Hydro

Industri og produksjon

We are the only 360° company in the global aluminium industry, with operations in 40 countries all over the world. By combining local expertise, worldwide reach and unmatched capabilities in R&D, our 35,000 employees create innovative aluminium solutions throughout the value chain.

Headquartered in Norway, Hydro is rooted in more than a century of expertise in hydropower, development of technology and product innovation. We are present within all market segments for aluminium, from production of the primary metal to recycling and repurposing it. Our sales and trading activities throughout the value chain serve more than 30,000 customers.

From extracting the bauxite and refining the alumina to producing primary metal and offering specialized products to a wide range of industries, our commitment remains the same: To strengthen the viability of our customers and communities through innovative and sustainable aluminium solutions.

Les mer
Fakta om Hydro
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
10000+
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Hydro

Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte verden over som utvinner, produserer, former og resirkulerer verdens mest fleksible og bærekraftige metall og leverer et utall nyskapende produkter og løsninger. Hydro Sunndal er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Ferdigproduktene fra støperiene er legert pressbolt og støpelegeringer av høy kvalitet. I tillegg til verdiskapende aluminiumproduksjon er Sunndalsøra også langt fremme innen forskning og utvikling, med sin omfattende kompetanse innen støperivirksomhet.Område Kai i Støperi og logistikkenheten består av 37 dyktige medarbeidere. Vi søker etter Handlingsansvarlig/Metallkontrollør på ferdigvare på Kai/Logistikk ved Hydro Sunndal.   Ansvarsområde Metallkontrolløren har overordnet ansvar for å gjennomføre detaljplanlegging og kvalitetskontroll av alle støperiprodukt fra Sunndal verk. Stillingen må jobbe tett med begge produksjonsplanleggerne, fagleder skipning og alle skift som jobber med produksjon og logistikk. I stillingen ligger også å utvikle den metallkontrollprosessen, logistikk og samarbeid på tvers av teamene, herunder å ta i bruk ny teknologi. Kvalifikasjoner Stillingen krever relevant fagbrev eller tilsvarende Kompetansetrinn 3 for alle driftsroller innen kompetansefeltet, og kompetansetrinn 2 innenfor enheten Erfaring fra produksjonsarbeid med gode kunnskaper om prosessen og verdikjeden Gode evner til å lede, motivere og korrigere andre, for å nå felles målsettinger Annen informasjon Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger. Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post. I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.
27.08.2019 Sunndal
Vil du vere med på å forme vår historie med dine personlege eigenskapar, kompetanse og ambisjonar? Hydro har 35.000 tilsette verda over som vinn ut, produserer, formar og resirkulerer verdas mest fleksible og berekraftige metall og leverer eit utal nyskapande produkt og løysingar.Hydro Husnes doblar produksjonen – er du ein av våre 25 nye kollegaer? Aluminiumsproduksjonen på Hydro Husnes skal opp til full kapasitet, og vi treng om lag 25 nye tilsette til å vera med på eventyret!Hydro Husnes produserer aluminium i ein elektrolyseprosess. Flytande aluminium frå elektrolysen blir støypt ut som pressbolt, og sendt til kundar for ekstrudering. Hydro Husnes ligg i Kvinnherad kommune i Sunnhordland, med gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Området kan by på ein idyllisk skjergard, høge fjell og isbrear, og det er moglegheiter for varierte fritidsaktivitetar på både sommar- og vinterstid.Vi står framfor ei spennande tid i lys av Hydro si avgjerd om oppgradering og re-start av ei produksjonslinje. Dette inneber ei dobling i produksjonen, til om lag 200.000 tonn aluminium pr år. Med full produksjon i løpet av 2020, vil vi vere om lag 335 tilsette.Vi søker etter prosessoperatørar til Elektrolyse, Støyperi og Anodemontasje, for oppstart frå hausten 2019.Ansvarsområde Arbeidsoppgåvene vil bli utført i produksjonslokala, og vil vera allsidige og varierte. Dette inneber daglege driftsoppgåver og prosessovervaking. Mange av oppgåvene blir utført med køyretøy eller kran. Bidra til mest mogleg sikker og effektiv produksjon av aluminium og aluminiumprodukt Kvalifikasjoner Relevant fagbrev er ønskjeleg Erfaring frå prosessindustri/produksjonsbedrift er ein fordel Førarkort klasse B Truck- og kransertifikat er ønskjeleg Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg, samt engelsk munnleg Vi søker deg som er oppteken av sikkerheit og kan visa til god HMS åtferd. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og bidreg til eit godt arbeidsmiljø. Tilleggsinformasjon Ver venleg, legg ved alle relevante vitnemål, karakterutskrifter og sertifikat med søknaden. Over tid vil vi legga til rette for opplæring både mot fagbrev og diverse sertifikat.Dei fleste av stillingane inneber skiftarbeid.Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er integrert i Hydros daglege verksemd. Det er vårt ansvar å verne om helsa og sikkerheita til våre tilsette, og bidra til ei berekraftig utvikling i dei nærmiljøa vi opererer. Vi søkjer derfor tilsette som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-haldningar og -handlingar.Vi aksepterer berre elektroniske søknader. Vi tar ikkje imot søknadsbrev og CV på e-post.
28.08.2019 Kvinnherad
Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte verden over som utvinner, produserer, former og resirkulerer verdens mest fleksible og bærekraftige metall og leverer et utall nyskapende produkter og løsninger. Hydro Sunndal metallverk er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Ferdigproduktene fra støperiene er legert pressbolt og støpelegeringer av høy kvalitet. I tillegg til verdiskapende aluminiumproduksjon er Sunndalsøra også langt fremme innen forskning og utvikling, med sin omfattende kompetanse innen støperivirksomhet. Enheten Prosjekt og Vedlikehold ved Hydro Sunndal består i dag av 58 medarbeidere. Enheten er inndelt i Prosjekt; ansvar for oppfølging og gjennomføring av prosjektportefølje, Vedlikeholdsstøtte; ansvar for å forbedre vedlikeholdsprosessen og Sentralt Vedlikehold som består av et kjøretøyverksted, el./aut./mek.-gruppe som støtter produksjonsenhetene, og en 5-skifts-organisasjon med primæroppgave å løse korrektive vedlikeholdsoppdrag. Vi kan tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver innen alle produksjonsenhetene ved Hydro Aluminium Sunndal. Vi søker etter Automatiker/elektriker for å opprettholde en høy standard på vedlikeholdsområdet. Ansvarsområde Som Automatiker/elektriker i våre anlegg utfører du forebyggende, planlagt og korrektivt vedlikehold på prosess og driftsutstyr. Arbeidsoppgavene vil blant annet være: Utføre jobber planlagt i vårt vedlikeholdssystem SAP. Foreta daglige vedlikeholds og inspeksjonsrunder. Være i tett dialog med vedlikeholdsansvarlig i avdelingen. Delta i utførelse av vedlikeholdsoppgaver, driftsstanser og revisjoner. Drift og vedlikehold av elektro, mekanisk og automatiseringsprosesser. Problemløsning i samarbeid med fagarbeidere eller driftsorganisasjon. Arbeidstidsordning er dagtid, men det kan ved behov være aktuelt å gå inn på skift. Stillingen rapporterer til Områdeleder Vedlikehold. Kvalifikasjoner Vi ser etter deg som har: Fagbrev innen automatiserings- eller elektrikerfaget. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Førerkort klasse B. Førerkort for kran (G4), truck (T4) og lift er ønskelig. Du er serviceinnstilt, liker å jobbe i team, tar initiativ og er engasjert. Kunnskap om automatiseringssystemer, lavspent elektrofordeling og PLS system er en fordel. Det er ønskelig med erfaring fra vedlikehold i prosessindustri eller liknende type industrivirksomhet. Du må ha evne til å kommunisere og samarbeide godt med alle deler av organisasjonen og være fokusert på forbedringsarbeid. Vi ser etter en kandidat som er engasjert, kreativ og initiativrik, og du må være ryddig og strukturert. Tilleggsinformasjon Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger. Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post. I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.
01.09.2019 Sunndal
Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte verden over som utvinner, produserer, former og resirkulerer verdens mest fleksible og bærekraftige metall og leverer et utall nyskapende produkter og løsninger. Hydro Sunndal metallverk er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Ferdigproduktene fra støperiene er legert pressbolt og støpelegeringer av høy kvalitet. I tillegg til verdiskapende aluminiumproduksjon er Sunndalsøra også langt fremme innen forskning og utvikling, med sin omfattende kompetanse innen støperivirksomhet. Vi søker etter 2 Industrimekanikere på Vedlikehold, Teknisk Enhet. En fast stilling og ett vikariat. Ansvarsområde Som Industrimekaniker i våre anlegg utfører du forebyggende, planlagt og korrektivt vedlikehold på prosess og driftsutstyr. Arbeidsoppgavene vil blant annet være: utføre forebyggende og korrigerende vedlikeholds arbeid følge opp sikkerhetsstandarden, samt sikre rapportering av hendelser utføre SJA, AE-tillatelser, risikoanalyser og avviksbehandling innen eget ansvarsområde kunne planlegge og tilrettelegge for større vedlikeholdsoppgaver sammen med Vedlikehold kunne utføre bestillinger, oppfølging og tilbakemeldinger i SAP rettlede og delegere oppgaver ved innleid personell kunne være avløser for Fagleder Kvalifikasjoner Fagbrev industrimekaniker eller annet relevant fagbrev. Minimum 3 års erfaring fra vedlikeholdsarbeid er ønskelig. Kjennskap til hydraulikk og pneumatikk. Kunnskap om forebyggende vedlikeholdsarbeid. Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. Førerkort klasse B. Førerkort for kran (G4), truck (T4) og lift er ønskelig. Du må ha evne til å kommunisere og samarbeide godt med alle deler av organisasjonen og være fokusert på forbedringsarbeid. Vi ser etter en kandidat som er engasjert, kreativ og initiativrik, og du må være ryddig og strukturert. Annen informasjon Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger. Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på epost. I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.
01.09.2019 Sunndal
Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium. Hydro sine fabrikker i Holmestrand, Høyanger, Karmøy, Sunndal, Årdal og Husnes har fra tid til annen behov for å knytte til seg midlertidige ansatte for å dekke opp fravær av ulikt slag. Eksempler på midlertidige stillinger kan være: vikar (for å dekke opp sykefravær og annet korttids- og langtidsfravær)   tilkallingsvikar (gjelder ikke Sunndal) engasjement av ulik art som følge av økt arbeidsmengde en periode.  I den forbindelse søker vi etter personer som ønsker å bli vurdert som midlertidig ansatt når behovet dukker opp. Ansvarsområde Daglige oppgaver som produksjonsmedarbeider (operatør) i en av produksjonsavdelingene. Kvalifikasjoner Du må være over 18 år, og ha førerkort klasse B. Videre må du bli helsemessig godkjent ved vår bedriftshelsetjeneste. Personer med fagbrev innen industrifag eller annen relevant erfaring vil bli prioritert. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Annen informasjon De fleste jobbene er skiftarbeid. Som vikar går man inn i en fast arbeidsplan for en avtalt periode. Som tilkallingsvikar har man en ikke-bindende avtale, der man blir enige om arbeidsoppdrag fra gang til gang. Søknaden er å betrakte som en «åpen søknad», og vil bli liggende aktiv til 31.12.2019. Ønsker du fortsatt å bli vurdert med «åpen søknad» etter denne tid, må du legge inn ny søknad for 2020. Som søker vil du bli kontaktet dersom det åpner seg muligheter som passer til din profil. Vi aksepterer kun søknader via vårt elektroniske søknadssystem.
Fortløpende Holmestrand, Karmøy, Kvinnherad, Høyanger, Årdal, Sunndal

Bli kjent med Hydro

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Traineeprogram

Graduates

Antall traineer :
10

Internship

Internship

Antall interns :
30 (flere)

Lærlinger

Lærling

Antall lærlinger :
80 (flere)

Rekrutteringskalender

 • AUG 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 28
  2019
  25 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

HR Specialist People Resourcing

Filmer

We are aluminium
We’re proud of aluminium – Infinite aluminium from Hydro. By controlling the entire value chain, our customers know that Hydro aluminium is made in line with our values.
An internship in Hydro is a unique chance to explore and improve within the field you have chosen for your studies. Here you get to tackle real challenges with support from experienced colleagues.
Fremtiden trenger nye svar – på klimautfordringer, energitilgang og teknologi – og aluminium produsert av ren vannkraft er del av løsningen.
Hydro acquires Sapa - the number one aluminium extrusion company

Fakta om Hydro

Adresse

Drammensveien 260
0283 Oslo