(KarriereStart.no):

Når man saumfarer stillingsannonser på leting etter drømmejobben, kan det være avskrekkende å lese alle kriteriene som arbeidsgivere setter for erfaring og kompetanse. Men, det er viktig å huske at annonsene ofte beskriver drømmekandidaten og ikke nødvendigvis definerer minstekriteriene for aktuelle kandidater.

 

Ifølge Gisle Hellsten, leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, er det mange som lurer på om det har noen hensikt å søke på stillinger dersom man ikke oppfyller alle kravene. Og svaret er ja – hvis man oppfyller de viktigste kravene.

 

– Prøv å skille mellom det som må-krav og bør-krav. Et må-krav kan for eksempel være krav til utdannelse. Står det at du må være jurist, så må du være det for å ha en sjanse. Bør-krav kan være alle de andre elementene som ligger til stillingen, sier karriereveilederen.

 

Hvis du har oppfylt må-kravene og 30 til 40 prosent av bør-kravene, mener Hellsten at du absolutt kan søke og samtidig være en reell kandidat.

 

Søknaden og CV-en bør imidlertid tilpasses på en måte som fremhever kompetansen og erfaringen som kan gjøre deg aktuell for stillingen. Her er noen tips fra Careerbuilder.com:

 

LES OGSÅ: Jobbsøknaden – første date med arbeidsgiver

 

Fokuser på relevant kompetanse

Når du skal søke ny jobb må du vise at kompetansen og erfaringen du har fra tidligere jobber er overførbare til stillingen du søker på. Det er altså ikke det du er best på som skal fremheves, det er det som er mest relevant som skal frem i søkelyset.

 

De aller fleste sitter på kompetanse som er relevant på tvers av ulike stillinger, bransjer og arbeidsoppgaver. Dette kan eksempelvis dreie seg om kommunikasjonsferdigheter, lederegenskaper og erfaring med å jobbe i team. Selv om du kanskje har mer og bedre kompetanse på andre områder, er det viktig å ikke la disse skygge for det som kan overføres til den nye jobben.

 

LES OGSÅ: Hva er de vanligste feilene man gjør som jobbsøker?

 

Vis fleksibilitet og læreevne

Hele 77 prosent av arbeidsgivere mener at «soft skills» som fleksibilitet og evne til å lære, er like relevante som «hard skills», altså spesifikk kunnskap om et gitt emne. Dette kommer frem av en undersøkelse som Careerbuilder har gjennomført blant amerikanske arbeidsgivere.

 

Vær derfor forberedt på å demonstrere fleksibilitet og læreevne i søknaden eller jobbintervjuet. Trekk frem et eksempel på en gang du måtte lære noe nytt på kort tid, eller en gang du var villig til å begi deg ut på nye, ukjente områder. Du kommer alltid lengre ved å bygge opp under påstander med konkrete eksempler.

 

LES OGSÅ: Slik finner du den første jobben etter studiene

 

Vis personlighet

Selv om man er den som på papiret fremstår som den mest kvalifiserte kandidaten, vil ikke kompetansen alene være noen garanti for at man får jobben. Når det kommer til stykket, vil arbeidsgiveren ansette den man liker best – totalt sett. Arbeidsgivere er tross alt mennesker som alle oss andre, og de ønsker å jobbe sammen med mennesker de vil trives med. Her kommer ting som personlighet, humor, omgjengelighet og generell kjemi inn i bildet. Dette er ekstra viktig dersom man har noen mangler når det kommer til den faglige kompetansen.

 

Den beste strategien for å bli likt er å vise en positiv innstilling og en genuin interesse for stillingen, arbeidsoppgavene, bedriften og bransjen som helhet. Det skader heller ikke om du kan trekke inn fritidsinteresser som arbeidsgiveren kan relatere seg til.

 

LES OGSÅ: 80 vanlige spørsmål til jobbintervjuet

 

All erfaring er god erfaring

Det er delte meninger om hva som er relevant å inkludere i CV-en. Mens noen anbefaler å kun føre opp tidligere ansettelsesforhold, vil andre anbefale å inkludere alt fra interesser til hvilke organisasjoner eller klubber man er medlem av. Når man skal søke på jobber hvor man mangler noe kompetanse, gjelder det å inkludere all erfaring som kan telle positivt – uavhengig om det er fra en tidligere jobb, fra frivillig arbeid eller fra din tid i speideren. Poenget er å vise til erfaring som kan gi et bredere bilde av kompetansen din. Om det er fra en lønnet jobb eller fra et frivillig verv spiller liten rolle.

 

LES OGSÅ: Slik takler du de ni ulike intervjuformene

 

Husk nøkkelordene

Større selskaper, som ofte får inn mange søknader, bruker i mange tilfeller programvare som skanner søknader på leting etter viktige nøkkelord. Som oftest plukker disse programmene ut søknader som inneholder ord og formuleringer som er brukt i selve stillingsannonsen. Les derfor igjennom annonsen et par ekstra ganger på leting etter sentrale ord og uttrykk, og inkluder dem i søknaden og CV-en din.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger