Hydro

(Industri og produksjon)

Hydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy generation to the production of primary aluminium and rolled products as well as recycling. Based in Norway, the company has 13,000 employees involved in activities in more than 40 countries on all continents. Rooted in more than a century of experience in renewable energy production, technology development and progressive partnerships, Hydro is committed to strengthening the viability of the customers and communities we serve.

Les mer om Hydro
Fakta
Hovedkontor
Oslo, Vækerø
Antall ansatte
10000+
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:18.12.2017
Arbeidssted :Sunndal
Video
Se flere videoer fra Hydro

Bli kjent med Hydro

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:31.12.2017
Arbeidssted :Sogndal

Ledige stillinger hos Hydro

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium. Hydro Sunndal er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Ferdigproduktene fra støperiene er legert pressbolt og støpelegeringer av høy kvalitet. I tillegg til verdiskapende aluminiumproduksjon er Sunndalsøra også langt fremme innen forskning og utvikling, med sin omfattende kompetanse innen støperivirksomhet. Støperiet har omfattende planer for investeringer i Industri 4.0-teknologi for å ytterligere styrke sin konkurranseevne i det internasjonale marked som det opererer i. Støperi og logistikk enheten består av områdene Pressbolt Ovn, Pressbolt støp og bearbeiding, Støperilegeringer, Kai og logistikk samt Vedlikehold. Enheten består av totalt 170 høyt kvalifiserte og kompetente medarbeidere, som er drivkraften i støperiets konkurranseevne. Området Pressbolt Ovn består av tyve dyktige operatører.   Ansvarsområde Som områdeleder må du utvikle medarbeidere og evne å skape en sterk prestasjonskultur. Det er et overordnet mål å utvikle AMBS (Lean) - prestasjonene i enheten; Standardisering, KLA, optimal flyt, dedikerte team og synlig ledelse og aktivt utnytte AMBS-verktøy for å heve disse. Være en synlig, dedikert leder og en god rollemodell. Etablere KPI’er og måleparametre. Levere resultater iht. målsetninger: HMS, kvalitet, produksjon og kostnader. Styre økonomi, prioritere ressurser og ivareta langsiktig perspektiv. Sikre rammevilkår for standardiserings- og forbedringsarbeid. Etablere kunde- og leverandøravtaler, samt effektive møtestrukturer. Bygge en god teamkultur. Inkludere dedikert støttepersonell. Bidra til helhetstenkning / skape synergier på tvers av områder. Bygge et sterkt samarbeid med RTD og Hycast for videreutvikling av området. Kvalifikasjoner Vi ser etter deg som er en tydelig, strukturert leder med evne til å utvikle mennesker. Følgende kvalifikasjoner blir vektlagt: Teknisk god innsikt og erfaring fra prosess industri Ingeniør/sivilingeniør Evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk Som person er du handlekraftig, nøyaktig og kvalitetsbevisst. Du jobber selvstendig, men fungerer også godt i team. Hos oss vil du bli del av et godt arbeids- og læringsmiljø, preget av høy kompetanse og allsidige oppgaver. Du vil rapportere til Enhetsleder støperi og logistikk, og bli en del av et lederteam på fem personer.
18.12.2017 Sunndal
Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium. Hydro Sunndal er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Ferdigproduktene fra støperiene er legert pressbolt og støpelegeringer av høy kvalitet. I tillegg til verdiskapende aluminiumproduksjon er Sunndalsøra også langt fremme innen forskning og utvikling, med sin omfattende kompetanse innen støperivirksomhet. Støperiet har dessuten omfattende planer for investeringer i Industri 4.0-teknologi for å ytterligere styrke sin konkurranseevne i det internasjonale marked som det opererer i.Støperi og logistikk enheten består av områdene Pressbolt Ovn, Pressbolt støp og bearbeiding, Støperilegeringer, Kai og logistikk samt Vedlikehold. Enheten består av totalt 170 høyt kvalifiserte og kompetente medarbeidere, som er drivkraften i støperiets konkurranseevne. Vi ønsker å styrke fokuset på kvalitetsfunksjonen i enheten og har opprettet en ny stilling; Prosess- og kvalitetsleder.   Ansvarsområde I stillingen har du overordnet ansvar for oppfølging av kvalitet og prosess samt utvikling av ny teknologi i enheten. Være en synlig, dedikert leder og en god rollemodell. Delta i utarbeidelse av mål og budsjett i enheten. Etablere KPIer og måleparametre . Levere resultater iht. målsetninger: HMS, kvalitet, produksjon og kostnader. Bidra til å drive faglig utvikling av alle medarbeidere. Bidra til helhetstenkning / skape synergier på tvers av områder. Bygge et sterkt samarbeid og være bindeledd med RTD og Hycast for videreutvikling av området. Være oppdragsgiver/prosjektleder for små og store prosjekt, og være pådriver for nye prosjekt. Bidra til utvikling av leverandører av råvarer og forbruksmateriell. Følge opp klager og reklamasjoner fra kunder. Være prosesseier for revisjoner, og følge opp kravene i blant annet IATF (ISO TS 16949). Iverksette tiltak ved produktavvik. Følge opp at produktaudits gjøres etter plan. Kvalifikasjoner Vi ser etter deg som er en tydelig, strukturert leder med evne til å utvikle mennesker. Følgende kvalifikasjoner blir vektlagt: Teknisk god innsikt og erfaring fra prosess industri Sivilingeniør/Dr.ingeniør Evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk God kjennskap til og erfaring med Lean/AMBS Det er en fordel å ha noen års kunnskap og erfaring med støperiprosesser, med kundekontakt og ha gode kommunikasjonsevner. Hos oss vil du bli del av et godt arbeids- og læringsmiljø preget av høy kompetanse og allsidige oppgaver. Du vil rapportere til Enhetsleder støperi og logistikk, og bli del av et lederteam på femten personer. Stillingen vil inngå i et nært samarbeid med produksjonsplanleggere, material- og råstoffansvarlig og fagledere i begge støperi. I tillegg vil det være mye samarbeid med markedsapparatet til produktområdene.
18.12.2017 Sunndal
MHydro sine fabrikker i Holmestrand, Høyanger, Karmøy, Sunndal og Årdal har fra tid til annen behov for å knytte til seg midlertidige ansatte
31.12.2017 Holmestrand, Karmøy, Høyanger, Årdal, Sunndal
Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium. Hydro er den nest største kraftprodusenten i Norge og er ansvarlig for sikker levering av kraft til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge. Hydro Energi drifter 22 kraftstasjoner med en samlet produksjon på 10 TWh. Hydros kraftverk ligger i områdene Røldal-Suldal, Sogn, Telemark og Vennesla. Hydro Energi har stor fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet, og har et mål om sikker drift med null skader på personell og miljø. Vi arbeider hardt for en skadefri arbeidsplass og kontinuerlig forbedring av alle våre aktiviteter og prosesser. Hydro Energi Sogn er inne i en periode med store oppgraderinger på aggregater, mekaniske konstruksjoner i vannveien og dammer. For å styrke vår kompetanse og kapasitet innen fagfeltet bygg og anlegg, søker vi etter en bygg-ingeniør.   Ansvarsområde Byggingeniør vil inngå i staben som har teknisk ansvar for alle damanlegg og kraftstasjoner i Hydro Energi Sogn. I tillegg vil Byggingeniør være prosjektleder for relevante prosjekter. Dette innebærer blant annet: Prosjektledelse; både i forstudier- og i gjennomføringsfasen Kontraktsadministrasjon i samarbeid med innkjøpsavdeling Disiplin- og kvalitetsledelse, samt drive kontinuerlig forbedring innen fagfeltet bygg Anleggsledelse, samt oppfølging av pågående arbeid Bidra ved tilstandsinspeksjoner og vedlikeholdsanalyser, samt utvikling av vedlikeholdsprogrammer Vedlikeholdsoppfølging på kraftstasjonsbygg, dammer, inntakskonstruksjoner, tunneler og anleggsveier Eiendomsforvaltning, samt kontakt med interessenter og omgivelser Skape et positivt og stimulerende arbeidsmiljø, samt sørge for at virksomheten drives uten skade på personell, eiendommer, indre og ytre miljø   Kvalifikasjoner Sivilingeniør/Master innenfor byggfaget eller tilsvarende Proaktiv og målrettet HMS- holdning Erfaring fra prosjektledelse og vedlikehold Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig Gode samarbeids- og gjennomføringsevner Vi ser etter en handlekraftig og resultatorientert person som setter sikkerhetsarbeid høyt. Det er ein forutsetning med god helse og god fysisk form, da det må påregnes arbeid i reguleringsområdet. Annen informasjon Stillingen vil inngå i avdeling for Drift og vedlikeholdsstøtte. Vi tilbyr en meget variert og ansvarsfull stilling, med gode utsikter for faglig og personlig utvikling i et høykompetent fagmiljø. Arbeidssted er i utgangspunktet Fortun i Luster Kommune, der det finnes svært gode muligheter for å dyrke friluftsinteresser i storslått natur i Årdal og Luster kommune. Det må påregnes noe reisevirksomhet til Oslo og de ulike kraftverksstedene, da vår filosofi er å bruke våre spesialister der de trengs mest.
31.12.2017 Sogndal
Hydro is a fully integrated aluminium company with 35,000 employees in 40 countries on all continents, combining local expertise, worldwide reach and unmatched capabilities in R&D. In addition to production of primary aluminium, rolled and extruded products and recycling, Hydro also extracts bauxite, refines alumina and generates energy to be the only 360° company of the global aluminium industry. Hydro is present within all market segments for aluminium, with sales and trading activities throughout the value chain serving more than 30,000 customers. Based in Norway and rooted in more than a century of experience in renewable energy, technology and innovation, Hydro is committed to strengthening the viability of its customers and communities, shaping a sustainable future through innovative aluminium solutions. Primary Metal Commercial Technology supports and advices the Hydro business units on issues related both to casthouse production, casthouse products and customer support in addition to developing new casthouse technologies and products. We are organized in three main groups; laboratories with locations in Sunndalsøra, Karmøy and Holland (MI, USA); R&D projects with location in Sunndalsøra and Casthouse Support with employees located at main production sites. The R&D projects department has about 20 researchers, working on alloy, process and technology development. Projects are carried out in close cooperation with our plants, market organization and customers. Our overall target is to improve efficiency in our manufacturing processes, ensure that we produce superior quality products and develop innovative new aluminium alloys/solutions together with our market organization and customers. To further strengthen the the organization we are currently looking for two research scientists located at Sunndalsøra Norway: In the PFA (Primary Foundry Alloys) team we are looking for a candidate with background in material science, chemistry or physics. We are also looking for a candidate with background and interest in mathematical modelling, numerical simulations and/or statistics to strengthen our capability in this field.   Area of Responsibility The area of responsibility will differ some between the positions: Run R&D projects on alloy/product/process development. Support casthouses, customer technical support and sales organisations in Hydro. Handle customer interaction in cooperation with the market team. Involved in customer technical service. Cooperation with universities and external research organizations. Document and communicate results Qualifications PhD or Master of Science (MSc) degree or similar in materials science, chemistry, physics, applied mathematics or other relevant areas. Excellent oral and written communication skills. A curious mindset with a keen interest in new technical solutions. Structured and systematic work habits. Fluency in English and willingness to learn Norwegian. Additional Information Some travelling is a natural part of the position. The first position reports to Team Leader Primary Foundry Alloys, while the second reports to Head of Technology. Please enclose all relevant transcripts with your application (academic records/diplomas, certificates etc.) Only applications received through our online system will be considered, not via email.
15.01.2018 Sunndal

Traineeprogram

Graduates

Antall traineer :
10

Internship

Internship

Antall interns :
30 (flere)

Lærlinger

Lærling

Antall lærlinger :
80 (flere)

Rekrutteringskalender

  • DES 18
    2017
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Kontaktperson

HR Specialist People Resourcing

Videoer

Fremtiden trenger nye svar – på klimautfordringer, energitilgang og teknologi – og aluminium produsert av ren vannkraft er del av løsningen.
A new Norwegian star in the spotlight.....!
Søk internship i Hydro!
Møt Kristin Arnesen, Intern i Energy Supply & Development

Fakta om Hydro

Adresse

Drammensveien 260
0283 Oslo