på Lerkendal og har ca. 200 medarbeidere som dekker de fleste fagområder fra miljø, samferdsel, bygg, arkitektur, geoteknikk, ingeniørgeologi, plan og industri. Dine abeidsoppgaver vil være: Ingeniørgeologisk prosjektering av berganlegg Rådgivning innenfor geologi, bergteknikk, sprengning, bergsikring, injeksjonsarbeider etc. Oppdragsledelse Skredfarevurderinger, større og mindre oppdrag Oppfølging av anlegg under utførelse For oss er det viktig at du: Er en rfaren ingeniørgeolog (Msc/Siv.ing). Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne, norsk og engelsk Er en engasjert, positiv og initiativrik person Er ansvarsbevisst og selvstendig Liker å samarbeide og fungerer godt i team Hos oss får du: Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver innen fag og oppdragsledelse der du har mulighet til å utvikle både deg selv og dine dyktige medarbeidere. Gode lønns- og ansettelsesbetingelser Eierskap i egen bedrift Fleksibel arbeidstid og sommertid Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Fadderordning og kompetanseutviklingsplan Ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm. Dette er en åpen annonse der søknadsfrist ikke gjelder. Søkere bes ta kontakt når det måtte være aktuelt. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
01.03.2020 Trondheim
Norconsults kontor i Haugesund/Ryfylke er en del av et større tverrfaglig rådgivermiljø i selskapets Region Vest - som til sammen har ca. 300 medarbeidere. Haugesund/Ryfylkekontoret består av 28 medarbeidere innen byggeteknikk, byggeledelse, brannrådgivning, geofag, veg- og samferdselsplanlegg, kommunal- og miljøteknikk, planlegging/utredning, arkitektur og landskapsarkitektur. Som en del av vårt rekrutteringsarbeid tilbyr vi praksisplasser/sommerjobb sommeren 2020. Du vil kunne delta i flere oppgaver, men vi prøver å finne en hovedoppgave mens du jobber hos oss om sommeren. Du vil få bistand fra de andre i gruppa og på kontoret. Oppgavene vil bli tilpasset dine kunnskaper og interesser, og vårt behov. Sommerjobben går over en periode på minimum 6 uker, men tidsrommet er fleksibelt mellom juni og september sommeren 2020. Vi forutsetter at du tar 2 uker ferie i juli. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø som også arbeider sammen med andre kontor innen fagområdet. For oss er det viktig at du: Er MSc.- / Sivilingeniør student med relevante fagvalg innen konstruksjonsteknikk/geoteknikk. Vi søker primært kandidater som har gjennomført 3 eller 4. årstrinn i masterstudiet. Har gode evner og interesse innen aktuelle fagområder Er utadvendt og omgjengelig, liker å arbeide i team, men samtidig selvstendig i forhold til å løse oppgaver Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Som sommerstudent hos oss får du: Miljøbevisst samfunnsplanlegging Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Sommerstudentdag i Sandvika for hele landet Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Kontaktperson Joakim Stråpa, Gruppeleder Bygg
01.03.2020 Haugesund
Norconsults kontor i Haugesund/Ryfylke er en del av et større tverrfaglig rådgivermiljø i selskapets Region Vest - som til sammen har ca. 300 medarbeidere. Haugesund/Ryfylkekontoret består av 28 medarbeidere innen byggeteknikk, byggeledelse, brannrådgivning, geofag, veg- og samferdselsplanlegg, kommunal- og miljøteknikk, planlegging/utredning, arkitektur og landskapsarkitektur. Som en del av vårt rekrutteringsarbeid tilbyr vi praksisplasser/sommerjobb sommeren. Du vil kunne delta i flere oppgaver, men vi prøver å finne en hovedoppgave mens du jobber hos oss om sommeren, hvor du vil få bistand fra de andre i gruppa og på kontoret. Oppgavene vil bli tilpasset dine kunnskaper og interesser og vårt behov. Sommerjobben går over en periode på minimum 6 uker, men tidsrommet er fleksibelt mellom juni og september sommeren 2020. Vi forutsetter at du tar 2 uker ferie i slutten av juli eller etter nærmere avtale. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø som også arbeider sammen med andre kontor innen veifaget. For oss er det viktig at du: Har MSc.- / Sivilingeniør student med relevante fagvalg innen veifaget. Vi søker primært kandidater som har gjennomført 4. årstrinn i masterstudiet. Har gode evner og interesse innen aktuelle fagområder Er utadvendt og omgjengelig, liker å arbeide i team, men samtidig selvstendig i forhold til å løse oppgaver Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Som sommerstudent hos oss får du: Miljøbevisst samfunnsplanlegging Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Sommerstudentdag i Sandvika for hele landet Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
01.03.2020 Haugesund

Bli kjent med Norconsult

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommerjobber Internship

Hvert år tar Norconsult i mot 50-60 studenter på sommerjobb, både ved vårt hovedkontor i Sandvika og ved flere andre av våre kontorer i Norge. Som sommerstudent i Norconsult vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studenter til sommerjobb hos oss.
Antall interns
50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)
Sted
Bærum
Les mer

Rekrutteringskalender

  • FEB 20
    2020
    2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • FEB 23
    2020
    2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

Filmer

Norconsult - Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene
The Way We Live - Om å jobbe i Norconsult
Norconsult søker nye medarbeidere i Lillehammer
Norconsult AS bruker BIM (building information modeling) som verktøy innen alle markedsområder. Vi jobber etter en såkalt VDC (virtual design and construction) tilnærming, der BIM modellen står i sentrum for prosjektering, koordinering og danner basis for utførelse av arbeidene på anlegget. I denne sammenheng har vi også tatt i bruk Vitual Reality (VR) teknologien, som muliggjør at aktørene nå kan "ta seg en virtuell tur" inn i modellen lenge før bygget står ferdig. Vi bruker VR både til å kommunisere med sluttbrukerne av anlegget og som verktøy for samkjøring under prosjektering og bygging.
Hva gjør egentlig en geotekniker og hvordan kan man bli geotekniker? Denne filmen er laget med støtte fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), en bransjeorganisasjon for geoteknikk i Norge. Norconsult støtter denne NGF både økonomisk og gjennom å ha medarbeidere i flere roller i styret og undergrupper.
Visualisering av hvordan Norconsult bruker spillteknologi i arbeidet med Kristiansand Havn. (Av Norconsult og Baezeni)

Fakta om Norconsult

Adresse

Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika