Norconsult

Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Olje / Gass / Energi / Kraft

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer
Fakta om Norconsult
Hovedkontor
Sandvika (Bærum)
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1929
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Norconsult

Norconsult sitt kontor i Trondheim ligger sentralt på Lerkendal og har over 200 medarbeidere som dekker de fleste fagområder innenfor arkitektur, byggfag, samferdsel, industri og tekniske fag elektro og VVS. Vi anvender avanserte beregningsverktøy for statiske og dynamiske analyser, dimensjonering og DAK/BIM. Vi arbeider med mange spennende prosjekter som gir gode karrieremuligheter. Oppdragene spenner fra utviklingsfaser via skisse- og forprosjekter til detaljprosjektering og FDV-dokumentasjon.  Dine arbeidsoppgaver vil være: Utforming og BIM-modellering Analyser, dimensjonering og tegning Tilstandsvurderinger, rehabilitering og forsterkning Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Utarbeidelse av spesifikasjoner og forespørselsdokumenter Oppfølging på byggeplass Bidra innen markedsføring og salg Oppdragsledelse For oss er det viktig at du: Har gode evner og interesse innen statikk og konstruksjonsfag Er utadvendt og omgjengelig og liker å arbeide i team Har erfaring med verktøy for analyse, dimensjonering og DAK/BIM Har gode samarbeidsevner Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknader: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
30.10.2019 Trondheim
Norconsult i Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Sogndal og Årdal. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon. Vi har i dag kring 60 medarbeidarar i Sogn og Fjordane, der bygg/konstruksjonsteknikkgruppa utgjer det største fagmiljøet vårt med i alt 15 medarbeidarar i fylket. Hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og stort nettverk i bransjen. Vi har for tida stor oppdragsmengde og søkjer sivilingeniør/ingeniør med minimum 5 – 10 års erfaring innan bygg og konstruksjonsteknikk. Det er ønskjeleg at du har erfaring frå rådgjevar- og/eller entreprenørverksemd. Stillinga vil by på store moglegheiter for fagleg og personleg utvikling i eit sterkt kompetansemiljø. Oppdraga spenner frå utviklingsfasar via skisse- og forprosjekt til detaljprosjektering og FDV-dokumentasjon. Spennande oppgåver ligg framfor oss, særleg knytt store oppdrag som prosjektering av nye Førde sentralsjukehus. Arbeidsstad er Førde. Er du vår nye medarbeidar? Dine arbeidsoppgåver vil vere: Planlegging og prosjektering av konstruksjonar innan bygg og anlegg Analysar, dimensjonering, modellering med varierte arbeidsoppgåver i ulike fasar av prosjekt. Utarbeiding av konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag Bruk av DAK/BIM-verktøy, visualiserings- og innsynsmodellar Tverrfagleg koordinering Oppdragsleiing og oppfølging på byggeplass Kundeoppfølging, marknadsføring og sal/tilbodsarbeid Arbeidsoppgåvene kan tilpassast interesser og kvalifikasjonar. For oss er det viktig at du: Har eit fagleg engasjement Har gode evner og interesse innan statikk og konstruksjonsfag Har erfaring med verktøy for analysar og dimensjonering Har erfaring med 3D-modellering og BIM Er kreativ, løysingsorientert og ønskjer fagleg utvikling Tek initiativ, er målretta og resultatorientert Er fleksibel og ansvarsbevisst Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar Har gode samarbeidsevner Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk Hjå oss får du: Spennande kompetansehevings- og karrieremogelegheiter innan marknad, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd) Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift Gode løns- og arbeidsvilkår Fleksibel arbeidstid Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mm. Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama. Norconsult er Norges største rådgjevarbedrift. Våre tenester er retta mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eigd av våre over 3800 tilsette som er stasjonert på 96 kontor i heile verda. Hovudkontoret ligg i Sandvika utanfor Oslo.
31.10.2019 Førde
Technogarden, et heleid datterselskap av Norconsult AS, er et av Norges ledende konsulent- og rekrutteringsselskap rettet mot IKT og teknisk sektor. Selskapet er representert med 15 kontorer i Norge og Sverige og har rundt 450 medarbeidere, primært ingeniører, IT konsulenter og prosjektadministrativt personell. Technogarden søker en dyktig leder til rollen som administrerende direktør. Rollen innebærer å ha det overordnede ansvaret for selskapets virksomhet, herunder realisering og utvikling av underliggende strategi og målsettinger. Selskapet ser etter en kandidat som er flink til å bygge sterke og gode relasjoner - i kundemarkedet, mot ansatte og mot hovedeier. Administrerende direktør rapporterer til konserndirektør Norden i Norconsult. Arbeidsoppgaver: Overordnet ansvar for selskapets mål, budsjetter og strategier Effektiv og målrettet ledelse av et selskap i vekst og utvikling Ansvar for strategisk og kommersiell videreutvikling av selskapet Sikre godt samarbeid med øvrige deler av Norconsult-konsernet Være en pådriver internt og eksternt for å sikre solide resultater Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: Relevant høyere utdannelse på høyskole-/universitetsnivå Stort engasjement og evne til å bygge tillit både internt og eksternt Svært gode kommunikasjonsegenskaper, med evne til å dele kunnskap og innsikt Analytisk og med evne til å raskt sette seg inn i komplekse faglige problemstillinger Initiativrik, høy arbeidskapasitet og betydelig gjennomføringskraft Relasjonsbygger med både kommersiell og strategisk forretningsteft Relevant ledererfaring med evne til å skape motivasjon og entusiasme Technogarden er en ledende kompetanseleverandør innen engineering, telecom/digitalisering, IT og prosjektledelse. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS - Norges største rådgivende ingeniørselskap og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig i prosjektposisjoner ute hos våre kunder. Våre kunder - både innen rekruttering og konsulentutleie - spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor. Innsendelse av søknad: Søknad sendes via DN Jobb: https://www.dnjobb.no/jobb/2713457/administrerende-direkt%c3%b8r/ Ved spørsmål ta kontakt med; Knut Grotli 90251351 og Camilla Jansen 99378343
31.10.2019 Bærum
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt geotekniske miljø. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Fagmiljøet geoteknikk i Norconsult består for tiden av 27 sivilingeniører ved vårt hovedkontor i Sandvika, samt omtrent like mange ved flere av våre kontorer rundt omkring i Norge. Miljøet i Trondheim er under oppbygning og teller pr i dag syv geoteknikere. I tillegg har vi 18 geoteknikere i Sverige og egne feltavdelinger med borerigger og laboratorium i Molde og Gøteborg.  Geoteknikk i Norconsult har sin hovedvirksomhet rettet mot bygg- og anleggssektoren der vi tar oss av alle typer geotekniske problemstillinger, hovedsakelig i større tverrfaglige prosjekter innen vei, jernbane, flyplass, kontor- og næringsbygg, industriutbygging, havner og kommunaltekniske anlegg. Vi søker nå etter sivilingeniør (MSc.) til vårt kontor i Tromsø. Du vil få muligheten til å være med i team som prosjekterer og løser de utfordringer vi til enhver tid har påtatt oss. Du blir med i å bygge et slagkraftig, tverrfaglig rådgivermiljø med høy kompetanse og utfordrende og spennende oppgaver. Norconsult i Tromsø utfører flerfaglige ingeniørtjenester innenfor både arkitektur, bygge og brannteknikk, elektro, VVS, VA, miljø, energi og prosjektadministrasjon. Tromsø-kontoret har ca. 40 medarbeidere og har en god blanding av både yngre fagpersoner og personer med lang og bred erfaring. Vi tilbyr også spisskompetanse innenfor flere sentrale fagfelt. Vi holder til i moderne lokaler i Tromsø sentrum . Vi har stor tilgang på geotekniske oppdrag og ønsker derfor å øke kapasiteten ytterligere innen dette fagfeltet i Nord. Dine arbeidsoppgaver vil være: Arbeidsoppgavene er i hovedsak av geoteknisk prosjektering og rådgiving i bygg og anleggsprosjekter på oppdrag for offentlige etater, entreprenører og private utbyggere. For oss er det viktig at du: Relevant høyere utdanning (MSc. / evt. BSc.) innen geoteknikk. Relevant praksis, men nyutdannede er også aktuell.  Beherske aktuelle beregningsverktøy. God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk Faglig ambisiøs med gode analytiske evner Gode samarbeidsevner samt evne til selvstendig problemløsning Hos oss får du: Ansettelse i Norges største rådgivende ingeniørfirma og en av landets mest attraktive arbeidsgivere for teknisk utdannede personer. Utfordrende arbeidsoppgaver i et stort tverrfaglig miljø Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Medeierskap i egen bedrift Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Gode lønns- og ansettelsesbetingelser Fleksibel arbeidstid og sommertid Studieturer, ulike sosiale arrangementer, bedriftshytter i store deler av landet m.m. Innsending av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet Synes du dette lyder interessant? Ring gjerne regiondirektør Roy Nyheim, mobil 45 40 43 92 eller avdelingsleder Asbjørn Sørensen, mobil 45 40 43 87. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
01.11.2019 Tromsø
Vil du være med på å bygge Norges sterkeste konsulentmiljø innen systemutvikling? Vi søker nyutdannede utviklere til fast stilling som konsulent hos oss. Fundator er en avdeling i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) som leverer konsulenttjenester innen systemutvikling, systemintegrasjon, maskinlæring, kunstig intelligens, prosjektledelse, rådgivning og arkitektur. Vi er et konsulenthus med meget dyktige ansatte og tungt fokus på faglig utvikling. Våre konsulenter bruker 10% av tiden sin på kurs, konferanser, hobbyprosjekter, sertifiseringer, og andre fagaktiviteter. Vi leverer konsulenter til prosjekter innen både offentlig og privat virksomhet. Våre største bransjer er offentlig forvaltning, energi, bank/finans, kommunikasjon og digital læring. Våre kunder er ofte de mest betydningsfulle og tankeledende innen sine respektive bransjer. Våre konsulenter jobber hovedsaklig med C#, Java, Python eller JavaScript. Vi jobber med både backend, frontend, fullstack, databaseutvikling, datavarehus, BI, skyløsninger og maskinlæringsløsninger. Vi sørger for strukturert opplæring og spesialisering innen alle disse fagretningene. Vi søker deg med en lidenskap for systemutvikling og programmering. Du verdsetter et sterkt faglig miljø hvor trivsel og egenutvikling står i sentrum. Du ønsker å jobbe med langsiktige og meningsfylte prosjekter hvor du får muligheten til å skape verdi og samfunnsnytte. For oss er det viktig at du: Er nyutdannet i 2019 innen datateknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi eller tilsvarende. Har sterke akademiske resultater. Har gode ferdigheter i enten C#, Java, Python eller JavaScript. Er utadvendt og glad i å jobbe med mennesker. Har sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk. Hos oss får du: Et ledende konsulentmiljø med svært kompetente medarbeidere. Varierte, utfordrende og innflytelsesrike arbeidsoppgaver hos engasjerte kunder. Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd) Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
01.11.2019 Trondheim, Bærum
Vi søker etter en erfaren VA-rådgiver som kan bidra med sin kunnskap og fagkompetanse inn i et voksende fagmiljø på vårt kontor i Haugesund. Våre kontorer i Haugesund og Ryfylke har ca 30 medarbeidere som dekker de fleste fagområder fra bygg og industri til plan og samferdsel. Vann og avløpsgruppen består i dag av tre medarbeidere som jobber fulltid med VA innenfor bygg og samferdselssegmentet. Vi har tilhold i nye lokaler midt i Haugesund sentrum, og har et godt etablert samarbeid med våre kontorer i Stavanger og Bergen som tilhører Region Vest i Norconsult. Målet vårt er å løfte VA-miljøet og kompetansen i regionen. Det gjør vi bl.a. ved å jobbe for kompetanseheving, gode driftsløsninger for VA-personell og godt samarbeid på tvers av kommunene. Vårt tverrfaglige kontor i Ryfylke består av fem medarbeidere med tilhold i Sauda og på Sand. Her ønsker vi også en VA-rådgiver. Vi har store og små oppdrag for både offentlige og private byggherrer, og arbeider i alle prosjektfaser – fra tidlig planleggingsfase til detaljprosjektering og oppfølging i bygge- og anleggsfasen. Vi arbeider også med (ut)bygging og optimalisering av rense- og vannbehandlingsanlegg, bekkeåpninger, ledningsanlegg i samferdselsprosjekter og samordning av teknisk infrastruktur i byutviklingsprosjekter både på Haugalandet og ellers i landet. Dine arbeidsoppgaver vil være: Rådgivning, planlegging og prosjektering av VA anlegg i alle planfaser BIM-modellering og 3D-prosjektering Fag- og disiplinansvar i oppdrag Oppdragsledelse i både enfaglige og flerfaglige prosjekter For oss er det viktig at du har: Universitets- eller høyskoleutdannelse Til vårt kontor i Haugesund ønsker vi gjerne en nyutdannet VA-ingeniør som et godt supplement til vår eksisterende erfarne gruppe Til vårt kontor i Ryfylke (i Sauda eller på Sand) ønsker vi primært en erfaren VA-rådgiver Erfaring fra bruk av relevant dataverktøy er en fordel Initiativrik, selvstendig og utadvendt God skriftlig og muntlig formuleringsevne (norsk) En kreativ og løsningsorientert holdning Hos oss får du: Spennende arbeidsoppgaver i et stort tverrfaglig miljø Muligheten til å bidra i videreutvikling av VA kompetanse ved vårt kontor Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø Sterke og brede fagmiljøer Gode lønns- og ansettelsesbetingelser, samt medeierskap i egen bedrift Fleksibel arbeidstid og sommertid Studieturer, fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm. Innsendelse av søknad:Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
01.11.2019 Haugesund, Sauda, Suldal
Vi søker etter en vegplanlegger som kan bidra med sin kunnskap og fagkompetanse inn i et voksende fagmiljø på vårt kontor i Haugesund eller i Ryfylke. Våre kontorer i Haugesund og Ryfylke har ca 30 medarbeidere som dekker de fleste fagområder fra bygg og industri til plan og samferdsel. Veg og VA-gruppen består i dag av fem medarbeidere som jobber fulltid med bl.a vegoppgaver innenfor bygg og samferdselssegmentet. Vi har tilhold i nye lokaler midt i Haugesund sentrum, og har et godt etablert samarbeid med våre kontorer i Stavanger og Bergen som tilhører Region Vest i Norconsult. I tillegg har vi et utbredt samarbeid med hovedkontoret i Sandvika. Norconsult ønsker å videreutvikle dette samarbeidet, slik at vi blir enda bedre rustet for de mange samferdselsprosjekter som kommer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dine arbeidsoppgaver vil være: Oppdragsledelse Formgivning, dimensjonering og modellering av veianlegg (BIM) Utarbeidelse av arbeidstegninger for utførende Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag Oppfølging på anleggsplass Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Lede og gjennomføre enfaglige og flerfaglige prosjekter For oss er det viktig at du har: Mastergrad/bachelorgrad innen vegplanlegging - gjerne nyutdannet Gode evner og interesse for vegplanlegging Initiativrik, selvstendig og utadvendt God muntlig og skriftlig formuleringsevne Gode evner til samarbeid og relasjonsbygging – både eksternt og internt Erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet er en fordel Hos oss får du: Gode lønns- og ansettelsesbetingelser, samt kjøp av aksjer i selskapet. Faglige utfordringer med utviklingsmuligheter i spennende prosjekter med dyktige kollegaer. Lokal tilstedeværelse med tilknytning til et nasjonalt, sterkt faglig nettverk. Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø. Deltakelse i faglige nettverk, Yngres råd, fadderordning. Aktiv kompetanse- og personalutvikling med jevnlige kurs og samlinger. Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm. Innsendelse av søknad:Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
01.11.2019 Haugesund, Sauda
Norconsult kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø! På Planavdelingen i Sandvika er vi ca. 40 medarbeidere i et slagkraftig fagmiljø med planleggere, ingeniører, arkitekter, økonomer og samfunnsvitere Vi har stor pågang av prosjekter og søker en samfunnsøkonom, fortrinnsvis med noen års erfaring. Stillingen er plassert på gruppe Mobilitet og Samfunn Våre oppdrag på avdelingen spenner fra overordnede og langsiktige analyser til løsningsutvikling og konkret fysisk planlegging. Tverrfaglighet er noe vi er vant til og lar oss stimulere av. Du vil arbeide mest med kollegene på gruppe for Mobilitet og Samfunn, men like gjerne med personer på andre grupper.  I mange av våre prosjekter og utredninger har samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger en sentral plass. Vi benytter både formelle matematiske analysemodeller og enklere metoder tilpasset den aktuelle problemstillingen. Det er gode muligheter for å påvirke hva man vil jobbe med og for faglig utvikling. Norconsult er lokalisert 5 minutters gange fra Sandvika stasjon, 12 minutter med toget fra Nationaltheatret. Vi ønsker at du: Har mastergrad eller tilsvarende i samfunnsøkonomi Har kompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser Har erfaring fra utredninger, analyser og evalueringer, gjerne innen transportløsninger Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst Er strukturert og ansvarsfull Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter Har evne til å fungere i team og nettverk Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m Innsendelse av søknad: Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
04.11.2019 Bærum

Bli kjent med Norconsult

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommerjobber Internship

Hvert år tar Norconsult i mot 50-60 studenter på sommerjobb, både ved vårt hovedkontor i Sandvika og ved flere andre av våre kontorer i Norge. Som sommerstudent i Norconsult vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studenter til sommerjobb hos oss.
Antall interns
50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)
Sted
Bærum
Les mer
Bildegalleri

Kontaktperson

Filmer

Norconsult - Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene
The Way We Live - Om å jobbe i Norconsult
Norconsult søker nye medarbeidere i Lillehammer
Norconsult AS bruker BIM (building information modeling) som verktøy innen alle markedsområder. Vi jobber etter en såkalt VDC (virtual design and construction) tilnærming, der BIM modellen står i sentrum for prosjektering, koordinering og danner basis for utførelse av arbeidene på anlegget. I denne sammenheng har vi også tatt i bruk Vitual Reality (VR) teknologien, som muliggjør at aktørene nå kan "ta seg en virtuell tur" inn i modellen lenge før bygget står ferdig. Vi bruker VR både til å kommunisere med sluttbrukerne av anlegget og som verktøy for samkjøring under prosjektering og bygging.
Hva gjør egentlig en geotekniker og hvordan kan man bli geotekniker? Denne filmen er laget med støtte fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), en bransjeorganisasjon for geoteknikk i Norge. Norconsult støtter denne NGF både økonomisk og gjennom å ha medarbeidere i flere roller i styret og undergrupper.
Visualisering av hvordan Norconsult bruker spillteknologi i arbeidet med Kristiansand Havn. (Av Norconsult og Baezeni)

Fakta om Norconsult

Adresse

Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika