Norconsult

Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Olje / Gass / Energi / Kraft

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer om Norconsult
Fakta
Hovedkontor
Sandvika (Bærum)
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Se flere videoer fra Norconsult

Bli kjent med Norconsult

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Norconsult

Vi søker etter landskapsarkitekt til vårt kontor i Sandvika, avdeling Energi Miljø. Denne avdelingen arbeider med et bredt spekter av miljøsaker innen både privat sektor og offentlig forvaltning, men har også som spesielt kompetanseområde å yte tjenester innenfor energisektoren i inn- og utland på området energi, miljø og landskap. Det er 27 ansatte ved avdelingen, hvorav 3 landskapsarkitekter. Vi søker landskapsarkitekt med interesse for landskapsanalyse, konsekvensutredninger, bruk av visualiseringsverktøy og andre databaserte prosjekterings- og planleggingsverktøy. Vi jobber blant annet med planlegging og utredning av fornybare energiprosjekter med hovedtyngde på vindkraftverk og vannkraft samt kraftledninger. Du vil jobbe i team med både landskapsarkitekter og med andre personer med naturfaglig og samfunnsfaglig bakgrunn, samt med sivilingeniørene som forestår den tekniske planleggingen. Du bør ha kompetanse og interesse for bruk av dataverktøy i planlegging og prosjektering. Du bør kunne arbeide selvstendig, men også i team, være initiativrik og effektiv. Dine arbeidsoppgaver vil være: Tegning, modellering og visualisering Utarbeiding av planer og konsekvensvurderinger med hovedvekt på landskap og visuell påvirkning Deltakelse i tverrfaglig planlegging og prosjektering, etter hvert for en stor del ved bruk av 3D-verktøy Oppfølging av landskap og miljø i anleggsfase For oss er det viktig at du: Har en master i landskapsarkitektur Er kreativ og engasjert, og har god evne til samhandling med andre Er fleksibel, markeds- og kundeorientert Har god formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig (krav) Behersker DAK-verktøy og helst 3D prosjektering Hos oss får du: Utviklende og spennende arbeidsoppgaver innen fag og oppdragsgjennomføring Verdibasert samfunnsplanlegging der vi legger vekt på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Fagsamlinger, sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag, firmahytter m.m. Tiltredelse etter avtale. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
21.04.2019 Bærum
Arbeidssted Trondheim Søknadsfrist 22.04.2019 Type Permanent Stilling Rådgiver Norconsult sitt kontor i Trondheim ligger sentralt på Lerkendal og har ca. 200 medarbeidere som dekker de fleste fagområder innenfor arkitektur, byggfag, samferdsel, industri og tekniske fag elektro og VVS. Bygg-avdelingen i Trondheim ønsker å styrke fagmiljøet ytterligere og har behov for flere sivilingeniører innen konstruksjonsteknikk. Vi anvender avanserte beregningsverktøy for statiske og dynamiske analyser, dimensjonering og DAK/BIM. Vi arbeider med mange spennende prosjekter som gir gode karrieremuligheter. Oppdragene spenner fra utviklingsfaser via skisse- og forprosjekter til detaljprosjektering og FDV-dokumentasjon. Dine arbeidsoppgaver vil være: Utforming og BIM-modellering Analyser, dimensjonering og tegning Tilstandsvurderinger, rehabilitering og forsterkning Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Utarbeidelse av spesifikasjoner og forespørselsdokumenter Oppfølging på byggeplass Bidra innen markedsføring og salg Oppdragsledelse For oss er det viktig at du: Har gode evner og interesse innen statikk og konstruksjonsfag Er utadvendt og omgjengelig og liker å arbeide i team Har erfaring med verktøy for analyse, dimensjonering og DAK/BIM Har gode samarbeidsevner Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Ta gjerne uforpliktende kontakt for mer informasjon. Diskresjon ivaretas og konfidensialitet er en selvfølge inntil annet er avtalt. Søknad med relevante vedlegg sendes på epost til post@tindrekruttering.noog ikke via vårt elektroniske søknadsskjema. Relevante søknader behandles fortløpende.
Snarest Trondheim
Arbeidssted Trondheim Søknadsfrist 22.04.2019 Type Permanent Stilling Rådgiver Norconsult tilbyr brannrådgivertjenester over hele landet. Totalt arbeider ca. 70 medarbeidere innen dette fagfeltet. Hovedtyngden av fagmiljøet ligger i Sandvika, men vi har også betydelige miljøer andre steder i landet, blant annet i Trondheim. Norconsults kontor i Trondheim har over 200 medarbeidere. Av disse jobber 5 ingeniører/sivilingeniører med brannrådgivning, og vi ønsker å styrke denne gruppen med en eller flere brannrådgivere. Hvis du er den rette personen kan vi tilby spennende, interessante og utviklende oppgaver i et fagfelt som er i stadig utvikling. Felles for de fleste av våre oppgaver er tverrfagligheten i oppdragene, som krever at våre medarbeidere arbeider i team med andre fagområder for å komme fram til gode helhetsløsninger. Dine arbeidsoppgaver vil være: Å delta i prosjekteringsgrupper med hovedansvar for brannteknisk prosjektering. Å bidra med å forme prosjekter, analysere brannrisiko, dokumentere løsninger og utarbeide brannkonsept. Å gjennomføre tilstandsvurderinger, uavhengig kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse For oss er det viktig at du: Har min. 3 års erfaring med brannrådgivning Er utadvendt, omgjengelig og liker å arbeide i team Har kjennskap til relevante forskrifter, veiledninger og standarder, samt at du har tilstrekkelig faglig tyngde til å kunne analysere branntekniske problemstillinger og dokumentere alternative løsninger Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Ta gjerne uforpliktende kontakt for mer informasjon.   Diskresjon ivaretas og konfidensialitet er en selvfølge inntil annet er avtalt. Søknad med relevante vedlegg sendes på epost til post@tindrekruttering.no og ikke via vårt elektroniske søknadsskjema. Relevante søknader behandles fortløpende.
Snarest Trondheim
Arbeidssted Sandvika Søknadsfrist 22.04.2019 Type Permanent Stilling Rådgiver Markedsområdet Energi i Norconsult er et sterkt tverrfaglig fagmiljø med over 300 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og prosjektering hovedsakelig innen vannkraftbransjen. Økende oppdragsmengde både i Norge og utlandet gjør at Maskinavdelingen søker etter en senior maskiningeniør. Maskinavdelingen består av 37 personer som dekker alle maskintekniske elementer innen vannkraft. Avdelingen har tradisjon for kontinuerlig teknologiutvikling for å kunne tilby nye og bedre tjenester til våre kunder. Vi utfører blant annet avanserte tilstandsmålinger på roterende maskineri og har en egen ROV for undervannsinspeksjoner. Våre tjenester er etterspurt av kraftselskaper og leverandører over hele verden. Dine arbeidsoppgaver vil være: Maskinteknisk rådgivning for kraftverkseier fra idéfase til ferdig anlegg, både ved nyanlegg og opprusting av eksisterende anlegg samt offentlig tilsyn (revurdering og hovedtilsyn) i henhold til regelverk fra NVE Prosjektering, dimensjonering og kravspesifisering av mekanisk utstyr Oppfølging under produksjon, montasje og idriftsettelse Driftstøtte, inspeksjoner på anlegg og tilstandsanalyser Teknologiutvikling for avdelingen Noe reisevirksomhet i inn- og utland må påregnes Ønskede kvalifikasjoner: Sivilingeniør/MSc med 10 års erfaring, maskinteknisk bakgrunn og interesse for vannkraft Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk i vannkraftbransjen Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet Analytiske evner God fremstillingsevne både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner og evne til å formidle kunnskap til andre Evne til å arbeide selvstendig Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.
22.04.2019 Bærum
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er et av Norges største programvarehus og er en ledende leverandør av programvare innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS), Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) og løsninger innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring, kostnadsanalyser, byggeteknisk konstruksjon og BIM. I tillegg til å lage egen programvare leverer NoIS konsulenttjenester innen systemutvikling, IT-arkitektur, maskinlæring/AI, IT-sikkerhet, prosjektledelse, prosessanalyse og robotisering til kunder i både offentlig og privat sektor. Selskapet har 230 ansatte med kontorer i Sandvika, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Larvik, Lillehammer og Hamar, samt 2 kontorer i Sverige. Våre produkter utvikles fortløpende med nye plattformer og teknologier, og derfor ønsker vi nå å styrke våre team som jobber med programvare og prosjekter innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og kommunale eiendomsgebyrer. Vi har løsninger på flere plattformer og er nå spesielt på jakt etter systemutviklere innen web- og mobil-utvikling. Uansett om du definerer deg som «full-stack»-utvikler, «frontend»-utvikler eller «backend»-utvikler er vi interessert i å snakke med deg. Våre webløsninger er utviklet med moderne teknologier som TypeScript, Angular, React, REST, Bootstrap og HTML5. For mobile applikasjoner har vi valgt å bruke Xamarin som foretrukket teknologi. De fleste av våre løsninger har «backend» utviklet i C#.NET og med MS SQL Server eller Postgre SQL database. Vi jobber i team og benytter Scrum som utviklingsmetodikk. For oss er det viktig at du Har en utdannelse innen datateknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi eller tilsvarende. Har gode akademiske resultater og/eller gode referanser Har erfaring med utvikling av løsninger for web og/eller mobil Har kunnskap om GIS eller har lyst til å lære deg dette Kan arbeide selvstendig, men du liker og verdsetter også teamarbeid Er engasjert, positiv, initiativrik og resultatorientert Har interesse for hvordan løsningen brukes og klarer å sette deg inn brukeren sin arbeidshverdag Har generelt god systemforståelse, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsegenskaper Hos oss får du Et stort utviklingsmiljø med svært kompetente og engasjerte medarbeidere Muligheten til å jobbe både med utvikling av egen programvare og kundespesifikke prosjekter Varierte, utfordrende og innflytelsesrike arbeidsoppgaver hos engasjerte kunder Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Jobbe med samfunnsnyttige og fremtidsrettede løsninger En bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Overskuddsdeling der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift dersom du ønsker det Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
22.04.2019 Trondheim
Arbeidssted Sandvika Søknadsfrist 23.04.2019 Type Permanent Stilling Rådgiver Ser du muligheter der andre ser problemer? På landsbasis har Norconsult landets største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk, med over 250 medarbeidere. På Vann- og avløpsdivisjonen i Sandvika er vi rundt 85 medarbeidere som utgjør et sterkt og kompetent fagmiljø. Hos oss møter du engasjerte kolleger, fra unge nyutdannede til erfarne seniorer med bred kompetanse og et stort nettverk i bransjen. Vann- og avløpsdivisjonen bistår offentlige og private byggherrer og entreprenører i deres prosjekter innen samferdsel, byutvikling og transportsystemer. Vi deltar i store og små oppdrag – i ulike prosjektfaser og entreprisemodeller. I Norconsults store tverrfaglige oppdrag har vi ansvar for overordnet koordinering av teknisk infrastruktur i grunnen, i tillegg til prosjektering av vann, avløp og overvann. Dine arbeidsoppgaver vil være: Fagansvarlig vann og avløp Disiplinleder teknisk infrastruktur Oppdragsleder i én- og tverrfaglige oppdrag Sikre kvalitet i leveranser Bistå i arbeid med opplæring av yngre ansatte Bistå med prosjektstyring, herunder økonomi, - fremdrift, -og ressursplanlegging Kommunikasjon med kunder Deltakelse i tilbudsarbeid For oss er det viktig at du: Har erfaring fra prosjektering av VA-anlegg Er kjent med rollen fagansvarlig VA i tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Har kjennskap til koordinering av teknisk infrastruktur i områder med høy kompleksitet og tetthet i grunnen Er opptatt av kunnskapsdeling Arbeider selvstendig, samtidig som du fungerer godt i større prosjektteam Er resultatorientert og tar eierskap til prosjekt og leveranser Har god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.
23.04.2019 Bærum
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er et av Norges største programvarehus og er en ledende leverandør av programvare innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS), Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) og løsninger innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring, kostnadsanalyser, byggeteknisk konstruksjon og BIM. I tillegg til å lage egen programvare leverer NoIS konsulenttjenester innen systemutvikling, IT-arkitektur, maskinlæring/AI, IT-sikkerhet, prosjektledelse, prosessanalyse og robotisering til kunder i både offentlig og privat sektor. Selskapet har 230 ansatte med kontorer i Sandvika, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Larvik, Lillehammer og Hamar, samt 2 kontorer i Sverige. Har du erfaring med kalkulasjon og produksjonsoppfølging i bygg- eller anleggsprosjekter? Norconsult Informasjonssystemer AS satser på å bli ledende aktør i det skandinaviske markedet for løsninger innen prosjektstyring, kalkulasjon og produksjonsoppfølging for bygg- og anleggsbransjen. Vi søker derfor etter erfarne fagkonsulenter/ prosjektledere som vil jobbe med rådgivning og implementering av våre løsninger i entreprenørmarkedet. Vårt fokus er å være ledende på gode arbeidsprosesser, BIM, digitalisering og samhandling i bygg- og anleggsbransjen. Vi lever av brukernes tilfredshet, og søker personer som er strukturerte, løsningsorienterte og har evne til å se ting fra brukernes ståsted. ISY ByggOffice er markedsledende kalkyleverktøy for entreprenører og i denne rollen vil du være løsningens ambassadør både internt og eksternt. Vi er i vekst og produktene er inne i en rivende utvikling. Du vil jobbe tett på kundene og ut ifra kundenes behov og kravspesifikasjon implementere løsninger som møter, eller aller helst, overgår kundenes forventninger. For å lykkes i rollen bør du trives i en koordinerende rolle hvor du spiller andre gode. Som person er du nysgjerrig, serviceinnstilt, fremoverlent, og tar gjerne ansvar. Du trives med å ha mange baller i luften, og motiveres av fornøyde kunder og moderne løsninger. Gjennom rollen får du bred kontaktflate, og derfor må du ha gode kommunikasjonsevner og like å ha struktur og oversikt. Vi søker etter kvalifiserte kandidater til vårt kontor i Sandvika. Dine arbeidsoppgaver vil være: Prosjektledelse og rådgivning ved implementering av løsningene Opplæring og veiledning i bruk av løsningene Konsulentoppdrag knyttet til tilpasninger av løsningene Brukeropplæring, testing og dokumentasjon Støtte salgs- og markedsapparatet ved salg til nye og eksisterende kunder Ha en god dialog med våre kunder om forbedringer og videreutvikling av våre løsninger For oss er det viktig at du: Har bransjeerfaring fra bygg og anlegg, gjerne fra entreprenørmarkedet Har relevant utdannelse på universitet eller høgskolenivå Er fremoverlent og med interesse for hvordan løsningen skal brukes, og klarer å sette deg inn i brukeren sin arbeidshverdag Har generelt god systemforståelse, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsevner Bør ha kjennskap til BIM Er engasjert, positiv, initiativrik og resultatorientert. Kan arbeide selvstendig, men liker og verdsetter teamarbeid Hos oss får du: Spennende og mangfoldig kundeportefølje Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi En spennende arbeidsplass med mange kunnskapsrike, engasjerte og hyggelige medarbeidere. Faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre. En stor kundemasse som er sulten på moderne og brukervennlig programvare Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det er kun de elektroniske søknadene som blir behandlet.
26.04.2019 Oslo, Asker
Norconsult har et stort og tverrfaglig miljø innen planlegging og prosjektering, og dekker alle fagområder uavhengig av plannivå. Felles for de fleste av våre oppgaver er tverrfagligheten i oppdragene, som krever at våre medarbeidere arbeider i team for å komme frem til gode helhetsløsninger. Vår oppdragsmengde er økende og vi søker etter en erfaren arealplanlegger til kontoret vårt i Larvik som i dag har i overkant av 50 ansatte. Dine arbeidsoppgaver vil være: Planarbeid på ulike nivåer, men hovedsakelig reguleringsplanprosess, utarbeidelse av plandokumenter og konsekvensutredninger, mulighetsstudier og tilbudsarbeid Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Oppdragsledelse For oss er det viktig at du: Er arealplanlegger/sivilarkitekt med minimum 3 års relevant erfaring Har gode evner og interesse for planlegging Er initiativrik, selvstendig og utadvendt Har svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk eller nordisk språk Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging Har erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet Hos oss får du: Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi Deltakelse i Norconsults faglige nettverk innen arealplan Fleksibel arbeidstid Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Innsendelse av søknad Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.
26.04.2019 Larvik

Sommerjobber Internship

Hvert år tar Norconsult i mot 50-60 studenter på sommerjobb, både ved vårt hovedkontor i Sandvika og ved flere andre av våre kontorer i Norge. Som sommerstudent i Norconsult vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du har lært i praksis. Primært aksepterer vi kun 3. og 4. års studenter til sommerjobb hos oss.
Antall interns
50 (ca. 50 - 60 sommerstudenter)
Sted
Bærum
Les mer

Rekrutteringskalender

 • APR 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 22
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 26
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Filmer

Norconsult - Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene
The Way We Live - Om å jobbe i Norconsult
Norconsult søker nye medarbeidere i Lillehammer
Norconsult AS bruker BIM (building information modeling) som verktøy innen alle markedsområder. Vi jobber etter en såkalt VDC (virtual design and construction) tilnærming, der BIM modellen står i sentrum for prosjektering, koordinering og danner basis for utførelse av arbeidene på anlegget. I denne sammenheng har vi også tatt i bruk Vitual Reality (VR) teknologien, som muliggjør at aktørene nå kan "ta seg en virtuell tur" inn i modellen lenge før bygget står ferdig. Vi bruker VR både til å kommunisere med sluttbrukerne av anlegget og som verktøy for samkjøring under prosjektering og bygging.
Hva gjør egentlig en geotekniker og hvordan kan man bli geotekniker? Denne filmen er laget med støtte fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), en bransjeorganisasjon for geoteknikk i Norge. Norconsult støtter denne NGF både økonomisk og gjennom å ha medarbeidere i flere roller i styret og undergrupper.
Visualisering av hvordan Norconsult bruker spillteknologi i arbeidet med Kristiansand Havn. (Av Norconsult og Baezeni)

Fakta om Norconsult

Adresse

Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika