(KarriereStart.no):

Når man søker jobb som nyutdannet kan det være frustrerende å se at så mange stillingsannonser etterlyser kandidater med flere års arbeidserfaring. Men man må jo ha en jobb for å få seg erfaring, ikke sant? Vel, ikke nødvendigvis. For selv om du ikke fyller alle kriteriene i en stillingsannonse, kan du fortsatt være aktuell for jobben. Dette kan du lese mer om her.

 

Imens du søker jobber kan du uansett benytte ventetiden til å skaffe deg relevant erfaring fra andre steder enn en ordinær jobb. Det vil også ta seg bra ut på CV-en at du har brukt denne tiden på noe fornuftig. Her er noen alternative fremgangsmåter for å skaffe seg relevant erfaring:

 

LES OGSÅ: Dette trikset gir deg jobb etter studiene

 

Frivillig arbeid

Yrkesrelevant arbeidserfaring trenger ikke nødvendigvis å komme fra inntektsgivende arbeid. Frivillig arbeid er ofte assosiert med altruisme, altså at man ønsker å hjelpe andre uten egen vinning. Men det er ingen grunn til at innsatsen ikke skal komme til nytte for deg og karrieren din også.

 

– Det vil alltid være positivt å tilegne seg erfaring gjennom frivillig arbeid. Om det i tillegg er relevant og kompetansebyggende, med tanke på oppgavene du skal løse i en jobb, er det naturligvis veldig bra å kunne vise til, forteller rekrutteringssjef i Manpower, Jon Paulsen.


 

Det finnes mange organisasjoner i Norge som stadig er på utkikk etter frivillige som ønsker å bidra med sin kompetanse. Forsøk å finne noe som er knyttet til din utdanning og bransjen du ønsker å søke jobber i. Dette er en fin anledning til å bygge nettverk i bransjen, utvikle ferdighetene dine og få praktisk erfaring å vise til, samtidig som man bidrar med noe positivt for andre.

 

Her kan du se videointervjuer med frivillige som jobber i ulike organisasjoner i Norge, samt representanter fra organisasjonene som forteller om hvordan det er å jobbe hos dem.

 

LES OGSÅ: Still sterkere som jobbsøker: jobb som frivillig

 

Søk internships

I Norge har ikke internships vært vanlig før det siste tiåret, men i dag er det en populær ordning hos svært mange bedrifter. Tidligere har det for det meste vært de store selskapene som kunne tilby internships, men i løpet av de siste årene har også flere små og mellomstore selskaper begynt å bruke dette for å rekruttere talentfulle studenter. Det vil si at det finnes internships innen de fleste bransjer, så det er bare å finne frem til de som kan være mest relevante i forhold til dine karriereplaner.


 

Gjennom et internship får man mulighet til å ta del i bedriftens daglige arbeid, og dermed opparbeide seg erfaring med relevante arbeidsoppgaver. Og ikke minst er det en fin mulighet til å få en god referanse fra en relevant arbeidsgiver. Internships varer som regel fra en til seks måneder, og ofte i sommermånedene.

 

Det vanligste er å gjennomføre internships i løpet av studietiden, men mange bedrifter tilbyr også internships til nyutdannede. Internships og praksisplasser ofte er lavt lønnet, eller ikke lønnet i det hele tatt. Man bør altså se på dette som en forlengelse av utdanningen.

 

Her finner du intervjuer med interns og praktikanter som forteller om sine erfaringer med internships og praksisplasser i en rekke ulike virksomheter. 

 

Klikk her for å se alle internships i Norge

LES OGSÅ: Internships - en døråpner til arbeidslivet

 

Søk praksisplass gjennom «Arbeidstrening»

Nyutdannede som har liten eller mangelfull arbeidserfaring kan søke om å få stønad fra NAV imens de deltar på såkalt «arbeidstrening». Dette er en ordning som tilsvarer det å ha en praksisplass eller et internship, der man får opplæring i å utføre vanlige arbeidsoppgaver i en tidsbegrenset periode.


Arbeidstreningen foregår på en ordinær arbeidsplass, men arbeidsoppgavene er tilrettelagt dine behov, og du får oppfølging fra NAV underveis. Målet er at du skal få prøvd ut mulighetene dine på arbeidsmarkedet, samt opparbeide deg erfaring og skaffe referanser som du kan bruke når du skal søke jobb senere.

 

I perioden du er i arbeidstrening kan du ha rett til tiltakspenger fra NAV. Dersom du er over 19 år utgjør denne støtten 398 kroner per arbeidsdag, og dette er skattefritt. I løpet av en måned med 21 arbeidsdager utgjør det om lag 8.358 kroner, så dette er med andre ord ikke noe å bli rik av. Derfor er det viktig å se på dette som en forlengelse av utdanningen din, fremfor en ordinær jobb. Du kan få tilleggsstønader til dekning av dokumenterte ekstrautgifter du har i forbindelse med tiltaket.


 

Hvis du vil prøve deg på arbeidstrening, må du starte med å kontakte NAV-kontoret der du bor. Der vil du og veilederen i fellesskap vurdere om arbeidstrening er noe for deg. Dersom det er tilfellet, kan du selv begynne å lete etter en tiltaksplass. Det vil si at du tar kontakt med arbeidsgivere som kan tilby den erfaringen du trenger. Hvis du for eksempel er utdannet eiendomsmegler, er det hensiktsmessig å henvende seg til et eiendomsmeglerfirma med ønske om å jobbe som assistent for en av meglerne.

 

Dersom du gjør en god innsats vil du få med deg en referanse som potensielt kan være avgjørende for at du blir ansatt neste gang du søker på en stilling som eiendomsmegler. Eller enda bedre – at du imponerer nok til at du blir tilbudt en fast stilling der du hadde arbeidstrening!

 

LES OGSÅ: Slik får du mest mulig ut av internshipet

 

Søk en traineestilling

Traineeprogrammer er en ordning som har blitt mer og mer vanlig i Norge det siste tiåret, og de fleste prestisjetunge bedriftene tilbyr nå traineeprogrammer. De er svært attraktive blant nyutdannede, da de gir en mykere overgang til arbeidslivet. Konkurransen om stillingene er ofte stor, så nåløyet kan være trangt. Men fordelen her er at arbeidserfaring ikke er vektlagt på samme måte som til ordinære stillinger.

 

Målet med traineeprogrammene, både for trainee og bedrift, er fast ansettelse i bedriften etter traineeperioden. Traineeprogrammer kan vare fra ett til tre år, men det vanligste er to års kontrakter. Traineer skal i utgangspunktet lønnes på lik linje med en nyansatt i bedriften.

 

Som trainee får man veiledning av en mentor i virksomheten. Man jobber også ofte i ulike avdelinger for å bli kjent med flere deler av bedriften, og får derfor bred arbeidserfaring.

 

Det å være trainee er en fin måte å lære seg bransjen du drømmer om å jobbe i. Du får også brukt kunnskapen du har tilegnet deg gjennom studiene, og ikke minst skaffet deg verdifull arbeidserfaring.

 

I Traineeguiden finner du en rekke nyttige artikler om det å være trainee, intervjuer med traineer og traineerekrutterere, samt en oversikt over alle traineeprogrammene i Norge.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger