(KarriereStart.no):

I kjølvannet av korona-pandemien har mange jobbrelaterte møter blitt flyttet fra møterommene på arbeidsplassen til digitale videomøter på hjemmekontoret. Mange har kanskje følt at dette er en vel så god løsning som de tradisjonelle møtene, hvor man møtes ansikt til ansikt.

 

Men videomøter fungerer ikke like bra, ifølge forfatter og foredragsholder Erica Dhawan, som i disse dager er aktuell med boken «Digital body language».

 

Dhawan har skrevet en artikkel publisert i tidsskriftet Fastcompany, hvor hun omtaler et fenomen hun kaller «Zoomthink». Det dreier seg om hvordan videomøter fører til mindre kreativitet, gruppetenkning og at medarbeidere føler seg ignorerte og mindre viktige.

 

Flere problemstillinger

Dhawan hevder at videomøter som regel domineres av én eller to personer, mens resten av deltakerne har vanskelig for å ta ordet. Det er fordi terskelen for å smette inn en kommentar blir betraktelig høyere foran skjermen enn i virkeligheten. Mange sitter rett og slett igjen med mye på hjertet, fordi det ikke faller dem naturlig å delta i like stor grad.


 

Et annet negativt aspekt er at man gjerne avslutter videomøter raskere enn i tradisjonelle møter. Blant annet fordi mange opplever det som ubehagelig at det er flere øyne som tilsynelatende stirrer på seg over lengre tid. Man blir også fortere sliten av å sitte foran en skjem, enn man gjør når man fysisk er til stede i samme møterom. I videomøter kan det også ofte oppstå pinlig stillhet, noe som bidrar til at vi ønsker å runde av møtet før vi er sikre på at alt er avklart og at alle har forstått temaene som har blitt drøftet. Et ytterligere problem er at videomøter gjør det vanskelig å lese deltakernes kroppsspråk, noe som gjør at vi ofte går glipp av nyansene i det folk sier, ifølge Erica Dhawan.


 

For å imøtekomme disse problemstillingene har Dhawan skrevet noen nyttige og effektive tips for at videomøtene skal fungere bedre – for alle parter:

 

LES OGSÅ: Skal du ha jobbintervju via skjermen? Her er fem nyttige tips

 

Tips til ditt neste videomøte

  • Bestem deg for hva du ønsker å si. Hvis du har forberedt et par spørsmål eller konstruktive innspill i forkant, blir terskelen lavere for å ta ordet underveis i møtet.
  • Spør om det er mulig å rullere på hvem som skal være møteleder. Hvis flere personer får prøve seg på å lede møtet etter tur, øker sjansen for at alle føler seg inkluderte.
  • Hvis du leder et videooverført møte, bør du informere gruppen om at du gjerne mottar kommentarer på e-post i etterkant av møtet. På den måten åpner du opp for at også innadvendte og beskjedne personer i gruppen kan komme med sine tanker og idéer, som de kanskje brant inne med under selve møtet. Videomøter kan også kompletteres med chater eller telefonsamtaler i etterkant.
  • Tenk over møtestrukturen. Det kan være lurt å la de som ofte snakker minst få prate først, slik at de føler seg sett og hørt helt fra start. Dette kan også gjøre at de «mykner opp» og senker terskelen for å komme med sine innspill senere i møtet.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger