Søknadens formål er å få deg på intervju. For å klare det må du først overbevise arbeidsgiver om at du er rett person. Gisle Hellsten, leder ved Karrieresenteret på Universitetet i Oslo, har lang erfaring med å holde kurs for studenter som er på vei ut i arbeidslivet. Han vet hvordan du skal utforme en søknad som skiller seg ut – og som får deg videre til jobbintervjuet.

 

– Det arbeidsgiver først og fremst vil vite når han/hun leser søknaden din er hvorfor du vil jobbe hos dem, hvorfor du selv mener at du er kvalifisert og bredden av kompetansen din. Ikke bare utdanning og erfaring, men også resultatoppnåelse, motivasjon og personlige egenskaper, sier Hellsten.

 

Her er Hellstens beste tips til søknadsskriving, steg for steg:

 

LES OGSÅ: Dette må du dobbeltsjekke før du sender søknaden

 

1. Fallende viktighet og motivasjon

Det første du bør gjøre er å stille deg selv spørsmålene: Hvorfor søker jeg jobben? Hva er mitt viktigste bidrag for å kunne løse de overordnede oppgavene knyttet til stillingen? Hvis du ikke vet det, blir det også vanskelig å skrive det troverdig til en tredjeperson.

 


I begynnelsen skal du opplyse om hvor du har sett stillingen, deretter bør du komme med det viktigste poenget: hvorfor du er rett kandidat. Få tydelig frem din motivasjon samt det mest relevante i din bakgrunn. Pass også på å få med utdanning tidlig i teksten. 


 

– Tenk nyhetssak når du utformer søknaden. Hvis du ikke klarer få frem motivasjonen din for hvorfor du vil jobbe i akkurat deres bedrift med én gang, kan arbeidsgiver fort miste interessen, sier Hellsten.

 

Arbeidsgiver er også svært opptatt av at du skal være en del av deres kultur, visjon, målsettinger og måte å være på. Få derfor tydelig frem at du passer inn hos dem.

 

LES OGSÅ: Dette er de vanligste jobbsøkingsfeilene

 

2. Analyser stillingsannonsen

– Jobb med å forstå stillingen før du argumenterer for hvordan du skal løse den. Hvis du ikke forstår den, er det også sannsynlig at du bommer i søknaden, mener Hellsten.

 

Se på hvilke forventninger de har til deg for eksempel angående budsjetter, resultatoppnåelse, personalansvar og saksområde. Bruk tid på å analysere deres krav til deg før du begynner å skrive.

 

SE VIDEO: Slik knekker du jobbsøkekoden

 

3. Skriv framtidsrettet 

Ikke bare vis hva du har gjort. Beskriv hvilken kompetanse du har, og hva du kan gjøre med denne kompetansen i den stillingen du søker deg til. CV-en din skal representere fortiden, og søknaden fremtiden.


 

Karrieresenteret


Karrieresenteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

De holder blant annet CV- og søknadskurs, og du kan få personlig veiledning på CV- og søknaden din.

.

 

Husk at arbeidsgiver ikke nødvendigvis er veldig opptatt av hva du har studert. De er opptatt av hva du kan, hva slags kompetanse du har og hva du kan bidra med. De fleste studenter vil antakeligvis begynne å jobbe med noe de ikke har erfaring med fra studiene likevel.

 

LES OGSÅ: Derfor bør du søke selv om du er underkvalifisert

 

4. Vis med eksempler – Show, don’t tell

I de neste avsnittene bør du utdype hvordan du vil bruke din kompetanse og erfaring til å løse arbeidsoppgavene som ligger til stillingen.

 

Her holder det ikke bare å påstå, men du må kunne argumentere med eksempler. En søknad skal helst være blottet for påstander. Når du argumenterer for at du har kompetansen som kreves, må du vise at du har vært i tilsvarende situasjon og at du forsto hva du skulle oppnå i situasjonen. Deretter skriver du hva resultatet ble.

 

– Hvis du gjør det, blir det en troverdig historie man kan prate om på intervju, istedenfor påstander som er løse og vanskelige å etterprøve, argumenterer Hellsten.

 

LES OGSÅ: Slik takler du nervene under jobbintervjuet

 

5. Tydelig og samfunnsengasjert avslutning

Ikke bruk plass på floskler som «håper på et positivt svar» eller «kommer gjerne på intervju» i avslutningen. Det er sløsing med plass. Arbeidsgiver forstår at du gjerne vil det.

 

En god avslutning er å løfte blikket, å klare og se din stilling, og innsats i en større sammenheng. Enten det er for bedriften eller Norge som stat.

 

– Slik viser du at du har kontroll på dine arbeidsoppgaver, men er også med på den store veien bedriften skal gå, utfra det samfunnsoppdraget de har til enhver tid. Da viser du god forståelse både for din stilling og bedriftens posisjon i samfunnet, råder Hellsten.

 

LES OGSÅ: Jobbsøknaden – første date med arbeidsgiver

 

6. Skill deg ut

Vær personlig, unngå generelle vendinger og vær konkret. Din historie vil alltid være unik. Du kan godt få inspirasjon fra oppskrifter eller maler på internett, men du kommer lengre hvis du viser ditt originale jeg.

 

– Man skiller seg ut ved å være personlig i den forstand at man skriver om seg selv, og viser til eksempler hvor man kan dokumentere det man sier, mener Hellsten.

 

Ikke bruk de samme ordene som alle andre; spennende, utfordrende og interessant. De er sikkert sanne, men de gir lite informasjon. Gå heller dypere og beskriv hva som gjorde erfaringene til spennende, interessante og utfordrende.


 

SE VIDEO: Slik skriver du en CV som skiller seg ut

 

7. Kontakt stillingsansvarlig for informasjon

Det kan være lurt å referere til en kontaktperson i bedriften. Hvis du kjenner en på innsiden som kan gå god for deg, har du et forsprang. For arbeidsgiver handler det om å eliminere mest mulig usikkerhet, og det vil hjelpe hvis du har referanser som kan bekrefte at du er en sikker kandidat.

 

– Men, du bør bare kontakte noen i bedriften hvis du har noe fornuftig å stille spørsmål om. Det verste du kan gjøre er å ringe og stille dumme spørsmål, da bør du heller la være, råder Hellsten.

 

LES OGSÅ: Bytte bransje? Slik overfører du kompetansen din i søknad og CV

 

8. Må-krav og bør-krav

Du må også ta stilling til hvilke krav som stilles. Hellsten skiller mellom må-krav og bør-krav: 

 

– Må-krav er krav du må oppfylle for å bli betraktet som en seriøs søker til stillingen. Står det for eksempel at de søker etter en med mastergrad i juss, kan du la være å søke på stillingen dersom du ikke har denne kompetansen. 

 

– Bør-kravene er krav som at du bør ha to års relevant erfaring innenfor salg. Om du for eksempel har jobbet ett år i en butikk, kan du da argumentere for at du likevel har den nødvendige kompetansen som trengs. 

 

SE VIDEO: - Norske jobbsøkere er for beskjedne

 

9. Dette skal du ikke ha med

Når du har fått med de overnevnte kravene, begynner du å få en god søknad. Videre er det et par ting du ikke bør gjøre.

 

Ikke ha med IKKE. Hvis det er ting man ikke har erfaring med eller ikke kjenner til, skal man ikke omtale det. Når du skriver om det du kan, vil likevel det du ikke kan ligge der implisitt.

 

Heller ikke fremhev veldig de kvalifikasjonene du ikke har. For eksempel som nyutdannet, bør du ikke skrive «som nyutdannet, fersk kandidat», da dyrker du det du ikke har.

 

Overdreven selvskryt som ikke er dokumenterbart, bør heller ikke med. Og du bør vurdere relevansen av erfaringen din opp mot stillingen du søker på.

 

– Erfaringen du har fått i en liten studentforening kan kanskje ikke sammenliknes med å lede 750 mennesker med et budsjett på to milliarder. Vurder hvor langt du kan strekke erfaringen, og når du framstår som naiv og med lav kompetanseforståelse.


Helt til slutt trekker Hellsten frem sitt aller beste råd til deg som skal skrive søknad: 

 

– Send heller fem knallgode, spissede og gjennomarbeidede søknader, enn å bombardere markedet. Jobb med språket, bruk din stil og ikke hør for mye på ekspertene. Det er din historie arbeidsgiver vil høre, ikke ekspertenes oppsett. Vær deg selv, oppfordrer Hellsten.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger