(KarriereStart.no):

KarriereStart var tilstede da det ble arrangert jobbsøkerkurs ved Universitetet i Oslo. Et tjuetalls studenter møtte opp på Blindern for å lytte til lederen for Karrieresenteret, Gisle Hellstens, tips om hvordan man bør gå frem når man skal søke jobb. 

 

Snart klare for jobbsøking

To av studentene som møtte opp på kurset var molekylærbiologi- og lektorstudenten Ane Brenna og pedagogikkstudenten Kaja Swensen. De ønsket begge å få gode tips om do's and don'ts i jobbsøkeprosessen. 

PÅ JOBBSØKERKURS: Ane Brenna (til venstre) og Kaja
Swensen (til høyre) er snart klare for jobbsøking. 

- Jeg tror man på en måte vet hva en CV og søknad skal inneholde, men jeg ønsker å konkretisere det litt så du får bort all svada og får skikkelige verktøy til hvordan man kan skrive en bra CV og søknad, sier Brenna. 

De to UiO-studentene har ikke kommet ordentlig i gang med jobbsøkingen enda, men håper å la seg inspirere av kurset.


- Jeg håper jo å få et spark i rumpa på veien mot å finne jobb, sier Swensen som er ferdig med pedagogikkstudiene til sommeren.

 

En øvelse i kommunikasjon

Gisle Hellsten har lang erfaring med å holde kurs for studenter som er på vei ut i arbeidslivet. Han mener jobbsøking i stor grad handler om kommunikasjon.

- Det å søke jobb er for meg en stor øvelse i kommunikasjon, hvor partene ikke er helt likeverdige i den forstand at de som sitter og deler ut en jobb ofte har litt mer makt enn de som søker på en jobb, men av likevel så skal det kommuniseres, og det som er så viktig det er å formidle på en slik måte at arbeidsgivere forstår hva man kan gjøre for dem. 


Hellsten mener det er viktig at man som jobbsøker kan fortelle om hvilke kunnskaper man har tilegnet seg i løpet av studiene. En arbeidsgiver er nemlig ikke så veldig interessert i hva du har studert. Arbeidsgiveren er derimot svært interessert i hva du kan, understreker Hellsten. Det er derfor svært viktig å kunne formidle til arbeidsgiveren hvilke kompetanser du besitter.  

En god øvelse er, ifølge Hellsten, å bruke familiesammenkomster som en anledning til å øve på å formidle til andre hva du har lært gjennom studiene. Klarer for eksempel moren din å gjenfortelle hva du kan, altså hva du har studert, til din tante som ikke var i selskapet, har du gjort en god jobb med formidlingen. 


- La mamma kunne gjenskape og gjenfortelle hva du faktisk kan. Da treffer du med kommunikasjonen. Det er ikke så lett å egentlig forstå hva en sosiolog, statsviter eller historiker kan, før man virkelig har satt seg inn i det og begynt å fortelle om det. 

Hellsten oppfordrer også dagens studenter til å tilegne seg mer kunnskap om arbeidsmarkedet, om hvordan ulike virksomheter er organisert og å skaffe seg god bransjeforståelse.  

- Om du har en bitte liten stilling inne på et kontor så skal du kjenne til sektoren, du skal kjenne til bransjen. Du skal vite om de små linjene og om de store linjene.

Briljerer du med slike kunnskaper enten i en søknad eller i et jobbintervju vil du kunne score mange poeng hos en arbeidsgiver, mener Hellsten.  

LES OGSÅ: Kjente personer om å skille seg ut i jobbsøket

 

Tips til jobbsøking 

Fallgruvene er mange når det gjelder jobbsøking, men her er Hellstens tips til hva du bør tenke over når du skal søke jobb: 

1. Start tidlig

Ønsker du å få deg jobb rett etter studiene gjelder det å starte tidlig med jobbsøkingen. Om du er ferdig med studiene i mai neste år bør du ha mange søknader ute på markedet allerede i mars, april. Fra du sender inn en søknad kan det nemlig godt gå to måneder før hele søknadsprosessen er ferdig. 

2. Hva kan du?

Når du skal søke jobb bør du også ha klart for deg hvilke kunnskaper og ferdigheter du faktisk har å spille på. Tenk igjennom hva du har lært gjennom studiene, og husk at høyere utdanning gir deg mye mer enn bare kunnskaper om faget du har studert. Du lærer for eksempel å lære og å innhente informasjon. Kanskje har du også lært å jobbe strukturert og å jobbe selvstendig/samarbeide med andre? 

3. Hva vil du jobbe med?

Finn ut hvilke typer arbeidsoppgaver du ønsker å ha, og hvilke arbeidsformer du trives med. Da kan du gjøre målrettede jobbsøk på jobbsøkeportaler. Flere bedrifter åpner også for muligheten til å legge inn en åpen søknad, noe Hellsten anbefaler at du benytter deg av.

4. Gjør resarch


Når du har funnet en stilling du ønsker å søke på bør du gjøre grundig research på virksomheten du søker deg til, og selv om du for eksempel søker på en liten stilling i webutviklingsavdelingen til et oljeselskap, bør du også lese deg opp på oljebransjen generelt og på hvilke utfordringer som finnes her. Godt reseracharbeid gjør det enklere å skrive en treffsikker søknad og å imponere i jobbintervjuet.  

5. Analyser stillingsannonsen

Hver gang du ser en interessant stillingsannonse må du identifisere hvilke kunnskaper og ferdigheter som er spesielt viktige til denne stillingen. Når du har kartlagt dette vil du være i stand til å skrive en mer presis søknad. Du må også ta stilling til hvilke krav som stilles. Hellsten skiller mellom må-krav og bør-krav: 

- Må-krav er krav du oppfylle for å bli betraktet som en seriøs søker til stillingen. Står det for eksempel at de søker etter en jurist kan du la være å søke på stillingen dersom du ikke har juridisk eksamen. 

- Bør-kravene er krav som at du bør ha to års relevant erfaring innenfor salg. Om du for eksempel har jobbet ett år i en butikk, kan du da argumentere for at du likevel har den nødvendige kompetansen som trengs. 

Hellsten mener du kan søke på en stilling dersom du oppfyller alle må-kravene og 30 prosent av bør-kravene. Oppfyller du alle må- og bør-kravene bør du vurdere om du er overkvalifisert. Er noe uklart i stillingsannonsen om enten arbeidsoppgaver, ansvar eller arbeidsformer er det lurt å ringe og for eksempel spørre om arbeidsgiver kan fortelle litt om hvordan en vanlig arbeidsuke så ut for den forrige personen som hadde jobben. 

6. CV 

En CV skal alltid være fortid. Den skal inneholde informasjon om hva du har gjort tidligere, altså informasjon om utdanningen din og tidligere jobber. 

7. Søknaden

En søknad skal alltid være fremtidsrettet. Her skal du fortelle om hvilken kompetanse du har, og hva du kan gjøre med denne kompetansen i den stillingen du søker deg til. Når du skriver en søknad er det også viktig at du ikke bare skriver ting som: ”jeg er målrettet og samarbeidsvillig, punktum!”. Vis arbeidsgiveren med eksempler hvordan du har vært målrettet og samarbeidet med andre. Det handler om å gå fra påstand til argumentasjon, og ifølge Hellsten skal en søknad være blottet for påstander og fylt med argumentasjon. Jobbsøking handler nemlig i stor grad om å argumentere for at du fortjener å få jobben.

Å trekke frem gode resultater, enten karakterer eller idrettsprestasjoner fra studietiden er også lov, understreker Hellsten. Det viktigste er å legge vekt på det du kan og at du lar være å fortelle om det du ikke kan. Fortell også om hvorfor du har lyst til å jobbe i akkurat denne virksomheten, om hva som er motivasjonen din. En ting du imidlertid bør unngå er å bombe markedet med generelle søknader. Hellsten råder deg heller til å sende ut fem gjennomarbeidede søknader. 

8. Jobbintervjuet

Blir du innkalt til jobbintervju bør du forberede deg godt. Du bør ha satt deg skikkelig inn i stillingen du søker på og hva du tror vil være sentrale temaer under intervjuet. Er du nervøs for å ikke virke interessant nok for arbeidsgiver, kan Hellsten imidlertid berolige deg med at det bare er de flinkeste som blir innkalt til intervju. Har du først kommet gjennom dette nåløyet er det derfor viktig å ha en trygghetsfølelse på at du i utgangspunktet er interessant for arbeidsgiver.   

For flere tips fra lederen for Karrieresenteret se videoen øverst i vinduet.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger