(KarriereStart.no):

Forskerne bak studiet ønsket å finne ut av hvordan man kan redusere sykefraværet på arbeidsplassen, og undersøkte dermed hvordan arbeidstakerne opplevde sine arbeidsvilkår, skriver Dagens Medisin.


Studiet ble utført blant 40 000 arbeidstakere innenfor salg, kundebehandling, akademikere, lærere, helsefagarbeidere, transportarbeidere og mer. Resultatene viser at ansatte innenfor helse- og omsorgsfag, og de i læreryrket, ville ha spesielt nytte av å få bedre tiltak vedrørende trivsel og miljø på deres arbeidsplass.


- Vi fant ut at folk som identifiserer seg med jobben de gjør og som føler at arbeidet er meningsfylt, hadde lavere risiko for å bli sykemeldt, sier forsker Thomas Clausen ved Det nationale center for arbejdsmiljø i Danmark til Dagbladet.


Ifølge Clausen er det vel så viktig å påse at folk føler at de gjør en forskjell ved å gjøre jobben sin, som det er å minimere risikoen i det psykososiale arbeidsmiljøet.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Viktig med engasjement

Lykkeforsker Lisa Vivoll Straume har selv drevet med samme type forskning og mener at arbeidsplassene bør fokusere på at de ansatte er lykkelige på jobb og føler et engasjement for arbeidet de utfører.


- Det er følelsene som driver atferden. For å skape engasjement, begeistring og mening bør man tilrettelegge for at ansatte får handle i tråd med egne og bedriftens verdier, og ikke minst bruke egne styrker. Det skaper energi og leder til beste prestasjon, forteller hun til Dagbladet.


Innen helse- og omsorgsfagene, er det spesielt muskel- og skjelettplager som fører til sykefravær. Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund mener det må bedre tilrettelegging og støtte til fra arbeidsgiver, for å påse at helsearbeidere trives på jobb.


- Arbeidsplassene må ha handlingsrom til å jobbe forebyggende og til å tilrettelegge for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne, forteller Eli Gunhild By til Dagbladet.

 

Nordmenn mest fornøyd i Europa

Vi har tidligere skrevet om den årlige undersøkelsen European Employee Index fra HR Norge og Ennova, som viser at nordmenn trives best på jobb blant alle land i Europa.


På verdensbasis ligger Norge på en tredjeplass, bare etterfulgt av Mexico og India. Undersøkelsen viste også at nordlendingene er de mest fornøyde i Norge – knyttet til økt oljeleting i området og små, nære arbeidsplasser med bedre samhold. Osloborgere var derimot minst fornøyd med arbeidsplassen.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge