<  
>  

COWI

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Konsulenttjenester: Øvrig

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos COWI

Vil du være med å prege utviklingen av geoteknikk i COWI? Har du solid erfaring innen anleggsteknikk, grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering? Da kan dette være neste skritt i din karriere!BLI EN DEL AV AVDELING BRU OG GEOTEKNIKK COWI fortsetter å vokse innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og feltundersøkelser. Vårt tverrfaglige miljø utfører oppdrag i alle ledd av faget -- fra geotekniske grunnundersøkelser og kjernelogging, datarapporteringer og beregninger til uavhengig geoteknisk kontroll -- i landets største prosjekter. Blant annet jobber vi på prestisjeprosjekter som Fornebubanen, E39 Flytebru over Bjørnafjorden, E6 Kvål-Melhus og Ny fastlandsforbindelse Færder.Seksjonen vår for geofag i Oslo og Bergen består per i dag av 30 medarbeidere og 6 borerigger. Med egen feltavdeling og et stort spenn i prosjekter både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ Som erfaren geotekniker i COWI får du jobbe med geoteknisk rådgivning innenfor hele spekteret av COWI sine samferdsels -og byggeprosjekter.Til daglig vil du typisk jobbe med følgende:DisiplinledelseProsjekteringFaglig veiledning og kvalitetssikringBidra til faglig utvikling og kompetansedelingDINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN. Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt, hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise, samtidig som du får mulighet til å samarbeide med de beste.Vi ser etter deg som jobber godt selvstendig, men også har gode samarbeidsevner. Du er resultatorientert, har fokus på høy kvalitet og er faglig engasjert. Det forventes at du bidrar til samhandling og kompetansedeling i egen faggruppe og på tvers av organisasjonen. Vi forutsetter at du kan vise til:Mastergrad innen geoteknikkMinimum 5 års relevant arbeidserfaringGod formidlingsevne på norsk, muntlig og skriftligCOWI SOM ARBEIDSPLASS Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du:Delta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsningerVære med på å prege den faglige utviklingen i bedriften og prosjekteneVære med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfeltFleksibel arbeidstidKonkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelserArbeidssted vil være Oslo, Trondheim eller Bergen, men for den rette kandidat kan andre COWI kontorer vurderes.HAR DU SPØRSMÅL? Da kan du ringe Oddny Jørgensen (seksjonssjef Geofag) på telefon +47 913 80 302, eller Kim Larsen (utviklingssjef Geofag) på telefon +47 904 15 575.SLIK SØKER DU Klikk på knappen nedenfor, og fortell hvorfor du er rett person for denne stillingen. Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang. Søknadsfristen står angitt øverst på siden. Alle søknader behandles konfidensielt. Adresse: Karvesvingen 2,0579 Oslo
21.02.2020 Oslo
Vil du spille en viktig rolle i gjennomføringen av spennende og tverrfaglige prosjekter? Har du erfaring som prosjektleder fra salg til ferdigstillelse? Og er du god på til å bygge opp og opprettholde relasjoner? Da kan dette være neste skritt i din karriere!BLI EN DEL AV AVDELING VANN I OSLO Avdeling Vann består av rundt 170 medarbeidere fordelt på ulike kontorer i Norge. Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer, og er involvert i prosjekteringen av noen av Norges mest spennende prosjekter. Blant annet jobber vi på ny vannforsyning til Oslo, Regjeringskvartalet samt en rekke vannforsynings- og saneringstiltak i Stor-Oslo og Viken. Vi jobber både selvstendig med egne prosjekter og samarbeider tett med COWIs øvrige fagmiljøer på tvers av kontorer i Norge og i resten av Skandinavia.Vi har vunnet mange store og spennende oppdrag i Oslo-området, og søker flere flinke medarbeidere til vårt fagmiljø i Oslo. Vi er i dag om lag 30 ansatte med VA-kompetanse på Oslo-kontoret. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø og på faglig utvikling. Medarbeiderne er selv med på å påvirke sin egen arbeidshverdag og utvikling, noe som blir jevnlig fulgt opp. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.FÅ ANSVAR FOR TVERRFAGLIGE PROSJEKTER I EN BEDRIFT MED RÅDGIVERE I VERDENSKLASSE I denne stillingen vil du være en del av vårt globale team av eksperter, og arbeide tett sammen med seksjonsleder på kommunalteknikk, prosjektsjef og øvrige kollegaer. Som prosjektleder i COWI kommer du til å spille en viktig rolle i gjennomføring av tverrfaglige prosjekter. Du vil kunne få ansvar for ekstern kundekontakt og internt vil du styre tverrfaglige prosjekt- og prosjekteringsorganisasjon.Til daglig vil du typisk jobbe med følgende oppgaver:Koordinering av ulike ressurser i større, tverrfaglige prosjekter og komplekse VA-prosjekterProsjektledelse innenfor alle faser av prosjektgjennomføringen, fra tidligfase til gjennomføring / anleggsfaseBidra i tilbudsarbeidFaglig veiledning / fungere som mentor for yngre prosjektledereBidra til samhandling og ytterligere kompetanseheving innenfor prosjektledelseDINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god på god på å bygge opp relasjoner og tillit, ha god evne til helhetstenkning samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som kan ta ansvar for prosjekter helt fra salg til ferdigstilling. Du er en som sammen med kunden kan definere problemstillingen, lage en formålstjenlig organisasjon, milepæl-, aktivitets- og leveranseplan og har evne til å følge opp og rapportere dette.Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:Bachelor eller mastergrad innen VA-teknikk/kommunalteknikk eller tilsvarendeErfaring fra VA-bransjenKjennskap til prosjektstyringsverktøy og Norsk StandardGode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntligTrives med høy grad av frihet under ansvarHar du kompetanse innenfor følgende, vil det telle positivt:Erfaring fra offentlig saksbehandling / offentlige byggherrer eller entreprenørKjennskap til prosjekteringsverktøyGjennomføring av offentlige anskaffelserCOWI SOM ARBEIDSPLASS Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du:Mulighet til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter fra dag énDelta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsningerVære med på å prege den faglige utviklingen i bedriften og prosjekteneVære med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfeltFleksibel arbeidstidKonkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelserHAR DU SPØRSMÅL? Da kan du ringe Phan Åge Haugård (Seksjonsleder kommunalteknikk) på telefon +47 971 15 531 eller Frid Gillebo (prosjekt- og markedssjef vann) på telefon +47 907 36 035.SLIK SØKER DU Klikk på knappen nedenfor, og fortell hvorfor du er rett person for denne stillingen. Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang. Søknadsfristen står angitt øverst på siden. Alle søknader behandles konfidensielt. Adresse: Karvesvingen 2,0579 Oslo
23.02.2020 Oslo
Vil du utvikle deg innen fag og ledelse på spennende og utfordrende prosjekter? Kan du ta på seg rollen som Faggruppeleder innen Analyse og Beredskap i Senter for risikoreduserende design i Oslo. Og er du klar for nye utfordringer? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!COWI har i den senere tid vunnet flere store sykehusprosjekter, helsebygg, flyplassutbygginger, skoleprosjekter, kontor og næringsbygg og infrastrukturprosjekter. Blant annet jobber våre ingeniører på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes flystasjon, Fornebubanen og nye sykehus landet rundt.BLI EN DEL AV AVDELING BYGNINGER OSLOSenter for risikoreduserende design i COWI har blitt godt lagt merke til i bransjen som et kompetent og leveringsdyktig fagmiljø i COWI. Vi ønsker hele tiden å utvikle oss videre, og å være ledende i bransjen som en unik tverrfaglig ressurs innen risikoreduserende design. Vi tilbyr spesialkunnskap innenfor beskyttelse og sikring av bygg, anlegg og infrastruktur mot uønskede hendelser. Vi dekker all faser i et prosjekt, fra idé, planlegging, bygging og drift til avvikling, og fra enkeltstående bygg til komplekse sammensetninger fra åpne byrom til lukkede operative militærbaser.FÅ EN SENTRAL ROLLE I ARBEIDET MED SIKKERHET OG RISIKOI denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter. Din hovedoppgave i teamet vårt er å utvikle faget videre, utvikle våre yngre medarbeidere i senteret og utvikle medarbeidere innenfor andre fagområder i COWI slik at de også kan levere innenfor senterets kjerneområder.Til daglig vil du utføre følgende arbeidsoppgaver:Du vil være en del av senterets ledergruppe som består av tre andre faggruppeledere samt en leder.Det fokuseres på sikringsrisikoanalyser etter NS 5830-serien, COWIs utviklede maler iht NSMs-veiledere og Forsvarsbyggs sikringshåndbok som gjør at våre kunder vet hva de kan forvente av våre leveranser.Du vil være et viktig ansikt utad mot våre kunder og vil være en naturlig prosessleder av de ulike stegene i analysearbeidet.DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDENDine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør ønske å leder og fronte vårt analysemiljø innenfor sikkerhet og beredskap, være glad i å lære bort og tilrettelegge for kompetanseoverføring, samt ønske å være med å videreutvikle et unikt fagnettverk i et godt etablert og internasjonalt rådgiverselskap.Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner:Du har en høyere utdannelse innen relevant fagområde (prosessledelse, analysemetodikk, beredskap, sikringstiltak etc.)Du har minimum 10 års relevant erfaring fra offentlig eller privat sektorDu har sikkerhetsklarering (eller kan få det)Du snakker og skriver flytende norsk og engelskCOWI SOM ARBEIDSPLASSCOWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekterHos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordningerArbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelserLedelse og ledelsestrening er ett av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjonerVi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.HAR DU SPØRSMÅL?Da kan du ringe Julie Elisabeth Indrelid (Seksjonsleder) på telefon +47 928 36 382.SLIK SØKER DUKlikk på "SØK-knappen, og fortell hvorfor du er rett person for denne stillingen. Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang. Adresse: Karvesvingen 2,0579 Oslo
23.02.2020 Oslo
Vil du jobbe på spennende prosjekter i vårt geotekniske miljø? Vi søker nå dyktige grunnborere til vår feltavdeling. Er du klar for nye utfordringer?COWI har en geoteknisk feltavdeling med lang erfaring innen utførelse av grunn- og miljøundersøkelser. Vi har hele Sør-Norge som arbeidsområde (fra Trondheim og sørover), og vi utfører i hovedsak grunnboring på prosjekter i denne regionen. Vi har 6 geotekniske borerigger av typen Geotech 605 og 607. Aktiviteten er høy og oppdragsmengden økende, og vi søker derfor etter flere dyktige og motiverte kollegaer.DU ER VIKTIG I VÅR PROSJEKTGJENNOMFØRING Grunnborere i COWI har som hovedoppgave å utføre grunnundersøkelser av høy kvalitet, med moderne og avanserte geotekniske borerigger, som har elektronisk innsamling av bordata. Arbeidet involverer bruk av tungt utstyr, og utføres gjerne i ulendt terreng. Det forventes derfor av våre medarbeidere at de er bevisst sitt medansvar for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS), og etterlever bedriftens og kundenes HMS-rutiner. Vi bemanner derfor alle våre borerigger med 2 operatører, borleder og hjelpemann.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:utføre grunnundersøkelser (målinger, sonderinger, prøvetaking) i henhold til krav og prosedyrergjennomføre Sikker Jobb Analyse (SJA) før oppstart av borearbeid, sammen med tilretteleggerfylle ut og sende inn borlogg, prøvekort og rådatafiler til ansvarlig geotekniker daglig.påse at utstyret er i orden, rengjøres og vedlikeholdes i henhold til gjeldende rutinerI tillegg vil du være i kontakt med grunneiere, geotekniske rådgivere og prosjektledere. Dette krever at du kommuniserer godt, og er ryddig og løsningsorientert i gjennomføringen av dine arbeidsoppgaver.En del reisevirksomhet i hele Sør-Norge må påregnes og reise- og oppholdsutgifter beregnes ut fra Statens diettsatser.DU ER OPPTATT AV KVALITET, FAGLIG UTVIKLING OG HAR GODE SAMARBEIDSEVNER Som grunnborer jobber du normalt i team/tospann gjennom hele arbeidsdagen, og vi søker derfor etter noen som trives sammen med -- og i samarbeid med -- andre. Nøyaktighet og vilje til å stå på, er egenskaper vi ser etter.For stillingen kreves førerkort klasse BE, og at du behersker bruk av PC (i hovedsak Microsoft Office). Du må være villig til å gjennomføre nødvendig opplæring/sertifisering.Som grunnborer kreves relevant arbeidserfaring og det er en fordel om du har gjennomført Grunnborerskolen (NGF) eller tilsvarende kurs. Sistnevnte er ikke et absolutt krav for stillingen. Det en også fordel om du har fagbrev som anleggsmaskinfører eller landbruksmekaniker.COWI SOM ARBEIDSPLASS COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og gode pensjons- og forsikringsordninger.Virker stillingen interessant? Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:Anders Breistøl Driftsleder, Geofag +47 90012636ellerOddny Jørgensen Seksjonsleder, Geofag +47 91380302Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig -- senest innen 25.03.2020 . Alle søknader behandles konfidensielt. Adresse: Karvesvingen 2,0579 Oslo
25.02.2020 Oslo
Vil du spille en viktig rolle i gjennomføringen av spennende og tverrfaglige prosjekter? Vi søker en Senior Prosjektleder for prosjektgjennomføring til vår avdeling Industri og Prosess. Er du klar for nye utfordringer?FÅ ANSVAR FOR TVERRFAGLIGE PROSJEKTER I EN BEDRIFT MED RÅDGIVERE I VERDENSKLASSE Som prosjektleder hos oss vil du få ansvar for ekstern kundekontakt, og styre tverrfaglige prosjekt- og prosjekteringsorganisasjoner internt. De siste årene har Industri og Prosess satset på å bygge opp aktivitetene i industrimarkedet. Vi ønsker å bygge ut vår kompetanse og satse i dette markedet. Som prosjektleder kommer du til å spille en viktig rolle i denne prosessen, og du vil aktivt bruke ditt nettverk til å utvide vår portefølje.Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.DU ER INITIATIVRIK OG GOD TIL Å SKAPE RELASJONER Den vi leter etter er selvstendig, og kan ta ansvar for prosjekter helt fra salg til ferdigstilling. Du er en som sammen med kunden kan definere problemstillingen, lage en formålstjenlig organisasjon, milepæl-, aktivitets- og leveranseplan og har evne til å følge opp og rapportere dette. Vi leter etter deg som liker og jobber for å få fornøyde kunder. Samtidig som du er god til å skape gode kunderelasjoner er du også god til å ta initiativ og fullføre dine oppdrag.Du har en kombinasjon av følgende kompetanse:Erfaring i alle faser av industriell prosjektgjennomføring (fra konsulent, leverandør eller byggherreside.Erfaring fra prosjektgjennomføring/teknologi i industrielle sektorer som bl.a. on-shore olje og gass, farmasøytisk industri, matindustri, bioenergi, etc. i tillegg til overnevnte er en fordel.Godt nettverk innenfor industrien i Norge (og/eller utland)I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende:ProaktivGod kommunikasjon på alle nivåerEn drivkraft til å finne de beste løsningene for komplekse problemstillinger i samarbeid med kundene og øvrige stakeholdersEn motivasjon til å tilby 360 graders løsninger for kundene, dvs. levere komplette løsninger ved bruk av kunnskap fra COWI-nettverketInteresse for å være en del av COWIs satsing på industri som inkluderer å bygge kompetanse i COWI. Med andre ord er interesse for - og evne til - kunnskapsoverføring viktigCOWI SOM ARBEIDSPLASS COWI tilbyr en spennende og dynamisk arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet. Hos oss får du:Påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter i stor gradGode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelserKonkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordningerINTERESSERT? Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte:Alert HoltmanProsjekt- og markedssjef Tlf. 925 23 266ellerJonny Edvardsen Avdelingssjef Tlf: 905 43 443SLIK SØKER DU Klikk på knappen nedenfor, og fortell hvorfor du er rett person for denne stillingen. Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang. Søknadsfristen står angitt øverst på siden. Adresse: Richard Johnsens gate 12,4021 Stavanger
01.03.2020 Stavanger
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Rekrutteringskalender

 • FEB 21
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 23
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 25
  2020
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

HRD Consultant

Filmer

Fakta om COWI

Adresse

24 kontorsteder i Norge, se www.cowi.no